På det meste er det over 100 arbeidere i sving med å bygge det nye Salten Smolt-anlegget i Breivik i Bodø som nå skaper store ringvirkninger for næringslivet området.  Foto: Krüger Kaldnes
Sist oppdatert: 12-03-2021

Oppdrett med positive ringvirkninger

Utbyggingen av det landbaserte oppdrettsanlegget Salten Smolt, skaper store ringvirkninger i Bodø og omegn. Store entreprenører håper det åpner nye dører. 

Det bekrefter næringssjef i Bodø kommune. Odd Henriksen er veldig fornøyd med at en entreprenørvirksomhet som Krüger Kaldnes benytter seg av lokale underleverandører i forbindelse med utbyggingen. Den tidligere stortingspolitikeren opplyser for øvrig at «de blå næringene» nå er i sterk vekst i Salten-regionen. 

Det var i 2019 at Salten Smolt signerte en avtale med entreprenørvirksomheten Krüger Kaldnes i Sandefjord, om bygging av et 7.000 kvadratmeter stort landbasert oppdrettsanlegg til 600 millioner kroner i Breivik, i Bodø kommune. Arbeidene start høsten samme år og anlegget vil stå ferdig i mars neste år.  

– Store utbygginger som dette er uhyre viktig for både lokalsamfunnene og Bodø kommune som sådan, sier kommunaldirektør for nærings- og utviklingsavdelingen i Bodø kommune, Odd Henriksen. Foto: Stortinget
– Store utbygginger som dette er uhyre viktig for både lokalsamfunnene og Bodø kommune som sådan, sier kommunaldirektør for nærings- og utviklingsavdelingen i Bodø kommune, Odd Henriksen. Foto: Stortinget

8-12 millioner yngel årlig
Salten Smolt, som eies av Salten Aqua-gruppen, har allerede et anlegg vegg i vegg med det nye i Breivik i tillegg til et anlegg i nabokommunen Saltdal.  Dette er oppdrettskonsernets største investering noensinne.  

– Ved en full utbygging og utnyttelse kan anlegget startfôre 18 millioner yngel i året, men vi kommer til å legge opp til en fôring på mellom 8 og 12 millioner yngel i året, forklarer daglig leder ved Salten Smolt; Børge Andreassen som opplyser at deler av produksjonen allerede kan starte opp ved årsskifte.  

– Det kommer til å jobbe nærmere 20 ansatte fast på smoltanlegget i driftsfasen. I tillegg har en rekke lokale underleverandører fått oppdrag under byggeperioden.  

-På det meste vil det være i overkant av 100 personer i sving samtidig på byggeplassen og flere av disse  leverandørene og andre lokale bedrifter, vil være sikret oppdrag også etter at driften har blitt satt i gang påpeker Andreassen. 

Ansvarsbevist utbygger
CEO, Kent Kongsdal Rasmussen hos Krüger Kaldnes er glad for at utbyggingen nå får store positive ringvirkninger for lokalsamfunnene i Bodø-området. 

Det var i 2019 at Salten Smolt signerte en avtale med entreprenørvirksomheten Krüger Kaldnes i Sandefjord om bygging av det 7.000 kvadratmeter stort landbaserte oppdrettsanlegget i Breivik i Bodø kommune. Foto: Krüger Kaldnes

– Det er et betydelig sosialt ansvar som hviler både på byggherre og oss som entreprenørvirksomhet, og det er nettopp derfor vi i størst mulig grad forsøker å benytte oss av lokale underleverandører og samarbeidspartnere.

-Det gir økt sysselsetting og verdiskapning med positive ringvirkninger for både næringslivet og lokalsamfunnet. Samtidig bidrar det til at både innbyggerne og lokale bedrifter får stifte bekjentskap med landbasert oppdrett, som jo både er mer ressursbesparende og miljøvennlig enn havbruk.

-Ikke bare unngår man fare for rømming, men vi har også 98% gjenbruk av spillvannet, påpeker CEO, Kent Kongsdal Rasmussen i Krüger Kaldnes. 

Næringssjefen jubler 
Og kommunaldirektør for nærings- og utviklingsavdelingen i Bodø kommune, Odd Henriksen, er svært fornøyd med at selskap som Krüger Kaldnes benytter seg av lokalt næringsliv i forbindelse med Salten Smolt-prosjektet. 

– Store utbygginger som dette er uhyre viktig for både lokalsamfunnene og Bodø kommune som sådan. I tillegg til at det trygger arbeidsplasser for både underleverandører og lokalt næringsliv ellers, så skaper det jo også varige arbeidsplasser på sikt.

Semcon Nord - Bodø

-For en ting er jo selve anleggsperioden, men det kommer også en tid etterpå da anlegget skal driftes og vedlikeholdes med de positive innvirkninger det har på næringslivet i området, sier den tidligere stortingspolitikeren. 

Black Box er i rute 
Krüger Kaldnes startet arbeidene med grunnarbeidene i november 2019, og prosjektleder Per Ivar Foshaug opplyser nå at de ligger godt an inn mot produksjonsstart ved årsskifte.

Anlegget, som har fått kallenavnet «Black Box», dreier seg om et settefiskanlegg med blant annet to klekkeri og fem RAS-avdelinger, og Foshaug bekrefter at de i stor grad har forespurt seg lokalt med tanke på underleverandører.

– Vi har svært gode erfaring med å samarbeide med lokale underleverandører. Her på Salten Smolt-prosjektet så benytter vi i dag solide selskap som blant andre Elektro Bodø, Therma Industri i Fauske og Xylem i Bodø.

I tillegg så leier vi inn montasjeledere fra Salten Smolt i Breivik som deretter kommer til å bli tekniske ledere når det hele er i gang, sier prosjektleder i Krüger Kaldnes, Per Ivar Foshaug.  

Ved full utbygging og utnyttelse kan anlegget startfôre 18 millioner yngel i året, men det legges i første omgang opp til en fôring på mellom 8 og 12 millioner yngel i året. 

Døråppner til en spennende bransje
En av de største underleverandørene til Krüger Kaldnes i forbindelse med Salten Smolt-prosjektet er Elektro Bodø som er en del av Elektro-konsernet, ett av landets største privateide tekniske entreprenører med 650 medarbeidere og hovedkontor i Bodø.

– Dette er faktisk første gang vi er med på å bygge et landbasert oppdrettsanlegg og vi håper og tror at dette kan være en døråpner for oss inn i denne spennende bransjen. Landbasert oppdrett er en bransje i sterk vekst, og vi har lenge ønsket å få en fot innenfor næringen.

-Det er derfor veldig gledelig at Krüger Kaldnes har valgte å gi lokale leverandører en sjanse til å bidra. Dette vil gi oss mulighet til å få nye lignede oppdrag på sikt, og så er det også en stor fordel å ha vært med fra starten av når anlegget etter hvert skal settes i drift, sier prosjektleder Runar Hanssen i Elektro Bodø. 

Ringvirkkinger også i distriktet 
Selskapet Therma Industri og deres avdeling i Fauske nyter også godt av Salten Smolt-utbyggingen. Selskapet står for levering av energianlegget med blant annet varmepumper, varmevekslere og prosjektering av systemet. 

– Ja, det nye smoltanlegget i Breivik og slakteriet til Salten Aqua i Gildeskål er de klart største oppdragene vi har for tiden. Så dette er en næring som betyr veldig mye for avdelingen vår her i Fauske. Selv om vi også leverer til andre typer industrianlegg så kommer de fleste av oppdragene våre fra oppdrettsnæringen.

-Da er det både gledelig og viktig at utbygger og entreprenør benytter seg av lokale underleverandører, sier salgsingeniør hos Therma Industri i Fauske; Alf Hansen.