-Vi satte oss høye ambisjoner helt fra start, og vi er fremoverlente både med tanke på utvikling, men også drift. Det er viktig å ta ansvar for hele kretsløpet i prosessen og vi vurderer til enhver tid ulike tiltak for å oppnå våre mål, sier Tommy Thovsland i R8. Foto: R8
Sist oppdatert: 18-10-2020

Eiendomsutvikler med bærekraftige ambisjoner 

Vi i Norsk Byggebransje har, som resten av verden, latt oss fascinere av Powerhouse Telemark. Det spektakulære bygget i Porsgrunn har fått stor oppmerksomhet, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt og har blant annet blitt omtalt av CNN som The most anticipated buildings set to shape the world in 2020 

Da pirres nygjerrigheten når det kommer til denne norske eiendomsutvikleren som velger å sette en ny standard når det kommer til klimavennlige bygg. Vi tok en bransjeprat med Tommy Thovsland, som er COO/viseadministrerende direktør i R8 Property.

I forbindelse med den kommende prosjektpresentasjon av bygget, har vi pratet med flere av dine kolleger og det er vanskelig å ikke la seg rive med av deres entusiasme og stolthet over bygget og sin arbeidsplass. Du jobber med flotte folk! 

-Det var hyggelig å høre. I R8 har vi en policy om å etterleve verdiene våre; tillit, mot og engasjement. Verdiene er implementert i hele organisasjonen, og vi er trygge på at nettopp etterlevelsen av disse - samt ambisjonene våre - gir oss et fortrinn når det handler om å få tak i de beste hodene. 

Hoff Snekkerverksted - Fra Arkitekt til Virkelighet

-For oss handler det ikke bare om å ta ansvar ved bygging, men like mye med drifting, sier Trond Herrefoss som er porteføljeansvarlig i R8 Property.

Powerhouse Telemark er et flott eksempel på bærekraft satt i system og bygget vil gjennom et livsløp på 60 år, genererer mer energi enn det bruker, samtidig som det setter en helt ny standard for komfort og funksjoner.

Men hva betyr bærekraft for dere som eiendomsutvikler?

-Vi satte oss høye ambisjoner helt fra start, og vi er fremoverlente både med tanke på utvikling, men også drift. Det er viktig å ta ansvar for hele kretsløpet i prosessen og vi vurderer til enhver tid ulike tiltak for å oppnå våre mål, forteller Tommy Thovsland.

Les også: Powerhouse Telemark - Den grønne diamant

-Helt fra oppstarten har vi vært opptatt av energimerking av våre bygg, og vi legger oss alltid over standard. Et eksempel er kontorbyggene i Nordre Fokserød 14 i Sandefjord, som er lavenergibygg. Der gikk vi for energiklasse A, noe som blant annet tilsier et veldig godt inneklima, sommer som vinter. 

-Byggenæringen er fortsatt en versting når det kommer til klimagassutslipp, og vi må alle ta ansvar og være bevisste på dette. Parisavtalen står sentralt i vår strategi, og vi ønsker å gjennomføre fossilfrie byggeplasser og utslippsfrie bygg så langt det lar seg gjøre, sier Thovsland.

Skreddersydde takløsninger - Lett-Tak AS

Bærekraft er et populært ord, men for dere gjennomsyrer det hele organisasjonen.

-Absolutt! For oss handler det om å ta ansvar i og utenfor egen organisasjon. Våre leietakere er bevisste og stiller helt andre krav i dag enn for bare få år siden. At vi tar ansvar gir oss definitivt en konkurransefordel i markedet. 

Som andre eiendomsutviklere har dere besøkt likesinnede i utlandet for å dele erfaringer, kunnskap og å lære. Men det er ikke så mange andre som har tatt steget helt til FN? 

-Som sagt er bærekraft viktig for oss, det skal ha en verdi som blir mer enn et fancy ord på en nettside. Våre bærekraftsmål skal eies av hele organisasjonen. Da vi tok turen til New York besøkte vi også FN-bygningen, hvor vi fikk en guidet omvisning og et eget foredrag spesifikt rettet mot bygg og de utfordringer verden har i dag.

-Vi tok med alle ansatte som jobber med eiendom, ca. 30 personer, og selvsagt ble det en mektig og spesiell opplevelse for oss alle sammen, forteller Tommy Thovsland.

Steni utvider garanti på fasadeplater til 60 år

Videre ambisjoner 
- Byggenæringen er nå mer moden for å ta ansvar, og derfor øker også våre krav til de vi vil jobbe med. Enten det er riving av eksisterende bygg, rehabilitering av gammelt, eller nybygg det dreier seg om, så skal vi ha fokus på klimavennlige løsninger.

- Rehabilitering er en viktig del i vår videre satsing, eksempelvis kan flere bygg rehabiliteres til å bli et Powerhouse uten at det blir mer kostnadskrevende enn å bygge helt nytt. 

Ifølge kommunikasjonssjef Torunn Stavran Johansen er det ekstra gøy å bygge et så spektakulært bygg i en by med så lange industrielle tradisjoner som Porsgrunn. 

-Det er viktig for oss å vise at et så komplisert bygg kan føres opp også utenfor Oslo eller andre større byer, sa hun på telefon med oss. 

-Det har hun helt rett i. Prosjekt som dette kan realiseres i de fleste byer, det er slett ikke så umulig som mange tenker at det er. For oss har Powerhouse Telemark helt klart gitt mersmak, ikke minst fordi våre leietakere ønsker seg nettopp denne typen bygg, sier Tommy Thovsland. 

Con Form - Best på råbygg

Powerhouse Telemark er et av verdens meste klimavennlige bygg, hvor vi har hatt fokus på klima og bærekraft hele veien. Alt fra riving og energi på byggeplassen, transport, materialvalg og drift. Kort sagt hele byggets levetid, forteller han videre. 

Dere viser muskler med Powerhouse Telemark, “Den grønne diamant” omtales som fylkets nye signalbygg, hva er R8-konsernets videre ambisjoner? 

-Dette har helt klart gitt mersmak. Ekstra spennende for oss er den internasjonale oppmerksomheten som arkitekten Snøhetta har bidratt til. Vi fortsetter å sette lista høyt, og har klare intensjoner om fortsatt å fokusere på bærekraft. Vi har flere prosjekter på idéstadiet. 

Uten at vi får vite detaljer, kan Thovsland bekrefte at R8s ambisjoner også strekker seg utenfor landets grenser. 

-R8-konsernet har vokst i rekordfart. Fram til 2018 hadde vi en årlig dobling av både omsetning, resultatmarginer og antall ansatte. Veksten har fortsatt, økonomisk, og antall eiendommer og leietakere øker. 
Vi takker for en hyggelig prat og ønsker lykke til på den offisielle åpningen av Powerhouse Telemark fredag 30. oktober. 

Heiberg og Tveter