Salgsrekord for Selvaag Bolig i Q1 2021
-Vi har solgt godt i allerede igangsatte prosjekter og i tillegg hatt vellykkede salgsstarter. Det har vært spesielt høy etterspørsel etter våre Pluss-boliger som er boliger med fellesarealer og tjenester, sier administrerende direktør Sverre Molvik. Foto: Selvaag Bolig
Sist oppdatert: 06-04-2021

Selvaag Bolig med salgsrekord 

Selvaag Bolig har hatt en sterkt start på 2021 og melder i dag at de har solgte 274 boliger for 1 431 millioner kroner i første kvartal.

Målt i verdi er dette det beste førstekvartalssalget og det nest beste kvartalssalget i selskapets historie.

- Salget var svært godt i første kvartal. Det har vært stor etterspørsel i alle markedene vi opererer, men spesielt i randsonen til Oslo. Dette henger sammen med at vi har gode produkter på rett sted, at det er lav boliglånsrente og at det bygges for lite i Oslo.

-Vi har solgt godt i allerede igangsatte prosjekter og i tillegg hatt vellykkede salgsstarter. Det har vært spesielt høy etterspørsel etter våre Pluss-boliger som er boliger med fellesarealer og tjenester, sier administrerende direktør Sverre Molvik.

Vesterålen Storkjøkken

Nettosalget, det vil si salg justert for Selvaag Boligs eierandel i samarbeidsprosjekter, endte på 248 boliger med en samlet verdi på 1242 millioner kroner. I løpet av kvartalet igangsatte Selvaag Bolig bygging av 134 boliger.

95 boliger ble ferdigstilt og 124 ble overlevert til kjøper. Per 31. mars hadde Selvaag Bolig 1 349 boliger under bygging og 17 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

Nettosalget tilsvarende kvartal i 2020 var 164 boliger med en samlet verdi på 840 millioner kroner, og bruttosalget var 196 boliger for 1 031 millioner kroner.

Om Selvaag Bolig
Selvaag Bolig ASAer et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.