I ny drakt går Asplan Viak fremtiden optimistisk i møte med ny strategi og nytt utseende
- For å spille på lag med fremtiden og være rustet til å møte et samfunn i rask endring, har Asplan Viak utviklet en ny forretningsstrategi. Samtidig gir vi selskapet en ny visuell profil som etablerer en helhetlig og gjenkjennelig merkevare, sier administrerende direktør, Elisabeth Heggelund Tørstad. Foto: Asplan Viak 
Sist oppdatert: 06.-04-2021

Asplan Viak med ny strategi og nytt utseende

Asplan Viak er et av Norges ledende rådgivningsselskaper og har i over 60 år har bidratt til å forme samfunnet. Selskapet går nå fremtiden optimistisk i møte med ny strategi og ny profil. 

- For å spille på lag med fremtiden og være rustet til å møte et samfunn i rask endring, har Asplan Viak utviklet en ny forretningsstrategi. Samtidig gir vi selskapet en ny visuell profil som etablerer en helhetlig og gjenkjennelig merkevare, sier administrerende direktør, Elisabeth Heggelund Tørstad, i en melding. 

Som rådgivere planlegger vi for fremtiden og har et særlig ansvar for å forvalte ressurser og kompetanse på best mulig måte.  

- Vi er veldig glade for at vår eier, Stiftelsen Asplan, har vi formalisert sine forventninger om at vi skal skape langsiktige resultater ved å introdusere en trippel bunnlinje i Asplan Viak, sier Tørstad.  

Mimax - Norges største innen kjerneboring og betongsaging

Fusjon av datterselskaper  
Som en viktig del av ny strategi, er datterselskapene Asplan Viak Internet (Avinet) og Urbanet Analyse innfusjonert i morselskapet.  

Avinet, nå divisjon for Digitale tjenester, er en viktig aktør innen geodata og Urbanet Analyse bringer med seg et velrennomert analysemiljø inn i divisjon for Analyse, Plan og Landskap.  

- Med dette styrker vi vår helhetlige posisjon og ekspertise innen både geodata og samfunnsanalyse. Som ett selskap med all kompetanse samlet, gir vi våre kunder en bredere tilgang til vår ekspertise og våre verktøy. 

Innovativ satsing'
Satsing på teknologi og innovasjon styrkes betydelig. Fire prosent av omsetningen vil årlig settes av til dette formålet.  

- Det ligger endeløse muligheter i grensesnittet mellom teknologi og kompetanse for økt verdiskapning, effektivisering og bærekraftig utvikling. Som selskap må vi endre oss like raskt som omverdenen – om ikke raskere. Sammen med kunder og partnere skal vi aktivt drive innovasjon og utvikling.

-Gjennom denne satsingen skal vi forstå menneskelige behov og bruke teknologi og kompetanse for å løse utfordringene våre, sier Tørstad.  

Asplan Viak med ny profil og logo

Ny profil 
Med ny selskapsstrategi og datterselskaper om bord følger ny visuell profil som et naturlig neste skritt.  

- Asplan Viak er en sterk merkevare med en lang og stolt historie. Med ny profil ønsker vi å markere at vi møter fremtidens muligheter samtidig som vi bevarer det som ligger nedarvet i selskapet – nemlig å være en viktig aktør i samfunnsutviklingen, sier Elisabeth Heggelund Tørstad.