Korona - Advokaten svarer ansatte
- Man kan ikke kreve andre arbeidsoppgaver, men man kan høre med arbeidsgiver om det er gjennomførbart. Arbeidsgiver plikter å legge opp arbeidet slik at smittefaren begrenses. Preben Kløvfjell, Advokat. Foto: Pixabay

Ansatt og korona - Advokaten svarer

Koronaviruset preger store deler av verden og for mange ansatte er hverdagen snudd på hodet. Spørsmålene er mange og det er ikke alltid like lett å vite hvordan man skal forholde seg. Norsk Byggebransje har mottatt mange spørsmål, fra både bedrifter og ansatte.

Vi tok oss derfor en prat med advokat Preben Kløvfjell, for å finne ut hvilke regler som gjelder for deg som ansatt. Her finner du svar på de vanligste spørsmålene bekymrede ansatte har stilt den siste tiden. 

1. Jeg viser ingen symptomer, men arbeidsgiver vil uansett permittere meg, til tross for at vi har nok arbeid. Er det lovlig?

Permittering av ansatte skal være begrunnet i virksomhetens drift. Eksempler på saklige grunner kan
være at det må kuttes i lønnskostnader på grunn av synkende oppdragsmengde eller at det på grunn
av manglende leveringer ikke er behov for arbeidskraften. Permittering på bakgrunn av smittefare er
det da i utgangspunktet ikke adgang til.

På den andre siden kan arbeidsgiver pålegge deg å holde deg hjemme mot lønn dersom det er
mistanke om smitte.

Les også: Korona og konkurs - Advokaten svarer

2. Jeg er redd for å bli smittet om jeg oppsøker byggeplasser med mange ansatte fra ulike bedrifter. Jeg har langtidssyke familiemedlemmer og vil ikke smitte dem. Kan jeg kreve andre arbeidsoppgaver?

- Man kan ikke kreve andre arbeidsoppgaver, men man kan høre med arbeidsgiver om det er gjennomførbart. Arbeidsgiver plikter å legge opp arbeidet slik at smittefaren begrenses.

3: Kan jeg kreve at arbeidsgiver og oppdragsgiver gjør tiltak på byggeplassen?

- På generell basis så plikter arbeidsgiver å sørge for at arbeidsmiljøet er forsvarlig og det skal legges vekt på å forebygge sykdommer. Arbeidsgiver må vurdere hvilke tiltak som er nødvendige for å begrense smitterisikoen.

4: Jeg vet at personer på byggeplassen nylig har vært i høyrisikoland som Italia, Kina og Østerrike. Kan jeg kreve at de ikke møter opp på byggeplassen?

Alle har et ansvar for å følge retningslinjene som er gitt fra offentlige myndigheter. Dersom personer på din arbeidsplass ikke gjør dette, bør dette tas opp med din eller deres arbeidsgiver. Lege og arbeidsgiver kan pålegge ansatte hjemmekarantene.

5: Jeg har symptomer og har bestemt at jeg bør være i hjemmekarantene. Har jeg fortsatt krav på lønn, selv om jeg ikke har fått påvist korona av lege?

- Det kreves sykemelding for å ha krav på sykepenger – en lege må ha vurdert det dithen at du skal holde deg hjemme. Dersom du på eget initiativ holder deg isolert, har du ikke rett til sykepenger. Er du syk, kan man benytte egenmeldingsdager og eventuelt kontakte lege for sykemelding ved langvarig sykdom.

6: Kan arbeidsgiver ta fra meg feriedager grunnet karantene?

- Dersom en lege ikke har vurdert det dithen at du skal holde deg isolert hjemme og du ikke er syk, så er fraværet ditt ikke legitimt. I verste fall risikerer du å miste jobben. For at fraværet ikke skal kunne ende med oppsigelse bør det avtales med arbeidsgiver i hvilken form fraværet skal avvikles. Dette kan f. eks. være å ta ut feriedager eller å avtale ulønnet permisjon eller lignende.

7: Bedriften skal stå på messe, kan arbeidsgiver tvinge meg til å delta?

Det er opp til arbeidsgiver å fordele virksomhetens oppgaver blant de ansatte. Arbeidsgiver plikter også å påse at arbeidsmiljøet er forsvarlig. Arbeidsgiveren bør følge myndighetens anbefalinger. Tatt de siste dagene i betraktning, er nok problemstillingen ikke like aktuell.

8: Kan jeg nekte å reise på jobbrelaterte reiser som krever at jeg tar fly eller tog?

- Arbeidsgiver kan ikke pålegge deg å dra på reiser i strid med myndighetenes reiseråd. For andre reiser, kan man i utgangspunktet ikke nekte. Dersom man er ukomfortabel med reisevirksomheten, oppfordres det til å prøve å finne en løsning som både arbeidsgiver og den ansatte kan leve med.

9: Hva skjer om barna må være hjemme fra skolen, kan arbeidsgiver nekte meg å være med dem? Hvem dekker min lønn om vi ikke har barnepass?

- Ved barns og barnepassers sykdom har man krav på å være hjemme med lønn i et bestemt antall
dager. I utgangspunktet er grensen ti dager, men regjeringen har vurdert endringer i dette.

Dersom du ønsker juridisk bistand kan du gjerne sende en uforpliktende e-post til Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell på advokat@klovfjell.no eller direkte med advokat Preben Kløvfjell på pk@klovfjell.no eller ring oss på 22 17 74 00. www.klovfjell.no