Previous
Next
Tom Daniel Berg Enger er prosjekteringsleder ved Stavanger Universitetssykehus. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim
Sist oppdatert: 13-12-2022 - Pressemelding 

En digital majestet reiser seg

Nye Stavanger Universitetssykehus er så langt fremme innen digitalisering at ingeniørene må utvikle programvaren mens de prosjekterer. 

Når Nye Stavanger Universitetssykehus åpner dørene i desember 2024, er alle pasientrom enerom med eget bad og dessuten får rommene en seng til pårørende.

Sykehusbyggene er koblet sammen med gangbroer og plassert rundt et torg med en kryssende kollektivakse. Alle byggene har åpne gårdsrom med frodige hager i midten. 

Det er ingen tvil om at Nye Stavanger Universitetssykehus setter pasientene først.

– Jeg er stolt av at vi skreddersyr et sykehus som møter legenes, sykepleiernes og pasientenes behov, både nå og i fremtiden, begynner oppdragslederen for prosjekteringsgruppen ved Stavangers nye Universitetssykehus, Alvin Wehn.

GK Norge - Norges grønneste logistikkbygg

Alvin Wehn er en av COWIs mest erfarne sykehusplanleggere. Han har vært i byggebransjen siden han ble uteksaminert fra NTH (nå NTNU) i 1986.

De siste trettifem årene har han arbeidet på de virkelig store og komplekse byggeprosjektene, og de har ikke blitt mindre komplekse med årene. 

Komplekst digitalt regnestykke 

Tenk deg at du skal prosjektere et sykehus på 125 000 kvadratmeter sammen med omlag 150 arkitekter og fageksperter, basert på innspillene fra leger og pasientforeninger.

Se for deg at du har fire år på deg fra oppstart med valg av lokalisering til byggestart, og syv år på at absolutt alt du planlegger skal inn i én og samme modell.

Entreprenøren skal kunne bestille materialer og bygge sykehuset på millimeteren, kun basert på en digital tvilling. Det er ambisiøst, men faktisk fullt mulig. Om to år står Stavangers nye Universitetssykehus klart. 

Teknologien bak baderomsmodulene i BIM-modellen, ble løftet frem som én av årsakene til at byggeprosjektet vant «VM i BIM i 2019». Her er én baderomsmodul avbildet.  

– Det jeg synes er aller mest spennende er samarbeidet mellom de ulike fagdisiplinene i prosjekteringsgruppen.

-For å komme frem til optimale løsninger for kundene våre, må vi ha mange tanker i hodet samtidig.

-En del av det vi implementerer i BIM-modellen ligger i forkant av det programleverandørene har utviklet, spesielt når det gjelder tekniske fag som VVS og Elektro, forteller Wehn.

Ambisiøst rehabiliteringsprosjekt

Risokostyring og lappeplaner 

Med god planlegging kan du forme fremtiden. Det vet prosjekteringsleder Tom Daniel Enger alt om. De siste fire årene har han hatt ansvar for å planlegge og risikovurdere COWIs prosjektstyring av nye Stavanger Universitetssykehus.

– Å prosjektere et sykehus sammen med hundrevis av flinke fagfolk, er komplekst.

-Et sykehus har mange elementer av tradisjonelle bygg, og i tillegg har du blant annet sengautomater, laboratorier, medisinske gasser, behandlingsrom og avansert medisinteknisk utstyr.

-Det er også omfattende infrastruktur under bakken, og alt dette skal inn i samme modell. 

Prosjektet har store ambisjoner for digitalisering. Å levere et sykehusprosjekt som er verdensledende innen BIM og industrialisert prosjektering, betyr at COWI kontinuerlig må utvikle funksjonaliteten til programvaren. 

– Detaljeringsgraden og informasjonen som ligger i modellen gir store muligheter for effektiv produksjon på byggeplassen.

-Entreprenørene kan relativt enkelt hente ut det som hører til sin kontrakt for å bestille materialer og planlegge prefabrikkering og montasje i god tid før oppstart, forklarer Tom Daniel.

-Byggeplassen er beriket med en rekke BIM-stasjoner. Her får entreprenørene direktetilgang til BIM-modellens tegninger. 

-Ta en ventilasjonskanal, for eksempel. Den har med seg informasjon om dimensjoner og systemtilhørighet, hvilken entreprenør som skal installere den, og hvor det skal plasseres.

-Du skal kunne klikke på ventilasjonskanalen, så kommer all denne infoen opp. 

– Men er modellen feil, kan det bli feil på byggeplassen. Du kan tenkte deg: En million VVS objekter som har over ti informasjonsparametre hver, utgjør mange millioner variabler.

Kardex Norge

-Det er risiko knyttet til dette. Noe av min jobb er å forebygge at modellen blir feil gjennom å identifisere risiko i arbeidsprosessene våre.

-Det er viktig at vi har kontroll og eliminerer feilene så tidlig som mulig, sier Tom Daniel.

Tom Daniel mener det meste kan løses med effektive og forutsigbare arbeidsprosesser, og at nøkkelen for å lykkes er involvering og eierskap til planene. 

Den erfarne prosjekteringslederen gir engasjerte fagfolk og gode prosessledere æren for at de lykkes så godt med prosjekteringen av det nye sykehuset.

– Det er kritisk at alle parter har god oversikt over arbeidsflyten og de ulike elementene i prosjektet. 

Intern sykehusskole

COWI har prosjektert norske sykehus siden 90-tallet. Alvin Wehn var med da de prosjekterte St. Olavs hospital i Trondheim.

Siden den gang har COWI bygget opp store fagmiljøer med sykehuserfaring innenfor alt fra tekniske fag til landskapsarkitektur.   

– Et sykehus er så spesialisert at du trenger folk med sykehuserfaring innenfor alle fagområder.

-I COWI har vi en intern sykehusskole der vi setter erfarne rådgivere med lang sykehuserfaring sammen med yngre ingeniører.

-Det er jo de unge som skal forme fremtidens sykehus. Dessuten er de nyutdannede ingeniørene dyktige på modellering, men de trenger veiledning fra erfarne sykehusplanleggere, forklarer Alvin.