Previous
Next
Målet med «Lås Opp» at man skal kunne gi både avsender, tjenesteytere, leverandører og mottaker økt fleksibilitet takket være individuelt tilpassede leveringsformat og -tidspunkt. Foto: PostNord, en av bedriftspartnerne i prosjektet ​​​​​​. 
Sist oppdatert: 08-03-2024 

Tester nytt digitalt økosystem med «Lås Opp»

I en stadig mer digitalisert verden, hvor netthandel blir stadig mer vanlig, søker forbrukere stadig etter innovative løsninger som kan forenkle hverdagen. Kan digitale dørlåser være en del av løsningen?

Det vil SINTEF finne ut med deres pilotprosjekt «Lås Opp»

I Norge, som i mange andre land, er netthandel blitt en uunnværlig del av folks liv, med alt fra dagligvarer til store innkjøp som bare er et tastetrykk unna. men med økende netthandel følger også behovet for trygge og praktiske måter å motta vareleveranser på, spesielt når man ikke er hjemme.

En nyskapende løsning som har begynt å vinne terreng er digitale dørlåser som kan styres via en dedikert mobilapplikasjon.

Disse låsene tilbyr ikke bare en praktisk måte å låse og låse opp døren uten tradisjonelle nøkler, men de åpner også døren for en rekke muligheter når det gjelder varelevering.

Huseiere kan nå få varene levert rett inn i hjemmet sitt, selv når de ikke er til stede, ved å gi leverandørene midlertidig tilgang via appen.

SINTEF pilotprosjekt

I innovasjonsprosjektet Lås Opp samarbeider SINTEF med bedrifter om å utvikle og evaluere løsninger som gjør at forbrukere kan motta varer og tjenester bak digitale låser.

Dette betyr at kundene ikke trenger å være hjemme når pakken deres leveres, de trenger ikke ha direkte kontakt med sjåføren eller budet og de kan kontrollere tilgangen til hjemmet, og postkassen fra sin egen smarttelefon.

Varene kommer til avtalt tid og ting bare skjer. Best av alt – det skjer under trygge rammer og du har full kontroll over hvem som får tilgang.

Det er i dag lite utbredt med trygge løsninger for levering i eller utenfor hjemmet.

Det at kunden må hjemme for at levering skal kunne skje gjør levering langt mer kompleks, ved at både kunde og den som leverer må være på samme plass til samme tid.

Med «Lås Opp» ønsker man å kunne tilby en ny og langt mer fleksibel løsning, slik at varer og tjenester kan leveres i eller ved hjemmet på en trygg måte, uten at kunden selv må være til stede.

Nytt digitalt økosystem med «Lås Opp»

Lås Opp er en plattform for utveksling av identiteter og autentisering mellom husholdninger og tjenesteleverandører.

Det kan være postbudet, helsepersonell eller leverandører som får tilgang til et hjem for å kunne levere noe trygt bak en digitalt låst dør, eller en levringsboks

Lås Opp-plattformen er navet/forbindelsen mellom leverandøren på den ene siden og ulike leverandører av digitale låser og leveringsbokser på den andre.

Blant partnerne SINTEF har fått med seg i pilotprosjektet finner man både Keyfree, Stansefabrikken Home, PostLogi, Forskningsrådet og PostNord.

Alle tilbyr de egne sluttbrukerapplikasjon som kan samhandle med Lås Opp plattformen.
.
Hovedoppgaven til Lås Opp er å vedlikeholde kommunikasjonsgrensesnittet opp mot de ulike leverandørene som deltar i prosjektet.

Større, etablerte aktører bruker sine egne backend-systemer med digitale låser integrert direkte i deres egen app, mens mindre tilbydere vil kunne få tilgang til «låse opp agent-app».

Treårig «Lås Opp» pilotprosjekt

Lås Opp startet høsten 2022 og er et 3 års forskningsprosjekt som skal utvikle og evaluere et digitalt økosystem for levering av varer og tjenester i Norge.

Målet er at systemet skal kunne fremme enkel, effektiv og sikker leveranselogistikk til private hjem over hele landet.

Om du ønsker kan du søke om å bli pilot deltaker og bidra til å forme fremtidens hjemlevering! https://safeunlock.no/pilot-registrering/ registrering er åpen for både sameie/borettslag, leilighet, rekkehus og eneboliger.

Formidlingsplanen til Lås Opp prosjektet er utviklet av SINTEF, som en del av aktivitetene i arbeidspakken AP7 Administrasjon og formidling. Prosjektpartnerne har bidratt i utviklingen av planen med innspill til relevante målgrupper, fagfora og måter å nå dem på.

Hva er målet med Lås opp?

Hensikten med «Lås Opp» er å utvikle nye løsninger for levering til norske hjem. Det kan være varer, tjenester og avlevering av returforsendelser. ‘

Målet er at man skal kunne gi både avsender, tjenesteytere, leverandører og mottaker økt fleksibilitet takket være individuelt tilpassede leveringsformat og -tidspunkt.

Som boligeier og pilot deltaker har man full kontroll på hvem som kommer og går i hjemmet via Appen. Boligeier bestemmer selv hvem som skal få tilgang til adgangskoder til hjemmet eller leveringsboksen.

Bak prosjektet står store norske og internasjonale aktører innen forskning, IoT (Tingenes Internett) Sikkerhet, Netthandel, Logistikk, transport og digitale låsesystemer.

Proof-of-concept

En avgjørende del av Lås Opp prosjektet som SINTEF står bak er å evaluere og verifisere digitale låser og leveringsbokser som konsept.

Dette inkluderer å se på publikumsaksept, betalingsvillighet, potensial for videre tjenesteutvikling og virkninger på reisevaner, og transportarbeid.

Å sikre proof-of-concept for at disse løsningene er økonomisk bærekraftig for de involverte aktørene vil være avgjørende for at tjenesten skal kunne utvides til en større kundegruppe.

I løpet av prosjekttiden vil man også eveluere og studere hvordan nye leveringsalternativer kan påvirke transportarbeid og miljø.

Man vil også se på konsekvenser av endrede reisevaner og transportmønstre hos kunder, og i transportbransjen.

Partnere til Lås opp

Det er SINTEF som har tatt initiativ til Lås Opp, men det er til slutt et samarbeidsprosjekt finansiert og utført av konsortium-partnerne: Keyfree, PostNord, Komplett, PostLogi, Safe4, Nimly, Sintef, Stansefabrikken Home og Parqio.