Savner bedre lobbyister til betongindustrien
-Treindustrien har nok hatt bedre lobbyister enn betongindustrien, men når f.eks Alta helsehus bygges av massivtre importert fra Østerrike, til tross for at det finnes en lokal betongelementprodusent i Alta, da er det noe feil. Jeg kjøper ikke det klimaregnskapet. Svein Helge Nøstdal, daglig leder Nordland Betongelement ASFoto: Nordland Betongelement AS
Sist oppdatert: 20.12.2020

Savner bedre lobbyister til betongindustrien

Nordland Betongelement AS, dere går om få uker inn i det som blir deres tredje tiår med betong i nord. 

-Ja, det gjør vi faktisk, bra at du minte meg på det, ler daglig leder Svein Helge Nøstdal i samtale med vår redaktør Ellen Øiesvold Palsén. 

-Selve fabrikken ble bygd sist på 70 tallet, den gang Norcem drev i egen regi. Deretter har det vært flere eiere innom, før dagens eiere stiftet NBE i 1991. Den gang var jeg produksjonssjef, fram til jeg overtok som daglig leder i 92/93. 

-Den gang ville alle bli god på alt. Vi staket ut vår egen kurs og la opp et løp der vi spesialiserte oss på betong. Fokus på salg, produksjon og levering, med entreprenørene som kunder. Målgruppen var  i første rekke B2B, ikke B2C. 

-I samme ånd bestemte vi oss for å inngå samarbeide med seriøse, dyktige mennesker og bedrifter for kjøp av tjenester som transport, konstruksjon og montasje. 

-Det har vært en vellykket strategi for oss, med hånden på hjertet kan jeg si at entreprenørene har blitt mer en samarbeidspartner enn en konkurrent. Det samme kan sies om våre leverandører, de er samarbeidspartnere og sammen skaper vi dynamiske muligheter i nord. 

Nord Norge for sine føtter
-NBE har levert betongelementer til bygg fra Kirkenes i nord og helt ned til Sør-Trøndelag, men hovedsakelig til byggeprosjekter i Nordland og Troms. Bodø og Tromsø er storbyer hvor det bygges mye, i tillegg til Narvik, Harstad, Lofoten og Vesterålen. Vår lokalisering er god i f.h.t. volumene i markedet, konstaterer han. 

-Vi har vokst jevnt og trutt, og vokste ut av fabrikken i Kjøpsvik. Omgitt av Norges nest dypeste fjord var det ikke bare bare å bygge ut, ler han. Derfor valgte vi å starte Element Nor AS, som vi eier 50/50 med Overhalla Betongbygg i Trøndelag. 

-Fabrikken i Balsfjord bygde vi i 2007 og den er et lysende eksempel på at betong er vakkert, formbart og bærekraftig. Det koster lite å skape et uttrykk. Selvfølgelig i kombinasjon med andre materialer. 

Element Nor i Balsfjord, Troms.
ELEMENT NOR I BALSFJORD, I TROMS: -Vi har vokst jevnt og trutt, og vokste ut av fabrikken i Kjøpsvik. Omgitt av Norges nest dypeste fjord var det ikke bare bare å bygge ut. Derfor valgte vi å starte Element Nor AS, som vi eier 50/50 med Overhalla Betongbygg i Trøndelag.  Foto: Element Nor AS

Hva vil du si om utviklingen de siste 30 årene, er betong fortsatt betong eller….
-Betong er vårt materiale, men siden tidlig 90-tallet, har vi i nært samarbeid med sementfabrikken som er vår nærmeste nabo, jobbet kontinuerlig med utvikling og gunstigst mulig klimaavtrykk. 

-NBE var første produsent av hulldekker i Nord Norge og produserer nå årlig ca 75000 m2 pr. år

-Hulldekkeelementer har adskillig lavere CO2 utslipp og halve vekten av helstøpt betong, så du kan trygt si at vi var tidlig ute med tanke på miljø og bærekraft. 

Vi må holde på hatten når vi kommer inn på betong, bærekraft og CO2 utslipp. Her finnes det engasjement som grenser til pasjon og fagkunnskap som bare lang fartstid kan gi. 

-Vår bransje har vært for lite flink til å fortelle at betong er like miljøvennlig som andre byggematerialer. Personlig savner jeg at flere stiller spørsmålstegn ved dokumentasjon og at fakta legges til grunn for avgjørelser. Beslutningsprosesser må være faktabaserte, ikke følelsesstyrte.

-Skal man vurdere et klimafotavtrykk må det ta hensyn til hele byggets levetid. Fra prosjektering til drift og vedlikehold. Ser man på hele livsløpet kommer betong svært gunstig ut. 

Nøstdal drar paralleller til Italia, med henvisning til et 2000 år gammelt bygg, i nettopp betong.

-Det gjøres en flott jobb innenfor flere sektorer i byggebransjen i dag hvor vi måler fotavtrykk i LCA. Personlig mener jeg at vi trenger kombinasjon av flere materialer i alle bygg, alt fra betong, til stål, glass, aluminium og tre. MEN, vi må få konkurrere på like vilkår. 

-Vi opplever at treindustrien får drahjelp fra staten. Virkemiddelapparatet bruker hundretalls millioner på et materiale og det skapes en unfair konkurranse.

-Treindustrien har nok hatt bedre lobbyister enn betongindustrien, men når f.eks Alta helsehus bygges av massivtre importert fra Østerrike, til tross for at det finnes en lokal betongelementprodusent i Alta, da er det noe feil. Jeg kjøper ikke det klimaregnskapet.

-Politikerne skal ta ansvar, og de får gjerne sette funksjonskrav, men vi kan ikke tillate at de undergraver lokale aktører og arbeidsplasser basert på følelsesmessige beslutninger. 

Norsk Byggebransje på LinkedIn
Følg Norsk byggebransje på Instagram|Norske Byggeprosjekter

Fokus: kortreist! 
-Jeg og mange med meg er kjempepositiv til at vi skal tenke miljø, klima og bærekraft. Det har vi gjort helt fra oppstarten, både når det kommer til ytre og indre miljø. Skal jeg utfordre norske politikere på noe, både lokalt og nasjonalt, så er det å tenke kortreist både når det kommer til mat, arbeidsplasser og byggematerialer. 

Det skal være bærekraftig! 
-Det er flott at verden våkner opp med ungdommens engasjement, men det blir banalt å sammenligne et massivt betongdekke med massivtredekke, når man har brukt hulldekkeelementer de siste 20 årene. Verken regnestykke eller dokumentasjon holder. 

-Vi har et produkt som er veldig konkurransedyktig - på alle måter. Betong ivaretar brannsikkerhet, lydisolering og er fremstilt for gjenbruk. 

I dag kommer ca 7% av verdens totale CO2-utslipp fra betong, og EU kommer med nye krav  om resirkulering av minimum 70% av ikke-farlig konstruksjons- og rivningsavfall. Der en stor del er betong. Er det oppnåelig?

-Betong er verdens mest brukte byggemateriale, men vi kan driste oss til å si at bygg- anleggsbransjen ikke har vært den mest innovative, - vi har hatt godt av et spark bak hele gjengen. 

-Vi har hatt fokus på minske vårt klimafotavtrykk gjennom mange, mange år. Det bør være en alltid pågående jobb, derfor har vi involvert oss i Circulus, som ledes av UiT, Norges Arktiske Universitet i Narvik. 

-Forskningsprosjekt på betong er et prisverdig tiltak, med fokus på gjenbruk og resirkulering av betong. Sammen vil vi løfte betong høyere opp i avfallspyramiden og har satt oss tøffe mål over EUs kommende krav. 

-Når vi målene i Parisavtalen allerede i 2024, vil det være en enorm forbedring. Vi ser lyst på fremtiden og mener at CO2 fangst er fullt mulig. Regjeringens prosjekt «Langskip» der Norcems anlegg i Brevik inngår,  kan bli verdens første sementfabrikk utstyrt med co2-fangstanlegg. Det er et riktig og viktig miljøtiltak.

Ser lyst på fremtiden!
-Vi har det artig og det skal bli både spennende, og morsomt fremover. I år har vi hatt en finger med i spillet på de fleste boligprosjekt i Bodø og vi har levert til både Scandic og Thon Kjedene, bidratt til bygging av skoler og helsehus, ja til og med i Kiruna har vi vært involvert i flyttingen av en hel bydel.  

-Vi gjennomfører 50-60 prosjekt hver år, med hovedfokus på Nordland og Troms. Ofte for store aktører som Consto, Hent, Lofoten Entreprenør og Sortland Entreprenør, Gunvald Johansen m.fl. 

-NBE har samme visjoner i dag som da vi startet, vi skal være best på betong - og kjøpe inn andre tjenester. Dermed klarer vi oss fint med 15 ansatte i Kjøpsvik. Det er en gang slik at i enhver bedrift er menneskene den viktigste enkeltfaktoren. 

-Hos oss tar vi vare på hverandre, vi vet hva som skal gjøres og sørger for at det blir gjort. Det er takket være våre medarbeidere at vi har klart de første 30 årene så godt.

-Med gode samarbeidspartnere kan alle bli proffe på sitt området, vi viser hverandre stor tillit og gjør hverandre gode. Vi er veldig glad for å jobbe med partnere som holder det de lover, kommer i rett tid og leverer kvalitet - det er aldri noe tull.

Så vi ser fram til de neste 30, med samme slagord i dag som da Vi løser det!