HENT bygger BREEAM Excellent i Trondheim
– Dette er et stort og viktig prosjekt for Entra og en vesentlig del av satsingen vi gjør i hjertet av kunnskapsmiljøet i Trondheim. Vi har god erfaring med HENT, blant annet ved oppføringen av Media City i Bergen. Vi ser frem til et tett og godt samarbeide med dem også i Trondheim, sier Sigmund Virik– prosjektsjef for Entra i Trondheim.  Kontrakten ble signert 3. mars 2021. Bilde fra signering: Fra venstre Per Ola Ulseth, direktør prosjektutvikling, Entra ASA og Jan Jahren, konsernsjef HENT AS
Sist oppdatert: 04-03-2021

HENT bygger BREEAM Excellent-prosjekt for Entra 

HENT melder at de skal bygge andre byggetrinn for Entra, i Holtermanns veg i Trondheim. BREEAM Excellent-prosjekt er den tredje største kontrakten HENT har fått i Trondheim.

– Dette blir et signalbygg på vei inn til Trondheim sentrum. Prosjektet har en solid bærekraftsprofil og vi gleder oss til å bruke kompetansen vår på området. Tomta er liten og ligger sentralt, så erfaringen vår med å løse utfordringer på rigg og logistikk kommer godt med, sier konsernsjef i HENT, Jan Jahren, i en melding.

Byggetrinn 2 omfatter prosjektering og bygging av 23 000 m2 kontorbygg fordelt på tre fløyer, og parkeringskjeller. En glassgate binder byggene sammen. Kontorlokalene skal huse godt over 1000 arbeidstakere. 

I 2020 ferdigstilte Entra byggetrinn 1, hvor Skatteetaten og Sykehusbygg har flyttet inn som leietakere

Previous
Next
Ill: Pir Arkitekter 

– Dette er et stort og viktig prosjekt for Entra og en vesentlig del av satsingen vi gjør i hjertet av kunnskapsmiljøet i Trondheim. Vi har god erfaring med HENT, blant annet ved oppføringen av Media City i Bergen. Vi ser frem til et tett og godt samarbeide med dem også i Trondheim, sier Sigmund Virik– prosjektsjef for Entra i Trondheim.

Stor andel bærekraftige bygg
Kontorbygget er et BREEAM Excellent-prosjekt. Det innebærer miljø- og klimabevisste valg både i byggefasen og i ferdig bygg. Sorteringsgraden på avfall skal være minst 90%. Fukt i betong og treverk skal dokumenteres i henhold til NS 3511 under byggeprosessen.

Prosjektet er ett av mange prosjekt HENT har med særskilte bærekraftige kvaliteter. Per i dag er 55 prosent av omsetningen til HENT i slike prosjekter.

Oppstart i mars
Det nye bygget får materialer av god kvalitet og overflater som perforerte metallplater, finer, trespiler, slipt betong/terrazzo-gulv og broer i limtre.

HENT og Entra har de siste månedene jobbet sammen med prosjektets risiko- og suksessfaktorer slik at selve gjennomføringen er mest mulig forutsigbar for begge parter. Oppstart på byggeplassen er i mars 2021 og prosjektet ferdigstilles sommeren 2023.