konkurs og korona - Advokaten svarer
Regjeringen har lagt frem en rekke tiltak for å bøte på problemet – men hva skjer dersom tiltakene er utilstrekkelige eller ikke kommer på plass hurtig nok? Foto: Pixabay

Korona-konkurs?

I disse tider er det mange små og store bedrifter som sliter. Regjeringen har lagt frem en rekke tiltak for å bøte på problemet – men hva skjer dersom tiltakene er utilstrekkelige eller ikke kommer på plass hurtig nok?

For at det skal åpnes konkurs må to vilkår være oppfylt. Skyldneren må være insolvent og det må begjæres at boet tas under konkursbehandling av skyldneren selv eller en kreditor.

Insolvens foreligger dersom bedriften er illikvid og insuffisient.

Illikviditet oppstår når man ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser ved forfall. Typisk at man ikke har penger til å betale regningene.

Fikk du med deg: Ansatt og korona - Advokaten svarer

Bedriften er insuffisient dersom den ikke har eiendeler som til sammen kan dekke gjeldsforpliktelsene ved salg. Dersom bedriften har eiendeler som har en større verdi enn gjelden, kan bedriften selge disse og dekke sine forpliktelser - bedriften er da ikke insuffisient og heller ikke insolvent.

For at man skal være insolvent, må illikviditeten ikke være av forbigående art. For mange ellers levedyktige bedrifter vil dette være tilfellet i situasjonen slik den ser ut i dag. Dersom mangelen på penger må antas å være forbigående, skal det ikke åpnes konkurs. I tillegg kommer det faktum at regjeringen har lagt frem omfattende tiltak for næringslivet, og varslet at de vil komme med flere tiltak dersom dette er nødvendig.

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell kan bistå ved konkurs, gjeldsforhandlinger og i skattespørsmål. Ta kontakt med advokat Preben Kløvfjell på mail (pk@klovfjell.no) eller ring oss på 22 17 74 00.