Da ingeniørvirksomheten COWI i 2019 kjøpte hele Arkitema, var en av ambisjonene å skape sterk vekst og fremgang i Norge. Den strategien er nå godt i gang
-Vi er utrolig fornøyde med resultatet som viser, at vi gjør mange ting riktig og er på rett vei. Med corona in mente, så er jeg virkelig stolt over det arbeidet som alle på kontoret har nedlagt, Operations Director i Arkitema Norge, Thomas Innseth. Foto: Arkitema
Sist oppdatert: 03-05-2021

Klare ambisjoner om videre vekst

Det danske arkitektfirmaet, Arkitema, etablerte seg i Norge i 2015, og har siden det arbeidet med å bli en markant aktør i det norske markedet. Årsregnskapet for 2020 viser en ordrefremgang på over 75 % og et resultat på 16 MNOK før skatt, hvilket er en markant forbedring fra fjorårets negative resultat.

Med et stadig økende antall sykehus- og utdannelsesprosjekter har arkitektvirksomheten Arkitema stille og rolig vokst gjennom de siste årene, men du må ikke tro de hviler på sine laurbær av den grunn.

Veksten er kommet for å bli og det er høye ambisjoner om fortsatt vekst, nye kontor etableringer og flere ansatte.

Da ingeniørvirksomheten COWI i 2019 kjøpte hele Arkitema, var en av ambisjonene å skape sterk vekst og fremgang i Norge. Den strategien er nå godt i gang og virksomheten har det seneste året opplevd en markant fremgang. Dette momentet skal nå utnyttes til ytterligere vekst og ekspansjon.

Veksten har kommet i et år hvor hele samfunnet har vært preget av covid19-pandemien. Situasjonen har også medført utfordringer og usikkerhet hos Arkitema, men etter at det ble tydelig at byggebransjen ikke gikk i stå har veksten bare fortsatt.

Alt du trenger på et sted – elektriker, rørlegger og ventilasjonshjelp

Pandemien har naturligvis hatt en stor innflytelse på hverdagen, men Operations Director i Arkitema Norge, Thomas Innseth, er stolt over den innstillingen de ansatte har hatt til arbeidet i det usedvanlige året som har gått:

-Vi er utrolig fornøyde med resultatet som viser, at vi gjør mange ting riktig og er på rett vei. Med corona in mente, så er jeg virkelig stolt over det arbeidet som alle på kontoret har nedlagt, sier Thomas Innseth i en melding. 

-Alle kollegaer har gjentatte ganger evnet å omstille seg til ny arbeidsflyt og vi har virkelig sett hvordan vår kultur og samhold har vært med til å bære oss gjennom disse utfordrende tidene.

-På tross av utfordringene alle har hatt, så har byggebransjen klart seg godt igjennom krisen og vi har derfor også kunnet følge vår strategi og innfri vår målsetning.

Kraftig vekst i 2021
Med oppgaven å designe Nye Aker Sykehus fikk Arkitema i 2020 satt et solid fotfeste i det norske markedet. Denne oppgaven og tilgangen til flere andre større oppgaver, har medført at kontoret i Oslo allerede er for lite til å huse de over 60 medarbeiderne.

Med en ambisjon om ytterligere vekst i Oslo, er man allerede i gang med å finne nye kontorlokaler. På det nye kontoret skal det være plass til vekst både innenfor de områder man allerede er veletablert på, men også med økt fokus på eksempelvis boligprosjekter, industri og infrastrukturprosjekter.

Brenden & Co Stilasutleie - Jordal Amfi

Eierselskapet COWI er særlig sterke innenfor infrastruktur og samarbeidet innenfor dette segmentet skal styrkes markant i de kommende år.

Ut over vekst på nye markeder, ser Arkitema også på muligheten for å åpne et kontor til i Norge. Virksomheten ønsker en sterkere lokal tilstedeværelse tett på de mange spennende og kompliserte prosjektene som ligger i de kommende årene, og ser et nytt kontor på vestkysten som en nødvendighet for å lykkes med ambisjonene sine.

-Vi har arbeidet beinhardt på å få konsolidert oss, og gjennom en økt ordrereserve få en stabil flyt av oppgaver til våre arkitekter. Det har vi fått til og med det også fremgang i 2020. Vi har nå fått en solid størrelse og er samtidig blitt enda mer integrert med COWI.

-Det vil derfor være naturlig, at vi begynner arbeidet med å få et større fotfeste i andre deler av landet, hvor det også er viktig å være tilstede som et ambisiøst arkitektfirma, forklarer Innseth.

Arkitema er et av Skandinavias største arkitektkontorer og beskjeftiger 563 medarbeidere på fem kontorer i Danmark, Sverige og Norge. Arkitektvirksomheten, som ble oppkjøpt av ingeniørkonsernet COWI i 2019, arbeider innenfor seks forretningsområder; bolig, kontor, utdannelse, helse, kultur, urban og infrastruktur.