Teltet til venstre i bildet ble nylig tatt ned etter over fem år i regjeringskvartalet i Oslo.Teltet ble opprinnelig satt opp i 2015 av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker. Foto: Statsbygg
Sist oppdatert: 15-04-2021

Norges største sentral for ombruk

Statsbyggs gigantiske telt som de siste fem årene har vært i bruk på regjeringskvartalet, skal nå brukes om igjen – til gjenbrukssentral

Den 4500 kvm store duken vil bli Norges største lager og handleplass for byggematerialer som skal brukes på nytt.

– Dette vil bety mye for alle som er opptatt av bærekraftige byggeprosjekter, og gjøre det langt enklere å velge grønne løsninger, sier direktør for Statsbyggs faglige ressurssenter, Anders Fylling, i en melding. 

Statsbygg er en av mange aktører i byggenæringen som ser et klimapotensial i ombruk av byggematerialer. For eksempel brukes etasjeskiller fra det gamle regjeringskvartalet nå på nytt i Oslos nye storbylegevakt.

Bravida - Rud Svømmehall

Foreløpig er denne typen prosjekter nokså få, og de er sjelden omfattende. Et betydelig hinder er at det kan gå lang tid fra en bygning rives til materialene i det kan brukes om igjen i et nytt bygg, og at man ikke har noe sted å lagre dem i mellomtiden. Da blir materialene ofte kastet, og man kjøper nytt i stedet.

Nå går Statsbygg sammen med ombruksspesialisten Resirqel, Oslo kommune og Pådriv, nettverk for bærekraftig byutvikling. Sammen vil de få på plass Sirkulær Ressurssentral, som vil bli landets største lager og handleplass for materialer som skal brukes om igjen.

– Ambisjonen er at dette vil bidra til sirkulær materialutnyttelse i alle større byggeprosjekter i Oslo, og at det også vil inspirere byer i hele landet til å finne lignende løsninger, sier Anders Fylling.

Sirkulær Ressurssentral skal etter planen både tilby leie av lagerplass til aktører som vil bruke materialene sine om igjen, bistå med salg og på sikt også tilby arealer for testing og bearbeiding av materialer.

Det er også et mål å øke kunnskapen om sirkulær materialforvaltning via kurs, konferanser og annen type formidling.