Vår ambisjon er å være en samlende kraft for alle bygghåndverksfagene", uttaler nyvalgt leder av Bygghåndverk Norge (BHN) Thor Steinar Sandvik
Bygghåndverk Norge. Fra venstre: Knut Strand Jacobsen – adm.dir., Thor Steinar Sandvik – styreleder, Anna Fuhrhoff Jensen – nestleder, Stein Hesstvedt, viseadm. dir. Foto: Byggmesterforbundet.
Sist oppdatert: 16-08-2022

Har stiftet ny landsforening

-Vår ambisjon er å være en samlende kraft for alle bygghåndverksfagene, uttaler nyvalgt leder av Bygghåndverk Norge (BHN) Thor Steinar Sandvik etter stiftelsesmøte for den nye landsforeningen.

Stiftelsesmøtet med ledelsen i Byggmesterforbundet og Malermestrenes Landsforbund (MLF) fant sted tirsdag 16. august. 

Bygghåndverk Norge blir en paraplyorganisasjon for ulike landsforbund innen bygghåndverk. I startblokkene står nå to av de største landsforbundene i bransjen med over 1000 bedrifter og mer enn 10 000 fagarbeidere på lønningslisten. 

-Vi blir en arbeidsgiverorganisasjon som fokuserer på faglig, juridisk og kommersiell støtte for medlemsbedriftene i de tilsluttede forbundene.

Norges hyggeligste håndverker 2022

-Våre to forbund har felles interesser innen mange områder. Eksempler på dette er arbeidslivs- og utdanningspolitikk, byggereglene og generell næringspolitikk for SMB-bedrifter, sier Sandvik, i en melding. 

-Gjennom samarbeidet i Bygghåndverk Norge kan vi legge enda mer trykk på konkrete saker begge foreninger allerede jobber med, som f.eks. regelverket for innleie, byggereglene og kvalitetssikring, legger nyvalgt nestleder Anna Furhoff Jensen til.

-Alt dette henger sammen og må løses på en god måte for at våre medlemsbedrifter skal kunne konkurrere på like vilkår. 

Seriøse virksomheter med stolthet for faget
Bygghåndverk Norge representerer medlemsbedrifter som driver seriøst med fast ansatte, faglærte og lærlinger. 

-Vi er stolte av fagene våre, og våre medlemsbedrifter. En av våre viktigste oppgaver vil være å ivareta fagutdanningen og mesterbrevet som er med på å skape seriøsitet og fagstolthet, sier Sandvik og Furhoff Jensen. 

Styret i Bygghåndverk Norge vil for øvrig bestå av nestlederne i de to respektive forbundene, Arild Kolltveit og Terje Kvittingen.

Fagenes ulike landsforbund består som før, og den nye foreningen vil drives med eksisterende ressurser fra de to forbundene.

Bedriftene vil få full arbeidsgiverservice, juridiske tjenester og det kjente faglige og politiske støttearbeidet, men vil ikke få kontingenter eller avgifter til den nye landsforeningen, som vil bli finansiert av de tilsluttede forbundene.

Alle roller og oppgaver i bransje- og offentlige råd og utvalg vil bli videreført, der forbundene er oppnevnte påvirkere og representanter for fag og næring. Knut Strand Jacobsen (Byggmesterforbundet) blir adm. direktør og Stein Hesstvedt (MLF) blir viseadm. direktør i Bygghåndverk Norge. 

Con Form - Best på råbygg

Styrker servicen og tjenestene til medlemmene
Utover politikk og påvirkning av rammevilkårene vil arbeidsgiverservice være et sentralt samarbeidsområde, som også er viet et eget punkt i vedtektene. 

-Vi har allerede en sterk arbeidsgiverservice, blant annet gjennom vår anerkjente juridiske avdeling, som vil bli videreutviklet med den nye landsforeningen.

-I løpet av høsten etablerer vi en digital arbeidsgivertjeneste, forteller Knut Strand Jacobsen.

- Vi har andre spennende prosjekter på gang som vil komme medlemsbedriftene til gode.

-Ytterligere styrking av innkjøpsavtaler på byggevarer og andre relevante tjenester, nytt selskap for e-læringstilbud av bransjelæren og oppfølging av lærlinger og lærebedrifter, bare for å nevne noe.  

Nettverket som etableres gjennom Bygghåndverk Norge vil også være en ressurs for bransjenes respektive lokalavdelinger for å fremme felles interesser og politisk samarbeid med andre organisasjoner og parter i arbeidslivet på lokalt nivå.

Aktuelle politiske saker og bedriftenes rammevilkår kan forsterkes bedre når håndverksbedriftene snakker med en fokusert og klar stemme.

-Etableringen av "Fair Play Bygg" flere steder i landet og "Medbyggerne" i Vestfold, hvor de lokale avdelingene både hos bygg- og malermesterne har vært sentrale, er gode eksempler på samarbeidstiltak som fungerer.

-Tiltak og initiativ også på andre områder enn bekjemping av arbeidslivskriminalitet, vil nå kunne samordnes gjennom landsforeningen, sier Stein Hesstvedt. 

-Prosessen med å stifte Bygghåndverk Norge har forsterket meg i troen på at dette er rette veien å gå.

-Nå gleder jeg meg sammen med resten av teamet til å bli fullt operative og gjøre en god jobb, slik at vi oppfyller de forventningene håndsverkbedriftene har til oss, avslutter Thor Steinar Sandvik.