Arbeiderpartiet går til valg på læreplassgaranti og ønsker å innføre en nasjonal standard.
-Personlig mener jeg at yrkesfag er den tryggeste veien å gå, det byr på flest muligheter og størst fleksibilitet. Det er ikke lengre slik at studiespesialisering åpner dører der yrkesfag stenger dem, heller tvert imot, sier Torstein Tvedt Solberg, utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Foto: Norsk Byggebransje, Netta Nyman
Sist oppdatert: 12-07-2021

Fagbrev er det beste karrierevalget

Vi tok en prat med Torstein Tvedt Solberg, utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, som går til valg på læreplassgaranti og ønsker å innføre en nasjonal standard.

Undersøkelse fra BNL viser at fire av 10 bedrifter sliter med å få tak i fagarbeidere. I følge NHO vil vi mangle 90.000 fagarbeidere i 2035. Mens SSB mener tallet er 150.000. Det kommer i tillegg til at mange skoler som ikke har nok søkere til å gjennomføre studier.

Hvordan vil Arbeiderpartiet snu en trend som truer Norges største landbaserte næring?
-Dette er et av punktene hvor vi har sviktet veldig de siste årene. Pilene har pekt i feil retning lenge, vi går på en måte mot stupet med åpne øyne.

-Jeg er mest opptatt av at vi må innse alvoret og fremover gjøre større grep for å snu trenden. Små symbolske tiltak “her og der” løser ikke grunnproblemet.

Norges hyggeligste håndverker 2021

-Overgripende tiltak må til. Vi må se på hele skolesystemet under ett. Det har blitt for teoretisk og stillesittende. Allerede fra 1 klasse ser vi at praktiske egenskaper ikke verdsettes godt nok.

-Jeg er stolt av at vi er så tydelig i vårt partiprogram. Vi vil innføre lekbasert pedagogikk fra tidlig alder, grunnskolen skal være en forberedelse for både yrkesfag og studiespesialisering. Det skal være en skole både for de praktiske talentene og de mer teoretisk anlagte.

-Vi er også opptatt av lærekrefter. Teoretiske, praktiske og estetiske fag skal ha like godt utdannede
lærere.

Arbeiderpartiet stilte seg bak årets kåring av Norges Hyggeligste Håndverker. Hva tror du kåringen kan gjøre for landets håndverkere?

-Det er en spennende kåring, det er klart vi ønsker å stille opp hvor vi kan for å gi stolte fagarbeidere oppmerksomhet. Kåringen retter et positiv søkelys på yrkesfag, byggenæringen og stolte håndverkere.

-Det er et spenstig tiltak og vi har fått utelukkende positive tilbakemeldinger, selv om vi skulle ønske hjelmen var rød og ikke blå i et valgår, ler han.

Læreplassgaranti
-Vi vil innføre en læreplassgaranti som sikrer at alle elever som er kvalifisert, får læreplass. Dette skal skje gjennom et forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og arbeidslivet.

Dagens utfordringer skyldes ikke bare et politisk parti. Som politikere har dere et felles ansvar og dere kan til tider oppleves som ganske enige, hvorfor er det da så vanskelig å komme opp med langsiktig løsninger?

-Vi har nok ikke hatt vilje til å se på de større strukturelle grepene. Det mener jeg vi har en plan for, de største grepene må gjøres i ungdomsskolen. Det er da ungdommen skal velge veien videre.

-Yrkesfag bør introduseres allerede i barneskolen, aktivitetsskolen og sommerskolen. «Arbeidslivets skolesekk» er innført i Oslo som en parallell til den kulturelle skolesekken.

-Alt for å gi elevene et tidlig møte med arbeidslivet.

Arbeiderpartiet går til valg på læreplassgaranti og ønsker å innføre en nasjonal standard.
-Vi vil innføre en læreplassgaranti som sikrer at alle elever som er kvalifisert, får læreplass. Dette skal skje gjennom et forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og arbeidslivet. Foto: Norsk Byggebransje, Netta Nyman

-Politikken vår er inspirert av Danmark, hvor de har jobbet godt for at elevene i ungdomsskolen får prøvd seg i ulike praktiske fag.

-Vi har en stor jobb å gjøre med å la barn og unge få mulighet til å prøve, og vise sine praktiske ferdigheter.

-Like stor er jobben med å påvirke vår kultur, om jeg kan si det slik. Lærere, rådgivere og foreldre må få mer informasjon om yrkesfag.

-Vi må øke stoltheten og respekten for fagarbeideren og vi må vise alle muligheter som finnes innen yrkesfag. Her er kampanjer som Norges Hyggeligste Håndverker viktig.

-Personlig mener jeg at yrkesfag er den tryggeste veien å gå, det byr på flest muligheter og størst fleksibilitet. Det er ikke lengre slik at studiespesialisering åpner dører der yrkesfag stenger dem, heller tvert imot.

Stikkord er samarbeid og fleksibilitet

-Samarbeid med arbeidslivet er avgjørende. Vi går til valg på læreplassgaranti og ønsker å innføre en nasjonal standard, men det er ikke mulig uten samarbeid med bedriftene.

-Byggenæringen har gått foran som et godt eksempel, næringen er selv ute i skolene for å informere og lar ungdommen få prøve seg i ulike fag.

-Vi må ha større fleksibelt, jeg er veldig opptatt av at systemet må være enklere f.eks om man vil bytte retning underveis eller i voksen alder. Dimensjonering er viktig, ansvaret for gjennomføring ligger ikke hos bedriften, men fylkeskommunen.

Det er nedgang i antall lærlingeplasser over hele landet. Er det på tide at stat og kommune tar ansvar for å ta inn flere lærlinger?

-Ja, det er et stort etterslep. Vi må ha bedriftene med på et felles løft, som inkluderer at vi også stiller krav til at offentlig sektor selv må bli flinkere til å ta inn lærlinger.

-Det enkleste budskapet som systemet er nå, er velg yrkesfag! Det leder til mange muligheter, du har en trygg jobb i vente og Norge trenger kompetansen, avslutter Solberg.