Olav Thon Eiendomsselskap i 1. kvartal 2021 på tross av pandemien
– Den samlede omsetningen ble høyere enn fjoråret - til tross for store geografiske variasjoner som følge av regionale og lokale tiltak. Covid-19-pandemien har medført store variasjoner mellom de forskjellige bransjene på kjøpesentrene. Arne B. Sperre
Konserndirektør Finans. Foto: Thon Eiendom
Sist oppdatert: 19-05-2021

Godt resultat for Olav Thon Eiendomsselskap

Resultatet til Olav Thon Eiendomsselskap før skattekostnad i første kvartal ble 1.087 millioner kroner, mens tilsvarende periode i fjor viste et underskudd på 2.742 millioner kroner.

Endringer av markedsverdien på eiendomsporteføljen, fastrenteavtalene og valutaposter påvirket resultatet betydelig både i Q1 2021 og 2020.

Resultatet før verdiendringer, skatter og valutaeffekter i 1. kvartal var 500 millioner, en økning fra 417 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

– Som følge av strenge smitteverntiltak i deler av Norge var mange butikker i konsernets kjøpesentre stengt for fysisk handel i store deler av kvartalet. På tross av dette oppnådde Olav Thon Eiendomsselskap et sterkt operativt resultat, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre, i en melding. 

Les også: Tar utfordringer på strak arm og løser dem i fellesskap

SmartDok. Alt i en app

Eiendomssegmenter
Konsernets eiendomssegmenter består hovedsakelig av kjøpesentereiendom i Norge og Sverige, næringseiendom og utleieboliger. Verdien av konsernets næringseiendom økte med 141 millioner kroner mens verdien på kjøpesentereiendom ble nedjustert med 80 millioner kroner.

Norges største kjøpesenteraktør
Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør med totalt 61 kjøpesentre i Norge og Sverige. I tillegg forvaltes 15 kjøpesentre for eksterne eiere.

I porteføljen inngår Norges største kjøpesenter målt etter omsetning, Lagunen Storsenter, samt 6 av Norges 8 største kjøpesentre.

Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var 11.000 millioner kroner i 1. kvartal, en oppgang på 6 % sammenlignet med 1. kvartal i 2020.

– Den samlede omsetningen ble høyere enn fjoråret - til tross for store geografiske variasjoner som følge av regionale og lokale tiltak. Covid-19-pandemien har medført store variasjoner mellom de forskjellige bransjene på kjøpesentrene.

-Dagligvare, vinmonopol, sportsbutikker samt butikker innen hus og hjem hadde generelt høy omsetningsvekst, mens andre bransjer som klær og sko og servering hadde en svakere utvikling, forklarer Sperre.

NOBI AS| LEDENDE BETONG- OG INDUSTRIKONSERN

Investeringer og eiendomsprosjekter
Konsernets netto investeringer i 1. kvartal var 246 millioner kroner.

Konsernets største pågående prosjekter er oppføring av to logistikkbygg ved Oslo Lufthavn på Gardermoen. Byggene er på til sammen 46.000 kvadratmeter og vil stå ferdig i løpet av 1. halvår 2022.

I tillegg har konsernet to eiendommer med totalt 68 utleieboliger under oppføring sentralt i Oslo.

Fremtidsutsikter
I februar ble Olav Thon Eiendomsselskap tildelt offisiell kredittrating fra Moody’s: Investment grade Baa2.

– Den finansielle posisjon til konsernet er solid, og det forventes gradvis normalisering av virksomheten utover i 2021. Alt i alt er konsernet godt posisjonert for fortsatt lønnsom vekst i tiden fremover, avslutter Sperre.

1. kvartal presenteres i webcast 20. mai 2021 kl. 10.00. Se invitasjon og link her