Andelen trekonstruksjon i skolebygg øker. Foreløpige tall for 2021 indikerer at denne andelen, for igangsatte skolebygg med trekonstruksjon, nå ligger på 42,4 prosent.
Frem til og med 2019 har andelen trekonstruksjon i nybygde skolebygg ligget på om lag 16,5 prosent. I 2020 stiger denne andelen til 33,1 prosent. Foreløpige tall for 2021 indikerer at andelen igangsatte skolebygg med trekonstruksjon nå er på 42,4 prosent.​​​​​​ Foto: Getty Images
Sist oppdatert: 09-11-2021

Stål, mur og betong taper andeler

Andelen trekonstruksjon i skolebygg øker. Foreløpige tall for 2021 indikerer at denne andelen, for igangsatte skolebygg med trekonstruksjon, nå ligger på 42,4 prosent.

Nylig fikk Byggfakta en forespørsel fra universitetet i Ås på om vi kunne få frem andelen av trekonstruksjon i skolebygg.

Forespørselen kom på bakgrunn at enkeltpersoner der forsker på blant annet dette området. At vi i Byggfakta, gjennom vår prosjektdatabase, også registrerer denne type endringer i byggemarkedet, er noe vi selvsagt gladelig deler med bransjen.

Utvikling
Konstruksjon i tre har hatt en prosjektandel på mellom 10 og 20 prosent de siste 10 årene. Tall fra Byggfakta viser at dette nå er i kraftig endring.

Frem til og med 2019 har andelen trekonstruksjon i nybygde skolebygg ligget på om lag 16,5 prosent. I 2020 stiger denne andelen til 33,1 prosent. Foreløpige tall for 2021 indikerer at andelen igangsatte skolebygg med trekonstruksjon nå er på 42,4 prosent.​​​​​​

Brødrene Alseth AS | Edvardsløkka omsorgssenter

Stål, mur og betong taper andeler
I denne oversikten har vi valgt å slå sammen mur, betong og stål til fellesbetegnelsen «annen konstruksjon». Her har andelen i snitt ligget på godt over 80 prosent, fordel «annen konstruksjon.

Men som oversikten viser, har «annen konstruksjons» tapt for trekonstruksjon på nye skolebygg. Andelen er nå nede på 57,6 prosent i 2021.

Geografiske forskjeller
Det er store geografiske forskjeller mellom fylkene. Fylket som i en 10 års periode har størst andel trekonstruksjon på nye skoler, er Vestfold og Telemark.

Her er andelen på hele 48,2 prosent. Også Nordland har en stor andel trekonstruksjon i nye skolebygg, med en andel på 47,9 prosent.

I den andre enden av skalaen finner vi Oslo som siste 10 år kun har hatt en andel med trekonstruksjon i nye skolebygg på 2,5 prosent. Troms og Finnmark ligger nest nederst på oversikten med en andel på 14,8 prosent.

For de resterende fylkene er andelen mellom 20 og 30 prosent og med en stigende trend.