-Med Powerhouse Telemark ble det en kompleks sammensetning, men det er fullverdig logisk forankret. Så ser det jo også veldig kult ut da! Foto: Snøhetta / Ivar Kvaal

Vil bygge hus som fanger og lagrer CO2

Kjetil Trædal Thorsen, medgrunnlegger og partner i Snøhetta, gratulerer med offisiell åpning av Powerhouse Telemark. 

-Takk takk, det er mange vi kan gratulere i dag. R8 Property som utbygger, alle som har bidratt til praktbygget, Porsgrunn og Grenland, ja kanskje til og med hele Norge. 

-Selv om feiringen blir nedskalert er jeg veldig glad for at vi gjennomfører og bidrar med positivitet - særlig i disse tider.  

Les også: Den Grønne Diamanten

Hva er historien bak den arkitektoniske inspirasjonen til «Den grønne diamant»?
-Nå er det slik at vi alltid har hatt fokus på det sosiale aspektet innen arkitektur. Snøhetta ble etablert i 1987, samtidig som Brundtlandkommisjonen med Gro Harlem Brundtland i spissen slapp sin internasjonal miljørapport, Vår felles framtid, Our common future

-Med rapporten ble det lagt en ny retning, klima og miljø ble for første gang satt på den politiske dagsordenen og vi så tydelig at dette også ville få betydning for arkitektur og byggenæringen.

-Det har nok gjort at vi alltid har lagt litt i framkant, vi har eksperimentering med former, estetikk og ulike tilnærminger der også geografisk plassering er avgjørende for arkitekturen. 

-For oss i powerhouse alliansen er det mange aspekter som tas med i betraktningen. Bygget skal tilpasses sine omgivelser og lokalmiljø. Geografisk beliggenhet og klima påvirker flere aspekter, er det mye sol, vind, nedbør osv. 

Ikke gå glipp av: Ingen løfter verden alene. Elisabeth Heggelund Tørstad, Adm. dir Asplan Viak

-Et godt inneklima og optimal energisparing krever planlegging og tilrettelegging. Solvinkelen endrer seg og påvirker både solskjerming og nedkjøling. Vi må ha skjerming mot sør og åpne opp mot nord
Alle disse tingene og mye mer påvirker også estetikken. Derfor blir fasaden ulik på hele bygget. 

-Med Powerhouse Telemark ble det en kompleks sammensetning, men det er fullverdig logisk forankret. Så ser det jo også veldig kult ut da! 

Elektro4 |Din elektriker i Telemark og Vestfold

Powerhouse alliansen har ambisiøse mål og setter en ny standard for hvert bygg. Hva kan du si om samarbeidet? 

-Utgangspunktet for alliansen var en bred enighet om samarbeid. Alle kan ikke sitte på sin lille øy å dyrke sine egne gulrøtter. Styrken i samarbeidet er helt avgjørende, vi sikrer friere flyt av kompetanse blant meget spesialiserte selskaper.

-Konstellasjonen er bred og spesialistkompetansen sterk. Nettopp bredden er viktig, uten det blir det bare egen tenking med kolleger i samme bransje. I alliansen lærer vi og utfordres vi av hverandre, alltid med et felles mål om å videreutvikle konseptet. 

Ikke gå glipp av: Offisiell åpning av Powerhouse Telemark

Hva med ambisjonene videre?
-Vi har kontinuerlig videreutviklet powerhouse konseptet. For å oppnå den lavest mulig terskelen for energiforbruk og begrense CO2 utslippene viser Powerhouse Telemark hvor viktig det er å også fokusere på materialvalg. Det gir oss en fullverdig sirkulær tenkning og det vil vi videreutvikle. 

-Skanska nevnte på pressekonferansen i dag at de vil oppnå enda høyere kvalitet. Jeg mener at et negativt fotavtrykk bør være oppnåelig. Da må vi bygge hus som fanger CO2 og lagrer det. Det i seg selv er en mulighet som kommende bygg bør kunne bidra til.

-R8 Property er et foregangseksempel på en utbygger. De tar hensyn til sine leietakere, som blir stadig mer bevisst og stiller høyere krav. Ser man på byggekostnader i et helhetlig perspektiv som tar for seg byggets livsløp, vil ikke byggekostnadene til Powerhouse Telemark være høyere enn for normale kontorbygg. Snarere tvert imot. Det beviser at det er mulig å tenke grønt uten at det går ut over lommeboken.