Nå skal den nye landsforeningen for bygghåndverksfag etableres. Fra venstre: Knut Strand Jacobsen (Byggmesterforbundet), Thor Steinar Sandvik (Byggmesterforbundet) Anna Furhoff Jensen (MLF) og Stein Hesstvedt (MLF). Foto: Byggmesteren
Sist oppdatert: 15-06-2022

Flytter sammen i ny landsforening for bygghåndverksfag

Med over 12 000 ansatte i ryggen starter nå arbeidet med å lage en landsforening for bygghåndverksfagene. 

Nå lager vi en organisasjon som tar medlemmene på alvor, som vil gi dem gode rammebetingelser og tjenester som gjør dem både mer bærekraftige og konkurransedyktige, sier styreleder Thor Steinar Sandvik i Byggmesterforbundet, i en melding. 

Etter at Byggmesterforbundet og Malermestrenes Landsforbund (MLF) fristilte sine medlemsbedrifter fra NHO-medlemskap, og har forlatt Byggenæringens Landsforening (BNL), har ledelsen i de to organisasjonene nå blitt enige om veien videre, og i dag satte de startskuddet for det videre arbeidet godkjent av begge organisasjonens ledere.

Forbundene flytter sammen i løpet av året.

– Vi skal bygge på det beste fra begge organisasjonene, og forsterke det politiske, faglige, juridiske og administrative støtteapparatet. Det er inspirerende å vite at vi nå kan bygge en organisasjon hvor medlemmene får større innflytelse.

-Vi får en kraftigere stemme i det offentlige ordskiftet om våre rammebetingelser og kan lage tilpassede og fleksible medlemstilbud, sier styreleder Anna Furhoff Jensen i Malermestrenes Landsforbund.

Den komplette leverandør av elektrotavler og strømskinner!

En ny landsforening med plass til flere
Byggmesterforbundet og Malermesternes Landsforbund har nå gått over i den operative fasen av å etablere den nye organisasjonen.

Ifølge Sandvik og Jensen er planen å ha den nye landsforeningen formelt på plass 1. januar 2023. Før den tid skal det gjennomføres eiermøter, velges et styre og før oktober skal det gjennomføres et stiftelsesmøte.

– Vi er enige om å skynde oss langsomt - det vil si å ha fart i arbeidet, men samtidig sørge for at hele organisasjonen opplever å bli hørt og bli tatt på alvor.

-Vi rigger samtidig landsforeningen slik at det vil være plass til flere landsforbund og bedrifter fra bransjen, sier Sandvik.

For Jensen er det også viktig å rigge sekretariatet i de to landsforbundene slik at både de ansatte og medlemmene får en positiv opplevelse.

– Medlemmene våre er helt avhengig av at støtteapparatet og medlemstilbudet fungerer fra første dag, og da blir det viktig å ha med alle ansatte, sier Jensen.

Positiv utvikling
I de to landsforbundene meldes det om en veldig positiv energi for nyetableringen.

– I alle våre møter med medlemmer og lokalforeninger merker vi begeistring for veivalget.

-Jeg tror vi har klart å svare opp en langvarig frustrasjon, hvor medlemmene allerede nå ser konturene av den nye organisasjonen.

-Vi er godt representert i myndighetsorganer som påvirker deres hverdag. Samarbeidet med opplæringskontorene er langt bedre enn før, og nye digitale løsninger er under utvikling.

-Dette lover godt, og vi ser virkelig frem til å få den nye organisasjonen på plass, sier Sandvik.