Verdens første CO2 mottaksanlegg er under bygging i Øygarden. Både byggherre og entreprenør er skjønt enig om at sikkerheten i prosjektet kommer foran alt.
Konsernsjef i Skanska Ståle Rød og utbyggingsdirektør Sverre Overå i Nothern Ligths på anleggsplassen for CO2 mottaksanlegget i Øygarden. Foto: Skanska
Sist oppdatert: 04-05-2021

Sikkerhet kommer først 

Verdens første CO2 mottaksanlegg er under bygging i Øygarden. Både byggherre og entreprenør er skjønt enig om at sikkerheten i prosjektet kommer foran alt.

Skanska Norge er anleggsentreprenør for Northern Lights prosjektet, og Equinor har ansvaret for å levere og drifte anleggene i Øygarden og offshore som teknisk tjenesteleverandør til det nyetablerte selskapet Northern Lights JV DA. Northern Lights eies av Equinor, Shell og Total, og bemannes av erfarent personell fra de tre eierne.

I anledning Skanskas globale sikkerhetsuke som pågår denne uken, besøkte konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge og prosjektdirektør Sverre Overå i Equinor, anleggsplassen innenfor Energiparken industriområde i Øygarden for å diskutere viktigheten av god sikkerhetskultur.

Krevende kunde som utvikler bransjen
Skanska har lang erfaring med bygging av landbaserte installasjoner for olje og gass-næringen, og har blant annet vært involvert i flere prosjekter i Øygarden og ikke minst på Kollsnes hvor de har hatt kontinuerlig aktivitet siden helt siden de var med på utbyggingen av gassterminalen på starten av 1990-tallet.

– De siste 15 årene har vi i Skanska tatt svært store steg i sikkerhetsarbeidet, og mye av fremgangen kan vi takke krevende kunder innen olje- og gass-næringen. Jeg er stolt over den reisen vi har hatt og resultatene vi har oppnådd.

-De siste 12 månedene har vi en H1-verdi på 0,55 som er langt under bransjesnittet, og uten de mange prosjektene vi har gjennomført for olje og gass, så hadde vi ikke hatt så gode systemer og rutiner som vi har i dag, forteller Ståle Rød, i en melding. 

Prosjektdirektør Sverre Overå i Northern Ligths er glad for at Skanska deler deres engasjement rundt sikkerhet:
- Vi ønsker å være en krevende kunde og tror at vi sitter på erfaringer fra vår virksomhet som kan bidra til å videreutvikle sikkerhetsarbeidet i bygg og anleggsnæringen.

-Det er imidlertid viktig for oss at vi også evner å være en støttende og lydhør kunde for vi må evne og samarbeide om sikkerhet og da må vi både gi og ta for å sammen skape gode resultater i prosjektet.

sammen om sikkerheten
Prosjektsjef Torbjørn Tveit Bakketun har ansvar for Skanskas arbeider på CO2 mottaksanlegget i Øygarden. Foto: Skanska

Godt i rute
Det er prosjektsjef Torbjørn Tveit Bakketun som leder arbeidene til Skanska på anlegget i Øygarden. Han forteller at byggearbeidene er godt i rute. Det er 4 måneder siden første salve gikk av og til nå er omtrent 35 % av sprengningsarbeidene og utfyllingsarbeidene gjennomført.

Prosjektet er også ferdig med mudringsarbeidene. – Vi ligger litt foran planlagt produksjon når vi går inn den mest travle perioden i prosjektet.

Til nå har det hovedsakelig vært sprengning og masseforflytning. Fremover skal en rekke leverandører inn for å starte arbeidet med bygningsmasser og kaianlegg. Det gir nye sikkerhetsutfordringer, og prosjektet bruker sikkerhetsuken til å kickstarte arbeidet med løfteoperasjoner, lasting og lossing, som i Skanska blir sett på som en av de aller største sikkerhetsutfordringene i bransjen.

Den gode sikkerhetssamtalen
Prosjektbesøket til Ståle Rød og Sverre Overå skjer samme dag som Skanska åpner sin årlige sikkerhetsuke. Årets tema er den gode sikkerhetssamtalen.

- Vi er avhengig av å bygge kultur og kompetanse i alle ledd om vi skal videreutvikle sikkerhetskulturen vår. Vi tror at et veldig viktig bidrag vil være å ha åpne og ærlige samtaler om sikkerhet ute i prosjektene, derfor er slagordet for årets sikkerhetsuke Walk the talk, forteller Ståle Rød.

I tillegg er det satt av en egen kampanjedag med et spesielt fokus på løfteoperasjoner og varemottak.

- Løfteoperasjoner, lasting og lossing er en av de aller største utfordringene i bransjen og vi opplever altfor mange ulykker og nesten ulykker knyttet til dette i vår næring. Vi implementerer derfor et stort forbedringsprogram med en rekke tiltak som skal bidra til at vi reduserer risikoen ved disse operasjonene.

Felles utfordringer – felles løsninger
Sverre Overå kjenner seg godt igjen i temaene for Skanskas sikkerhetsuke. Sikre løft er for eksempel en av de ni livreddende reglene til IOGP og som brukes av olje og gassnæringene i Norge og Europa.

Når Torbjørn Tveit Bakketun viser rundt på anleggsplassen forteller han om et tett og godt samarbeid mellom entreprenør og utbygger i prosjektet. Han trekker frem både jevnlige felles vernerunder, risikogjennomganger, månedlige HMS-møter, felles HMS-aktivitetsplan og ikke minst en del felles indikatorer de har utviklet for å måle sikkerhetsarbeidet i prosjektet.

- Vi kommer fra litt ulike kulturer, men vi deler målet om at det aller viktigste vi gjør er å sørge for at ingen blir skadet på, eller i tiknytning til vårt prosjekt. Jeg synes vi har klart å finne en god arbeidsform hvor vi har en åpen og ærlig dialog og sammen forsøker å finne de beste løsningene.

SmartDok. Alt i en app

Nullvisjonen
Både Norhern Ligths og Skanska har det samme overordnede målet for sikkerhetsarbeidet. Nullvisjonen er ledestjernen som gjør at sikkerhetsarbeidet har øverste prioritet i begge selskapene:

– Målet om null skader har blitt en del av hvordan vi tenker og jobber. Det handler i bunn og grunn om kontinuerlig forbedring. Alle ulykker kan forebygges, slår Overå fast.

– Du kan aldri hvile i sikkerhetsarbeidet. Selv om vi i Skanska er nærmere nullvisjonen enn noen gang, er vi ikke i mål. Vi har for mange hendelser og skader.

-Derfor må vi hele tiden styrke vår risikoforståelse og lære av tidligere hendelser. Sikkerhetsarbeidet tar nemlig aldri slutt. Ingen ting er viktigere enn menneskeliv, avslutter Ståle Rød.

Skanskas arbeid på CO2 mottaksanlegget skal være ferdig overlevert 1. oktober 2022. Til nå har det jobbet ca 50 personer med prosjektledelse, mudring, sprengning og masseflytting. Prosjektet vil i løpet av de neste halve året bemanne opp og det vil være ca 120 personer i arbeid når ressursbelastningen er på topp høsten 2021.