Droner fra det norske startup-selskapet Senseloop skal effektivisere nye byggeprosjekter. Nå investerer OBOS og Norsecraft i selskapet.
Tomas Fritsvold, Teknisk sjef og gründer av Senseloop. Foto: Nils Maudal
Sist oppdatert: 24-06-2021

OBOS vil effektivisere byggeprosjekter med droner

Med droner fra det norske startup-selskapet Senseloop skal nye byggeprosjekter effektivisere. Nå melder OBOS at de sammen med Norsecraft, investerer i selskapet.

Senseloop er et oppstartsselskap som satser på datainnsamling med droner. Selskapet har allerede gjennomført testprosjekter sammen med OBOS. Resultatene er så gode at OBOS har valgt å investere fem millioner kroner i selskapet. Det samme gjør Norsecraft, leverandør av måleinstrumenter og maskinstyring.

Droner skal gi bedre datagrunnlag
– Gjennom testprosjektene har vi erfart at droner og ny teknologi kan samle inn store mengder data mer effektivt enn ved tradisjonelle metoder.

-Vi har stor tro på Senseloop som en samarbeidspartner, og at deres metoder for datainnhenting kan spare oss for store kostnader i framtiden, sier Ingunn A. Randa, konserndirektør for aksjeinvestering og forretningsutvikling i OBOS.

Droner og ny teknologi kan for eksempel bidra til å kartlegge hvordan grunnen på en tomt ser ut, eller hva som skjuler seg under vegetasjon.

Inspisering av tomter har til nå vært et tidkrevende arbeid, men droneoperasjoner og ny teknologi kan gi enorme effektiviseringsgevinster. OBOS vil også bruke droner til å lage digitale modeller av bygg som skal rehabiliteres.

KB Arkitekter Sandefjord

Allerede bransjeledende
Gründer-teamet hadde lang fartstid fra blant annet offshore kartlegging, før de etablerte Senseloop. Nå leverer de bransjeledende tjenester for datafangst og digitalisering som kombinerer avanserte droneoperasjoner og nøyaktig posisjonerte data.

Senseloop har opparbeidet bred erfaring med leveranser hvor eksempelvis laserskanning (LIDAR) er et viktig arbeidsredskap. Forretningsområdene omfatter bygg og anlegg, linjeinspeksjon (energi og telekom) og modellering (BIM). Kundene er både offentlige og private virksomheter.

Roger Gildseth, daglig leder og gründer i Senseloop forteller at avanserte dronetjenester på områder som kartlegging, inspeksjon og sikkerhet, kan løse oppgavene bedre, raskere og mer miljøvennlig.

– Vår ambisjon har fra dag én vært å utvikle selskapet til en ledende leverandør av posisjonerte data hvor datafangst skjer ved bruk av droner, sier han. – Med OBOS og Norsecraft på laget har vi fått to spennende industrielle aktører i ryggen som aktivt ønsker å bidra i den videre utviklingen.

Norsecraft investerer også
Norsecraft ser også store muligheter for å effektivisere operasjoner ved bruk av droner.

– Norsecraft har sett at behovet for effektive metoder for å samle inn store posisjonerte datamengder vil være avgjørende for å komme videre med digitalisering i bygg- og anleggsbransjen.

-Senseloop har kommet langt i å utvikle metoder for å samle inn høykvalitetsdata med droner, og har den riktige kunnskapen for å kunne kommersialisere dette i stor skala, sier administrerende direktør i Norsecraft AS, Hans Ellingsen.