- I Oslo har vi et mål om kutte alle utslipp fra bygge- og anleggsvirksomheten i 2030. Vi stiller for eksempel krav om utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet på oppdrag for kommunen, og legger til rette for omstillingen med tilskuddsordninger, sier fagavdelingssjef i Klimaetaten, Audun Garberg. Foto: Oslo Kommune
Sist oppdatert: 16-06-2023 Pressemelding 

Oslo vant internasjonal pris 

Oslo er utropt som europeisk vinner av E-visionary award 2023 i Sacramento, California i USA.  

-  Dette viser at Oslos arbeid for å gjøre byggenæringen utslippsfri får internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse, sier fagsjef i Klimaetaten, Audun Garberg.

Juryens begrunnelse vektlegger arbeidet som gjøres for å nå målet om utslippsfri bygge- og anleggsvirksomhet i 2030. Prisen ble utdelt på Electric Vehicle Symposium & Exposition, som i år arrangeres i Sacramento, California i USA.

I begrunnelsen står det blant annet: «Juryen oppfordrer Oslo til å fortsette å fungere som et levende laboratorium globalt for elektrifisering og dele sine erfaringer med verden.» Les hele juryens begrunnelse lenger ned i saken.

Byggern - Vi gjør det enkelt å være proff

- I Oslo har vi et mål om kutte alle utslipp fra bygge- og anleggsvirksomheten i 2030. Vi stiller for eksempel krav om utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet på oppdrag for kommunen, og legger til rette for omstillingen med tilskuddsordninger.

- Dette er et lagarbeid hvor næringen og alle deler av kommunen jobber sammen for utslippskutt, sier fagavdelingssjef i Klimaetaten, Audun Garberg.

- Oslo viser vei for resten av verdens byer, og viser at en nullutslippsby er mulig. Vi er det «levende laboratoriet» som juryen beskriver, for å finne løsninger.  

- Jeg er glad for annerkjennelsen Oslo får med denne prisen. Anleggsplasser som har null utslipp, lager mindre støy og slipper ikke ut helseskadelig eksos.

- Da får både de som jobber med maskinene, og naboene rundt, en bedre hverdag. Barnehager kan la barna sove ute, samtidig som anleggsmaskinene jobber for fullt på nabotomta!

- Dette er de små, men likevel store skrittene mot en bærekraftig by, sier byrådsleder Raymond Johansen.

- Vi elektrifiserer all transport i Oslo for å kutte klimagassutslipp, få ren luft og mindre støy – det gjør byen bedre å leve i for små og store! I år blir Oslo verdens første hovedstad med helt utslippsfri kollektivtrafikk – fem år før målet.

- Elektriske busser ruller stille i gatene, elektriske ferger frakter folk til øyene for å bade, og gravemaskiner uten utslipp og støy gjør livet bedre for både arbeiderne på byggeplassene og for naboene.

- Jeg er stolt av at Oslo er en ledende klimaby som jobber systematisk for å bli utslippsfri i 2030, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

Deler erfaringer med California

Audun Garberg i Klimaetaten tok imot prisen på vegne av Oslo. Han er i California for å møte klimasjefen i San Fransisco, Californias energikommisjon, Californias miljømyndighet og Oakland havn. California leder an i klimaarbeidet i USA og jobber med mange av de samme løsningene som Oslo.

- Det er flott at vi kan motivere andre byer til å ta fatt på elektrifiseringen av byggenæringen ved å vise hvordan det er mulig.

'- Vi ser frem til både å kunne fortsette å dele våre erfaringer, og også lære av andre byer rundt omkring i verden for å oppnå utslippsfri byggenæring, sier Audun Garberg.

Juryens begrunnelse:
Den europeiske vinneren av E-visionary award 2023 er Oslo kommune.

Juryen ønsker i år å understreke byens engasjement for nullutslipps-byggeplasser!

Oslo, som allerede er kjent som verdens el-bil-hovedstad og vertskap for evs35oslo.org, mottar e-visionary prisen for andre gang på 10 år.

Siden sist gang Oslo fikk prisen har byen fortsatt å være en inspirasjon globalt og visjonær når det kommer til å systematisk erstatte ineffektive forbrenningsmotorer med elektriske; i biler, busser, ferger, taxier og byens egen flåte av biler og varebiler.

SmartDok forenkler HMS og Sikkerhet

Betydningen av Oslos innsats for å ha nullutslipps-byggeplasser viser seg på flere områder.

Innbyggerne merker allerede at luften blitt renere og opplever redusert støyeksponering, samtidig som utrulling av tunge elektriske anleggsmaskiner og -kjøretøy i en tidlig fase fører til at elektrifiseringen globalt i disse sektorene skjer tidligere enn uten denne innsatsen.

Elektrifiseringen i disse sektorene har så langt vært ansett som vanskelige å redusere klimagassutslippene fra. Den positive erfaringen med bruk av elektriske gravemaskiner og elektriske tunge lastebiler bør deles globalt og har bidratt til å endre tankegangen til globalt ledende anleggsmaskinprodusenter for at framtiden også i denne bransjen er elektrisk.

Elektrisk anleggsdrift er også med på å få på plass de manglende brikkene for å muliggjøre en virkelig nullutslippsøkonomi, hvor også el-kjøretøy vil ha null livssyklusutslipp.

Juryen oppfordrer Oslo by til å fortsette å fungere som et levende laboratorium globalt for elektrifisering og dele sine erfaringer med verden!