-Så langt er det publisert flere hundre tusen evalueringer på Mittanbud. Tilbakemeldingene fra forbrukere bekrefter at de fleste håndverksbedriftene i Norge er seriøse, hele 94% av evalueringen er toppscore med fire eller fem stjerner, sier administrerende direktør Håvard Bungum. Foto: Mittanbud
Sist oppdatert: 13-02-2023 - Bransjeprat 

Mittanbud har kommet for å bli

-Da vi lanserte Mittanbud i 2009 var konseptet ganske nytt i Norge, sier administrerende direktør Håvard Bungum til Norsk Byggebransje.

-Ambisjonene var de samme den gang som nå, å hjelpe forbrukerne å finne dyktige håndverkere til små og store prosjekter. På den andre siden ville vi hjelpe håndverkerne med å skaffe attraktive jobber til seg og sine ansatte.

-Mittanbud har vokst hvert eneste år. Antall brukere har økt samtidig som tjenesten har blitt bedre og bedre.

-Personlig tror jeg Mittanbud nå er mye større og mer populært enn mange håndverkere og forbrukere er oppmerksom på.

-Pr i dag har Mittanbud ca 24 000 registrerte bedrifter, ca 10 000 av dem logger på tjenesten aktivt hver måned for å skaffe seg jobb, mange bedrifter logger inn flere ganger i uken.

Digitaliseringen forandrer våre liv
-Digitaliseringen berører og forandrer alle bransjer, det krever omstilling som er større for noen næringer enn andre. Jeg tror Mittanbud har endret måten kunder og håndverkere møtes på for alltid.

-I denne herlige digitale verden har Mittanbud blitt stedet forbrukere besøker for å få en jobb utført, der de tidligere søkte etter bedrifter og telefonnumre i telefonkatalogen eller lokalavisen.

-Da må vi på Mittanbud ta ansvar og sørge for å hjelpe stolte håndverkere å fylle ordrebøkene samtidig som vi sikrer forbrukerne som best vi kan.

Les også: Et talerør for de seriøse

Er det mulig å kvalitetssikre så mange bedrifter?
-Heldigvis er majoriteten av håndverksbedrifter i Norge seriøse, dyktige fagfolk som leverer kvalitet og er opptatt av service!

-Så finnes det cowboyer i alle bransjer, som dessverre får mer oppmerksomheten enn hva alle de seriøse ofte gjør.

-For vår del har vi lagt ned en betydelig innsats gjennom alle år for å sørge for at bedrifter som registrerer seg hos oss er seriøse. De som ikke er det, vil raskt bli utestengt fra tjenesten.

-Generelt stiller Mittanbud mange og strenge krav til bedriftene. Vi har flere allmenne grunnleggende krav, andre mer spesifikke der det er hensiktsmessig eller lovpålagt. Her er det en rekke forskjeller mellom ulike yrkesgrupper og bransjestandarder.

Port Innlandet - Volmax Hamar

-Alle bedrifter som registrerer seg hos oss må ha organisasjonsnummer og samtlige sjekkes mot de databaser vi har tilgang til.

-Ikke bare når de registrerer seg, men også regelmessig - en del kontroller gjøres t.o.m daglig.

-Vi jobber veldig datadrevet for å sjekke det som er mulig, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, momsregister, DsB osv. Vi søker hele tiden å få tilgang til enda mer data, samtidig som vi forholder oss til norsk lovgivning, Datatilsynet og GDPR regler m.m.

-Et konkret eksempel: om en elektriker mister sin DsB godkjenning blir den automatisk utestengt hos Mittanbud.

Forbrukerne gir 94% av bedriftene på Mittanbud toppscore

-I tillegg involverer vi forbrukerne. Har håndverkeren gjort en dårlig jobb kan de rapportere bedriften til oss. Da går vi inn og sjekker hver enkelt sak og ber om tredjeparts vurdering som vi forholder oss til.

-Noe av det aller viktigste er at alle forbrukere kan dele sine erfaringer etter at bedriften har utført jobbene. Nå jobber altså forbrukere sammen og fremhever bedrifter som leverer som avtalt.

-Så langt er det publisert flere hundre tusen evalueringer på Mittanbud. Tilbakemeldingene fra forbrukere bekrefter at de fleste håndverksbedriftene i Norge er seriøse, hele 94% av evalueringen er toppscore med fire eller fem stjerner.

-Selv om vi stiller beinharde krav og legger betydelige ressurser på å kvalitetssikre bedriftene som registrerer seg hos oss, hender det at noen slipper gjennom - tross iherdig innsats.

PV Arkitekter - Arkitekt- og reguleringsarbeid innen bolig og næring

-Vi utestenger noen få bedrifter ukentlig, 50-100 pr år. Det er under 0,5% av bedriftene som bruker Mittanbud og bekrefter igjen at de fleste bedriftene er seriøse og skikkelige fagfolk.

-Et paradoks er at disse useriøse aktørene fritt kan ringe på døra, legge lapper i postkasser og annonsere i aviser, i sosiale medier eller på Google uten at det stilles spørsmål eller krav til kompetanse, sier Bungum.

Useriøse aktører skal bort
-Vi støtter den norske samfunnsmodellen og er enig i at de useriøse bedriftene skal bekjempes! Vi vil gjøre vårt for å bidra til et seriøst arbeidsliv, kjempe mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

-Det er en rollefordeling i samfunnet som vi har stor respekt for. Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Politiet, NAV har alle sine ansvarsområder, mandater og ressurser.

-Vi i MittAnbud samarbeider med dem alle, men vi har ingen ambisjoner om å ta over ansvaret for alt som skjer ute hos håndverksbedriftene.

Dialog og samarbeid med bransjeforbund

-Vi tar dialogen med alle som ønsker det. Vi har invitert samtlige bransjeforbund til dialog og samarbeid. Hvordan kan vi kvalitetssikre bedriftene slik at forbrukerne er trygge?

-Mange har hatt en avventende innstilling, Rørentreprenørene i Norge var først ut med å ønske et tett samarbeid.

-I møte med dem fikk vi i Mittanbud presenterte fakta og legge frem dokumentasjon. Vi opplevde at forbundet med administrerende direktør Marianne W. Røiseland i spissen så dette som en mulighet til å sikre både bransjeorganisasjons medlemmer og forbrukerne sine interesser.

-Helt konkret startet vi med å se på prosjekt helrenovering av bad. Det er en komplisert jobb som krever kompetanse, kunnskap og en del papirarbeid.

-Rørentreprenørene sa seg villig til å hjelpe oss med å ta frem en kravspesifikasjon til aktørene. Noe vi er veldig takknemlig for ettersom vi i Mittanbud behøver hjelp til å sette riktige krav til fagkompetanse.

-Det resulterte i masse arbeidsmøter, med mye dyktige og flotte folk som jobbet frem kravene til bedriftene som vil ha den type jobb.

-Resultatet ble at vi kunne rydde på egen plattform og flere hundre bedrifter mistet da muligheten til å utføre helrenoveringer av bad via Mittanbud sin plattform.

Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør - Anleggsgartner med solid kompetanse!

-Det er flott at Rørentreprenørene så potensialet og valgte å engasjere seg for å hjelpe både rørleggere og sluttkunder.

-Forbedringer som dette gjør vi ikke for å redusere konkurransen, men for å trygge forbrukeren og hjelpe de seriøse håndverkerne med å fylle ordrebøkene.

-Vi ønsker at flere bransjeforbund kommer på banen gjennom tilsvarende samarbeid. Sammen kan vi skape endringer og på en konstruktiv måte hjelpe bransjer, fag, håndverkere og forbrukerne.

-Gjennom en åpen og fordomsfri dialog, der vi lytter for å forstå hvem partene er, hvordan vi jobber i dag og hvordan vi sammen kan jobbe enda bedre.

Fakta må slå i hjel anekdoter
-Så skal det sies at selv om vi gjør alt hva vi kan, skjer det at noen slipper gjennom. Vi har noen kreative gjengangere som forsøker å “lure systemet”, de er vi ekstra oppmerksomme på.

-Det vi kan si er at de bedrifter som ligger på Mittanbud i dag har vi ikke funnet noen feil med. De har papirene i orden, vi har ikke mottatt informasjon verken fra Arbeidstilsynet, Skatteverket, Politiet eller andre som tilsier at vi skal iverksette tiltak mot bedriftene.

-Det er dog ingen garanti for at ingenting kan gå galt. Vi har enorme volum og formidler i gjennomsnitt 250.000 håndverks oppdrag hvert år. Det ville vært rart om ingenting gikk gærent.

-Jeg vil allikevel si at Mittanbud er den tryggeste markedsplassen i Norge og vi gleder oss til flere bransjeforbund vil bidra til vi kan sikre deres bransje enda bedre, der det er mulig.

Normalisering og optimisme
-Mittanbud er inne i sitt 14 år, bedriftene strømmer til og denne uken (uke 3 -23) blir vår beste uke noensinne. Vi merker at stadig flere bedrifter kommer til oss nå som nedgangstidene resulterer i færre håndverksjobber i Norge.

-Etter en unormal og voldsom vekst i oppdragsmengden under pandemien 2020-2021, når alle slet med å få tak i nok håndverkere, er vi nå tilbake på mer normalt nivå som før pandemien.

-En del håndverkere må kanskje jobbe litt mer for å fylle ordrebøkene og vi i Mittanbud er her for å hjelpe. Alle bedrifter som registrerer seg hos oss får også tilbud om opplæring slik at de får mest mulig ut av plattformen.

-De bedriftene som er dyktig på Mittanbud, svarer kundene, er imøtekommende og serviceinnstilt ser vi får oppdrag der det sjelden handler om pris. Kundene vil kjenne trygghet i at de får jobben forskriftsmessig utført, av fagfolk som har papirene i orden og som leverer til avtalt tid.

-Vi gjør alt vi kan for å løfte dyktige, seriøse fagfolk og tar gjerne dialogen med de som vil bidra til at
plattformen er i stadig utvikling, avslutter Bungum.