MLF - Solide ambisjoner og tro på fremtiden
Det arbeidet vi nå legger ned er i samspill med hva våre medlemmer har stemt for og vil møte markedets interesser, sier administrerende direktør i MLF. Stein Hesstvedt. Foto: MLF
Sist oppdatert: 22-06-2022

Solide ambisjoner og tro på fremtiden

For Malermestrenes Landsforbund (MLF) kom vendepunktet da Byggmesterforbundet meldte seg ut av Byggenæringens Landsforening (BNL).

Nå har begge organisasjonene fristilt sine medlemmer fra BNL og arbeidet er godt i gang med å starte en ny landsforening for bygghåndverksfag for deres mer enn 12 000 ansatte totalt.

-Vi har vært i en prosess siden før byggmesterne gikk ut, forteller administrerende direktør Stein Hesstvedt til Norsk Byggebransje.

Har ligger i kortene lenge
-Det stemmer at dette har vært en lang prosess, MLF har gått flere runder internt og prosessen går flere år tilbake.

-Til slutt handler dette om utfordringer som har bygd seg opp over tid, når byggmesterne som den største håndverksgruppen tok valget om å forlate BNL, begynte styret sonderingene for en ny gruppering.

-Faktum er at håndverkerne har blitt i mindretall i BNL, spesielt etter at Byggmesterforbundet forlot med sine 10.000 årsverk ved årsskiftet 20/21.

-Vårt oppdrag er å jobbe for våre medlemmer og deres interesser når det kommer til håndverkernes utfordringer.

-Det gjør vi best med å gå inn i konstellasjon som rendyrker håndverksfaget.

Norges hyggeligste håndverker 2022

-Dette har vært en lang reise der vi blant annet har gjennomført mange informasjons møter i våre laug rundt om i landet.

-I tillegg har BDO gjennomført en analyse av markedet og medlemmer på våre vegne, og kommet med viktig innspill.

-Det handler blant annet om å synliggjøre bransjetilhørighet. Tilbakemeldinger fra våre medlemmer er positive, de ser fram mot et nytt håndverks landsforbund med optimisme og forventninger.

Hva er det et det nye forbundet ønsker å løse, og hva er ambisjonene i årene som kommer?

-Vi ser fram til å sette håndverkerne i fokus! Vi skal erstatte og levere de samme tjenestene som BNL gjør, men spisse budskapet for å ivareta de utfordringer våre medlemmer møter i det daglige.

-Det er mye som kan gjøres både mer kostnadseffektivt og rasjonelt i et mindre landsforbund, hvor vi kan spisse og kraft samle ressurser og økonomi på en bedre og rasjonell måte, konstaterer Hesstvedt.

Bærekraftig, lønnsom og seriøs byggenæring er hva alle ønsker. Blir det virkelig bedre med flere forbund som jobber på hver sin kant? Mange kokker mye søl prinsippet kommer til tanke.

-Jeg ser poenget deres, NHO og BNL er store aktører. BNL alene er en paraplyorganisasjon for 15 landsforeninger, med høyst forskjellige interesser spredt over ulike bransjer fra byggevareleverandører til eiendom og videre til entreprenører.

-Dermed ble utfordringen vår å få frem våre synspunkter.

-Det er ikke tvil om at Landsforening for Bygghåndverksfag blir et mindre forbund, men på samme tid vil det tillate oss å skape en organisasjon med et tydelig budskap og en plattform som i langt større grad vil kunne fremme våre medlemmers interesser.

-Bransjen har flere sammenhengende utfordringer innen politikk, kompetanse og rekruttering. Vi vet at vi sammen kan jobbe bedre for å sette våre medlemmers utfordringer på agendaen.

Kan du gi oss et eksempel?

-Vi mener for eksempel at det er avgjørende for bransjen at man satser på fast ansatte.

-Mange av våre medlemmer er opplæringsbedrifter og tar inn lærlinger og bidrar til å utdanne fremtidens håndverkere.

-Samtidig er det like avgjørende at våre medlemmer må kunne leie inn personell ved sesongtopper, sykdom og/eller vikariater. Det trenger dog nødvendigvis ikke å være fra bemanningsselskaper.

-Det er stor mangel på fagarbeidere i Norge og godt over halvparten av våre medlemmer sier at de gjerne skulle ansatt flere om kompetansen fantes.

-Her har vi en stor jobb å gjøre med å tiltrekke flere til håndverksfagene. Med et nytt forbund kan vi blant annet gjøre felles fremstøt for å rekruttere langt flere til håndverksfagene.

SmartDok bestill en demonstrasjon

Hvordan ser det nye forbundet for seg at samarbeidet med andre foreninger som BNL og NHO vil kunne bli i årene som kommer?

-Nå er vi i etableringsfasen, men jeg må jo si at uansett hvor vi er organisatoriske, så er et samarbeid viktig når det kommer til å sikre seriøsitet, fagene, rekruttering og kompetanse.

-Ingen av våre medlemmer har vært direkte medlem av BNL, det er MLF som organisasjon som har vært det.

-Hver bransje eier sitt fag og er fagforesatt med ansvar for læreplaner, og utdannings materiell, BNL har kun vært en overbygning.

-Det er også organisasjonen MLF som nå går inn i et nytt landsforbund.

-Enhver organisatorisk forandring skaper en viss uro, alle ønsker å beholde sine medlemmer, men når vi tar dette standpunktet handler det først og fremst om å ta ansvar for våre egne medlemmer.

Dere har vært i dialog med Norske Murmestres Landsforening og ønsket at de skulle følge dere. De stemte ned forslaget om å forlate BNL med knapp margin. Vil det nye forbundet aktivt forsøke å rekruttere dem over på et senere tidspunkt?

-Enhver organisasjon har forskjellige sammensetninger.

-Murerne og alle de andre håndverksfagene er en naturlig samarbeidspartner for oss da vi har sammenfallende utfordringer når det gjelder politikk, fag, eller kompetanse- og rekruttering.

Det er naturlig at det vil ta tid å etablere et nytt forbund og avtaler. Vil dere kunne ha alt klart tilnyttår?

-Dette har vært forberedt og skissert lenge, det lå også til grunn for vedtaket som ble gjort. Vi jobber etter en klar tidslinje med etableringen, og arbeidet fortsetter gjennom høsten, målet er å være klar til 1. januar 2023

-Vi har stor tro på fremtiden.

-Det arbeidet vi nå legger ned er i samspill med hva våre medlemmer har stemt for og vil møte markedets interesser, avslutter Hesstvedt.