-Vi er litt sær og vanskelig, ler han. Vi vokser gjerne, men fokuserer på kvalitet fremfor kvantitet. Her må alle søke om medlemskap, og vite at vi stiller både faglige og økonomiske krav til våre medlemmer. Foto: NESO
Sist oppdatert: 08-03-2021

Vokser gjerne, men fokuserer på kvalitet fremfor kvantitet

Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon SA (NESO), har gjennom 35 år organisert og jobbet for byggebransjen i Nord-Norge, og det har de lykkes godt med.

Medlemsbedriftene melder om økt aktivitet også under covid19 pandemien.

-Vårt mål har alltid vært å bidra til å øke lønnsomheten for våre medlemsbedrifter, sier administrerende direktør Ruben Jensen til Norsk Byggebransje.

-Fundamentet bygger på å utvikle lokalt eide bedrifter, slik at de kan konkurrere også med store nasjonale og internasjonale aktører. Vi er for konkurranse, men mener at prosjekter må tilpasses slik at de lokale aktørene har like muligheter til å være med.

Hvordan har bransjen utviklet seg gjennom årene?
-Det har skjedd store forandringer, den største er kanskje at entreprenørene har blitt solide kunnskapsbedrifter. De tar i dag større kontroll over hele prosessen og er mer aktive i markedet. De kjøper tomter, utvikler prosjekter, bygger, eier og drifter.

-Byggebransjen er en av de største næringene i landsdelen. NESO er den største bransjeorganisasjonen i Nord-Norge, og den største frittstående næringslivsorganisasjonen i landsdelen.

-Jeg er stolt av bransjen og våre eiere, som pr i dag er 135 medlemsbedrifter fra Kirkenes i nord til Stjørdal i sør. Total omsetter de for ca 13 milliarder kroner i året og sysselsetter ca. 5 400 medarbeidere. De gjør en fenomenal jobb med å holde hjulene i gang, pandemi eller ikke.

KB Arkitekter Sandefjord

Har dere ambisjoner om å vokse?
-Vi er litt sær og vanskelig, ler han. Vi vokser gjerne, men fokuserer på kvalitet fremfor kvantitet. Her må alle søke om medlemskap, og vite at vi stiller både faglige og økonomiske krav til våre medlemmer.

-Det handler bl.a om positiv egenkapital, minimum 5 års drift, minst 10 ansatte og alle medlemmer må signere på vår seriøsitetserklæring.

Fikk du med deg: Si takk og vis dem respekt!

-Sammen tar vi ansvar, våre medlemmer er aktive lærebedrifter. Der det er en målsetting i bransjen om ca 10% lærlinger, har våre medlemsbedrifter nesten 15%. Det er vi stolte av.

-Rekruttering til bransjen er utrolig viktig, det å ansette en lærling er nesten viktigere enn å ansette en ferdig utdannet fagperson. Ungdommene må få komme til bedrifter der de blir sett, får god opplæring og oppfølging. Det skaper en mestringsfølelse, som gjør dem stolt av både bransjen, yrket og bedriften de jobber for.

-Det er et stort ansvar å ha lærlinger, men det er også en gylden mulighet til å utdanne og forme fremtidens arbeidstakere. Vi mener at vi får de beste lederne når de har fått gå fra lærling til svenn og videre til mester, eller master. Med yrkesfag i bagasjen er mulighetene nesten uendelig gjennom karrieren.

Hvilke utfordringer blir avgjørende for bransjen i årene som kommer?
-Vi fortsetter å jobbe for bedre rammebetingelser for bransjen, innkjøpssamarbeid for våre medlemmer og økt konkurransekraft i nord.

-Utover det ligger fokus på å få offentlige byggherrer til å iverksette flere byggeprosjekter slik at vi kan fortsette å holde hjulene i gang. Vi mener ansvaret ligger på toppen og forventer finansieringspakker fra statlig nivå, avslutter Jensen.