Kompetansebarometeret 2020: 1 av 3 har ikke fått tak i ønsket kompetanse det siste året
Hver tredje NHO-bedrift har forsøkt å rekruttere uten å få tak i ønsket kompetanse det siste året. Håndverksfag; og deretter ingeniør og tekniske fag er mest etterspurt. – Dette er i tråd med våre egne undersøkelser, og absolutt en stor utfordring for bedriftene i byggenæringen, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL, i en melding. Foto: BNL
Sist oppdatert: 13-03-2021

Størst etterspørsel etter håndverksfag

At bygg- og anleggsbransjen trenger flere fagarbeidere er ingen nyhet for de fleste, men at hele 1 av 3 bedrifter sliter med å få tak i fagfolk, bør fortelle unge at utsiktene er utrolig gode om de velger håndverksfag.

Kompetansebarometeret 2020
Hver tredje NHO-bedrift har forsøkt å rekruttere uten å få tak i ønsket kompetanse det siste året. Håndverksfag; og deretter ingeniør og tekniske fag er mest etterspurt.

– Dette er i tråd med våre egne undersøkelser, og absolutt en stor utfordring for bedriftene i byggenæringen, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL, i en melding. 

I Kompetansebarometeret 2020 har bedriftene spesifikt blitt spurt om hvilken kompetanse de trenger i den grønne omstillingen.

Blant fagkompetanser, oppgir halvparten at de vil ha mer behov for fagarbeiderkompetanser og IKT-kompetanse, mens 4 av 10 svarer at de vil ha større behov for teknologisk/ingeniørkompetanse. 

– Det er samme tendens vi ser i BNLs fremtidsbarometer som i NHOs kompetansebarometer. Bedriftene har i flere år har svart at de ikke tak i nok fagarbeidere.

-Derfor jobber BNL aktivt for å få en bedre yrkesfagutdanning, blant annet gjennom kontakt med stortingspolitikere i forbindelse med at regjeringen har varslet at de vil legge frem en stortingsmelding om videregående opplæring før påske.

-Vår forventning er å få en fremtidsrettet fagutdanning for byggenæringen, sier Leegaard videre.  

Leegaard mener at hvilke fag- og utdanninger som tilbys, må være tilpasset kompetansebehovene i bedriftene, og det er NHOs leder Ole Erik Almlid enig i.

– Vi er avhengig av et tett samspill mellom utdanningssystemet og næringslivet for å avstemme behov. Utdanningene må bli mer praksisnære og arbeidslivsrelevante. Dette blir mer og mer viktig når endringstakten i næringslivet øker, sier Ole Erik Almlid, adm. dir i NHO.Se mer på kampanjesiden Hvatrengernorge.no.

Dette er kompetansebarometeret:   
Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter (NHOs medlemsmasse dekker ca. 20 prosent av de sysselsatte i Norge.) Her kan du laste ned Kompetansebarometeret 2020.

Gjennomført av NIFU i slutten av 2020 

  • 5547 bedrifter har svart 
  • Bedriftene har svart under koronakrisen, og blitt bedt om å oppgi bedriftens nåværende kompetansebehov. 
  • Skal bidra med grunnlag for regional og bransjemessig dimensjonering av utdanningssystemet 
  • Viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje 
  • Nyttig for unge som står overfor utdanningsvalg 
  • Kompetanse er her definert som summen av kunnskap og ferdigheter som man har tilegnet seg gjennom, utdanning, arbeid og annen erfaring