Boligbyggelagene opplevde nok et år med høy medlemsvekst i 2022. Avbildet: Bård Folke Fredriksen, adm.dir. i NBBL. Foto: Nadia Frantsen
Sist oppdatert: 24-03-2023 Pressemelding 

Medlemsvekst: 1.230.600 medlemmer i boligbyggelagene

I 2022 har 67.400 nye meldt seg inn i boligbyggelagene som er med i NBBL. Det gir en netto medlemsvekst på i underkant av 50.000 i 2022.

Disse 41 boligbyggelagene har nå til sammen 1.230.600 medlemmer.

- Det er gledelig at så mange ser verdien av medlemskap i boligbyggelag. For her kan alle melde seg inn, eller bli meldt inn helt fra fødselen av, og være medeier i sitt boligbyggelag.

- Det koster lite og gir mange medlemsfordeler, bl.a. forkjøpsrett på boliger som kan være utløsende for å komme inn i boligmarkedet som ung. Ingen aksjonærer tar utbytte, men overskuddet går tilbake til kjernevirksomheten – nemlig å tilby gode boliger og tjenester til medlemmene, sier Bård Folke Fredriksen, adm.dir. i NBBL.