Nordmenn venter boligprisfall neste år
– Det går mot kjøligere tider i norsk økonomi, sier Hilde Karoline Midsem, sjeføkonom i NBBL. Foto: Nadia Frantsen
Sist oppdatert: 14-12-2022

Nordmenn venter boligprisfall neste år

Ferske tall fra NBBLs Boligmarkedsbarometer for desember viser at 35 prosent tror på videre boligprisfall de neste tolv månedene.

– Resultatene virker rimelige, boliglånskostnadene skal videre opp og det er flere ting som tyder på videre nedkjøling i markedet. Samtidig gir ikke resultatene uttrykk for noe sterk uro, sier Hilde Karoline Midsem, sjeføkonom i NBBL, i en melding. 

35 prosent tror at boligprisene er lavere ett år frem i tid, mens 29 prosent tror at prisene skal opp. De fleste som venter boligprisfall, tror at prisene skal falle litt. Kun 3 prosent tror at boligprisene skal falle mye.

 – Det går mot kjøligere tider i norsk økonomi. Renten er på vei videre opp og inflasjonen er høy. Trolig vil vi se noe økning i arbeidsledigheten de neste månedene.

SmartDok. Alt i en app

-Det er sannsynlig at boligprisene vil falle de neste månedene, sier Midsem.

8 av 10 venter høyere renter det neste året. – Renteøkningene har allerede begynt å bite, og svarene er et uttrykk for at folk forventer at rentekostnadene deres skal videre opp.

Samtidig har andelen som tror på høyere renter gått litt ned siden november. Det kan indikere at flere nå tenker at rentetoppen er i sikte, sier Midsem.

Boligmarkedsbarometeret er en månedlig undersøkelse fra NBBL som siden juni 2018 har målt nordmenns forventninger til utviklingen i boligmarkedet. Resultatene fra desember viser et lavt nivå på minus 9.

Svært få tror boligprisene skal falle mye

35 prosent tror at boligprisene vil falle de neste 12 månedene, mens 29 prosent tror på boligprisvekst. 27 prosent tror at boligprisene vil være på dagens nivå om et år. 32 prosent tror at boligprisene bare skal falle litt, kun 3 prosent tror de skal falle mye.

80 prosent av respondentene forventer høyere boliglånsrente det neste året. Dette er litt lavere enn i november. Andelen som venter uendret rente fremover har økt litt, til 8 prosent. Kun 5 prosent tror på lavere boliglånsrente.

Teknisk totalentreprenør som skaper smarte og bærekraftige bygg hvor folk trives

6 prosent av respondentene oppgir at de frykter å miste jobben det neste året. Dette er om lag på nivå med oktober og november, men klart høyere enn tidligere i år.

De første seks månedene i år lå andelen på 4,7 prosent, til sammenligning. 60 prosent oppga at de i liten grad er bekymret for å miste jobben i desember. Tilsvarende andel var 64 prosent i første halvår i år.

Andelen som tror på boligprisfall er litt lavere enn i november. Litt færre tror på høyere renter fremover.

Samlet innebærer de tre komponentene en svak bedring i Boligmarkedsbarometeret fra november til desember, med en gjennomsnittlig nettoverdi på minus 9 i desember.

De fire siste månedene har Boligmarkedsbarometeret vært under null, som indikerer kjøligere temperatur i boligmarkedet fremover.

Les hele boligmarkedsbarometeret her.