Foto: Snøhetta

Powerhouse Brattørkaia

Med etableringen av Nordre avlastningsvei og Tverrforbindelsen, er Brattøra i Trondheim blitt en av byens største utviklingsprosjekter de senere årene. Brattøra er forbundet til fastlandet og Trondheim sentrum med fem broer, og er hjem til Trondheim sentralstasjon (tog og buss), flere havneanlegg (bl.a. for hurtigbåt, cruise og Hurtigruten), godsterminal, kontorbygg, Pirbadet badeland, og flere hoteller.

Intensjonen er at Brattøra skal være en integrert del av Trondheim sentrum og på Brattørkaia, byens nyeste bydel ved havet, finner man også Norges første nybygde plusshus, Powerhouse Brattørkaia. Bygget er på hele 18,200 m2 og vil over tid produsere mer energi enn det forbruker. Det spennende bygget preges av lys og luft, samt en vakker utsikt over Trondheimsfjorden og Munkholmen, og kommer med lovnader om svært god arbeidskomfort.

Powerhouse Brattørkaia er tegnet av Snøhetta, etter prinsippet “form følger miljø”. Når man setter miljøet først vil man skape ny arkitektur og Powerhouse, som har Entra som byggherre, er virkelig nytt i norsk målestokk. Miljø og energi har lagt premissene for byggets utforming, mens man ved å utnytte solen optimalt også har sørget for at bygget fremstår som et spennende og ikonisk arkitektur som vil prege Trondheims nyeste bydel i generasjoner.

Norges første nybygde plusshus

I dag står byggmasse for 40% av verdens samlede energiforbruk. Ved å endre måten vi bygger på og fokuserer på byggemetoder som gjør bygg til produsenter av fornybar energi, kan vi ta enorme steg i retning av mindre energislukende bygninger. Powerhouse Brattørkaia er det første bygget av sitt slag i Norge og et pionérprosjekt hva gjelder teknologi, energieffektivitet og produksjon av grønn energi. Ved å konstruere bygget svært tett, samt bruk av god ventilasjon og optimal utnyttelse av sola og annen fornybar energi, sørger man for et sterkt redusert energiforbruk, som også har sikret Powerhouse Brattørkaia klassifiseringen BREEAM Outstanding.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), ble første gang publisert av Building Research Establishment (BRE) i 1990 og er i dag verdens eldste etablerte metode for evaluering av sertifisering av et byggs bærekraft. Det er i dag over 250,000 bygg i 50 land med BREEAM sertifikat.

Isotek|Powerhouse Brattøra

Naturlig lys, varme og energi fra byggets omgivelser vil over tid bidra til at Powerhouse Brattørkaia vil produsere mer energi enn bygget vil forbruke. Powerhouses imponerende egenskaper stopper dog ikke der. Bygget vil gjennom sin driftsfase også generere mer energi enn det totale energiforbruket som gikk med under oppføring, drift og utvikling av byggematerialene som er brukt.

Legger til rette for de ansatte

Fokus på miljø og forminsket energiforbruk stopper heller ikke med bygget selv. Det er også lagt til rette for at alle personer som har dette banebrytende bygget som arbeidsplass, skal kunne la bilen stå og benytte seg av sykkel og offentlig transport. Ikke bare er den sentrale beliggenheten med tog- og busstasjon i umiddelbar nærhet et stort pluss for alle som jobber ved Powerhouse Brattørkaia, men bygget har også egen sykkelparkering, sykkelvask og dusj/garderober.

Det er i tillegg etablert et stort nettverk av gang- og sykkelstier som sikrer alle ansatte og besøkende en god og trygg ankomst til Norges første nybygde plusshus.

Windsor Porter|Powerhouse Brattørkaia

Aktører:
En rekke lokale og nasjonale aktører var involvert med arbeidet på Powerhouse Brattørkaia, deriblant:

Isoteks Miljø AS, som leverte blåseisolasjon. Isoteks Miljø er et entreprenørfirma med spesialkompetanse innen isolering. Selskapet var blant de første i Norge til å ta i bruk blåseisolasjon og har siden 1968 blåst mineralull inn i alle typer konstruksjoner.

Roger Holm Prosjekt AS er en lokal kompetansebedrift innen passiv brannsikring, og var leverandør av både ståldører og branndører til Powerhouse, mens Windsor, Tysnes sto for levering av porter.

Trønderblikk Blikkenslager|Powerhouse Brattørkaia

Blikkenslagerarbeidet ble utført av den lokale trondheimsbedriften Trønderblikk, som siden 1986 har betjent kunder over hele Trøndelag med faglærte blikkenslagere og moderne verksted. For leveranse av ståltrapper, så man til Molde og familiebedriften AS Brødrene Midthaug, som siden 1947 har vært en av Norges største produsent av trapper, rekkverk og balkonger.

Systemhimlinger ble levert av Valtec AS, mens ForaForm AS, en av Skandinavias ledende leverandører av stoler, sittegrupper og bord til kontraktsmarkedet, har levert Amfi og stolmontasje.

Varmepumper spiller en viktig rolle når man skal redusere et byggs energiforbruk på en slik måte som man har gjort på Powerhouse Brattørkaia. Jobben med å levere varmepumpene til prosjektet var det Johnson Control som utførte.

Midthaug|Powerhouse Brattørkaia