-Jeg var en av skeptikerne og møtte personlig Håvard Bungum i MittAnbud, og stilte ham en rekke kritiske spørsmål. Han svarte godt for seg og gjorde det klart at MittAnbud selv tar grep for å skape tillit til tjenesten, sier Administrerende direktør Rørentreprenørene Norge, Marianne W. Røiseland. Foto: Rørnorge
Sist oppdatert: 13-02-2023 - Bransjeprat

Et talerør for de seriøse

Administrerende direktør Rørentreprenørene Norge, Marianne W. Røiseland havnet i byggenæringen ved en tilfeldighet.

Etter en karriere som journalist, bl.a i TV2, hadde tanken på nye muligheter spiret og grodd en periode da hun ble tipset om stillingen i RørNorge.

-Det er et stort sprang fra mediebransjen til rørbransjen. Heldigvis var ikke fagkompetanse et krav for stillingen, ler Røiseland. Derimot ble min erfaring fra politikk og media mer avgjørende.

-Det er likevel viktig med faglinken når man skal jobbe for faget og bransjen. Der har jeg fått lære av mine kolleger, uten at jeg er blitt rørlegger av den grunn, poengterer hun.

-Bransjen er veldig ulik det jeg forventet, det er en skikkelig bra bransje og jeg stortrives i jobben.

JobbPartner Arbeidsklær

Dere har som eneste bransjeforening så langt valgt å samarbeide med MittAnbud med fag og forbrukere i fokus. Hva skyldes det?

-Det startet med at Byggenæringens landsforbund (BNL) ble spurt om å være med på Norges Hyggeligste Håndverker. Flere var skeptiske til kåringen ettersom det var Mittanbud som stod bak.

Les også: Mittanbud er kommet for å bli

-Jeg var en av skeptikerne og møtte personlig Håvard Bungum i MittAnbud, og stilte ham en rekke kritiske spørsmål. Han svarte godt for seg og gjorde det klart at MittAnbud selv tar grep for å skape tillit til tjenesten.

-Han var i tillegg villig til å diskutere med oss hvordan tjenesten kan bli enda bedre.

-Digitaliseringen har kommet for å bli. Vi kan se både positive og negative sider ved det, men vi kan verken stoppe eller bremse utviklingen. Vi som andre må dermed rett fokus til hvordan vi kan påvirke utviklingen og åpne for mer samarbeid.

-Mittanbud har som så mange andre digitale tjenester kommet for å bli.

Økt trygghet og seriøsitet

-Vi i Rørentreprenørene er opptatt av at forbrukeren er sikret gode rørleggertjenester. Når du ringer etter en rørlegger, ja da skal det komme en rørlegger. Slik er det ikke alltid i dag.

Isobygg - Best på blåseisolering

-Hvem som helst kan kalle seg rørlegger. Det er utrolig synd og det gjør det heller ikke lett å være forbruker som er opptatt av å bruke fagfolk.

-Når jobben utføres av fagfolk reduseres risikoen for at det gjøres kostbare feil.

-Hvis folk skal ha tillit til Mittanbud så må MittAnbud sørge for at de som tilbyr tjenester via dem faktisk har forutsetninger for å gjøre en god jobb og at de driver en seriøs, og ryddig bedrift.

-Vi vet at MittAnbud bruker store ressurser på nettopp dette og har som bransjeorganisasjon valgt å samarbeide med dem for å skape enda større trygghet for forbruker.

-Da vi innledet samarbeidet la vi særlig fokus på totalrenovering av bad og hva som kreves av kompetanse for at man skal kunne utfører den type jobb.

-Våre innspill ledet til at Mittanbud gjorde endringer på plattformen som førte til at mange av dem som tidligere hadde gitt tilbud på denne typen jobb, ikke lengre fikk mulighet til det. Med skjerpede krav til håndverkerne løfter vi de som er profesjonelle og forbrukerne kan kjenne større tillit til tjenesten.

Digitaliseringen har forandret våre liv

-Med digitaliseringen har mye endret seg, også våre kjøpsmønstre. Før kunne man lett finne en håndverker i lokalavisen.

-Det er det siste stedet jeg personlig ville sett etter håndverkere i dag. Årsaken er at det stilles ingen spørsmål eller krav til den som annonserer.

-Med den nye avhendingsloven er det langt mer risikabelt for forbrukerne om arbeidet ikke er utført av fagfolk. I tillegg til skader risikerer man også problemer den dagen man vil selge boligen.

KB Arkitekter Sandefjord

Forbedringspotensiale

-Rørleggere har bred kompetanse innen rørfaget, men en del av dem kan bli enda flinkere til rådgi kundene slik at de skjønner hvorfor fagkompetanse kommer med en pris.

-Om man lykkes med å forklare kunden hvorfor akkurat denne løsningen er best blir prisen underordnet.

-Når jeg møter noen som skjønner mitt behov, får jeg tillit til at det er akkurat dem jeg trenger for å få mitt problem løst.

-Forbrukerne bør sette seg inn i mer enn pris. Still spørsmål til de forstår. Hva er inkludert i tilbudet og hva kommer i tillegg? Hvorfor er tilbudene priset som det er? Hva er fordeler og ulemper mellom ulike løsninger som kan velges?

-Rørentreprenørene Norge har hatt en egen arbeidsgruppe som har kommet med forslag til ulike forbedringer av MittAnbud og vi fortsetter gjerne det samarbeidet.

-Ting vi blant annet ser på er hvordan vi kan bidra til endringer som gjør at håndverksbedriftene får mer effektive tjenester og relevante forespørsler. Da vil verdien av plattformen også øke for bedriftene.

Trenger lovendringer

-I dag er det kun elektrikeren som er beskyttet av lovverket. Det er stadig en overraskelse for både forbrukere og politikere.

-Rørentreprenørene jobber hardt for å få lovregulert også vårt yrke. En rørlegger bør i fremtiden gå opp til svennebrev. Ikke alle skal kunne kalle seg rørlegger.

-Dessverre tar politiske prosesser vinter og vår. Norske myndigheter har også vært litt forsiktige grunnet at lovendringer kunne stride mot EØS avtalen.

-Det argumentet holder dog ikke lengre ettersom Danmark, som er fullverdig EU medlem har innført egne reguleringer for rørleggerne. I godt samarbeid med Fellesforbundet, jobber vi for å få tilsvarende regulering i Norge, avslutter Røiseland.