Eidos Eiendomsutvikling AS og Bane NOR vil skape Europas mest komplette helseklynge
– Vi kan skape noe helt unikt. Noe som aldri er gjort i Norge og knapt i Nord-Europa. Om vi lykkes, vil vi få til effekten som kan oppsummeres i ordene «Look til Drammen» innenfor helse, sier Simenstad. Foto: Jørn Grønlund

Vil skape Europas mest komplette helsepark i Drammen

Visjonen er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling. Stedet er Brakerøya. Navnet er Drammen Helsepark.

Jon Chr. Simenstad er daglig leder i Drammen Helsepark AS. Selskapet eies av Eidos Eiendomsutvikling AS og Bane NOR Eiendom AS. Politikerne har gitt grønt lys. Detaljreguleringen kom på plass sammen med vedtaket om det nye sykehuset i Drammen.

Drammen Helsepark vil bestå av flere bygninger mellom Fjordbygata som ligger inntil Brakerøya stasjon, og Helsegata mot det nye sykehuset og blir 440 meter lang og 40 meter bred. Der bygges det 76.500 kvadratmeter. 

Hedmark Elementmontasje AS|Klimahuset - Botaniske Hage

Oppfyller helsemeldingen
I 2019 la helseminister Bent Høie fram en stortingsmelding om helsenæringen. Målet er å få mer fart på næringen. Virkemidlene er flere.

– Vi oppfyller meldingen. Drammen Helsepark kan bli et utstillingsvindu. Det handler om å plassere pasienten i sentrum. Da handler det blant annet om nærhet. Vi legger til rette for at fagmiljøer kan jobbe tett sammen, utveksle erfaring og kunnskap, sier Simenstad.

Han jobber for å gi helseparken innhold. Målet er å tiltrekke nye bedrifter innen helsenæringen til Drammen.

– Det er realistisk. Vi har en unik plassering ved Brakerøya stasjon med sykehuset som nærmeste nabo, sier Simenstad.

Spennende mulighet
Helsehus og legevakt inngår i vedtakene i kommunestyrene høsten 2019, da detaljregulering for nytt sykehus i Drammen – med Drammen Helsepark ble politisk vedtatt i Drammen og Lier. I planene ligger også hotell, butikker, kafeer, utdanning og servicenæringer, men mest av alt handler det om å bygge et miljø for helseindustri i et samspill med forskning og sykehus.

– Drammen Helsepark er en spennende mulighet. Her kan vi få et unikt miljø for helsetjenester, næring, utdanning og forskning. Da må flere enn Drammen Helsepark ville lykkes med planene, sier Anders Wengen (V). Leder for næringsutvalget i Drammen.

– Jeg vil bidra til at kommunen er offensiv og konstruktiv. I tillegg ønsker jeg å utfordre fylkeskommunen og universitetet. Skal vi lykkes med å utvikle ny næring i Drammen, må flere gode krefter jobbe sammen, sier Wengen.

Termoenergi er spesialister på energisparende tiltak i eksisterende og prosjekterte bygninger.

Fysisk nært sykehuset
Drammen Helsepark blir mer enn nabo til det nye sykehuset. Helseparken og sykehuset skal fysisk knyttes sammen. Det skjer med en gangbro over Helsegata. 

– Her legges alt til rette for god kommunikasjon og nært samarbeid, sier Simenstad.

Sykehusansatte, besøkende og pasienter som kommer med tog, vil gå rett fra stasjonen, gjennom helseparken og inn i sykehusets hovedinngang. Pasienter og besøkende som kommer med bil kan sette fra seg bilen i parkeringshuset som bygges under helseparken.

– Vi skal også ha sentrale servicefunksjoner for sykehuset, så som hotell, dagligvare, kafeer, restaurant, frisør, apotek, møtesenter, treningssenter og basseng, sier Simenstad.

Drammen Helsepark og det nye sykehuset er planlagt sammen
– Vi har jobbet nært sammen med sykehusprosjektet siden 2017. Reguleringsplanen for sykehuset og helseparken er utviklet sammen og ble vedtatt som en reguleringsplan i kommunestyrene i Drammen og Lier høsten 2019.

Samarbeidet med sykehuset startet med tomtesalg og fortsatte med felles utforming av området, parkering og felles detaljregulering.

– Vi ønsker å samle fagmiljøer. Her kan små og store virksomheter som jobber med helse utvikle tjenestene sammen, sier Simenstad.

Følg Norsk byggebransje på Instagram|Norske Byggeprosjekter
Følg Norsk byggebransje på Facebook

Look to Drammen
– Vi kan skape noe helt unikt. Noe som aldri er gjort i Norge og knapt i Nord-Europa. Om vi lykkes, vil vi få til effekten som kan oppsummeres i ordene «Look til Drammen» innenfor helse, sier Simenstad.

– Nå handler det om å få riktig sammensetning i helseparken. Det blir avgjørende å inngå kontrakter med de rette virksomhetene for å oppfylle selskapets målsetninger, sier styreleder Torgeir Finnerud.

Første byggetrinn i helseparken skal stå klart til åpning samtidig med åpningen av det nye sykehuset, i mai 2025.

Unik mulighet
Den tidligere lederen for Høgskolen i Buskerud og rektoren ved Høgskolen i Oslo, stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (H), snakket varmt om å skape en helseklynge i Drammen med sykehuset som motor da hun ble valgt inn på Stortinget i 2013.

-Koronautbruddet gjør det enda mer aktuelt å sette fart på utvikling av produksjon av medisinsk utstyr i Norge. Da er det viktig å knytte fagmiljøer sammen. På Brakerøya ligger alt til rette. Det handler om muligheten til å utvikle kompetanse, skaperkraft og ny industri rundt nytt sykehus, sier Ørmen Johnsen. 

Fakta om helseparken:

  • Parkering for besøkende til sykehuset under bakkenivå.
  • Undervisning i helsefag
  • Forskning
  • Administrasjon/kontor og møtesenter
  • Helsehus og legevakt
  • Pasient/sykehotell
  • Ulike behandlingstilbud, som tannlege, fysioterapi, legekontor
  • Felles treningssenter, møtesenter, kafé/spisesteder, forretninger