Statsbygg jakter smarte vegger som har integrert teknikk, som kan flyttes på, og som kan brukes om igjen andre steder når behov endres.
Illustrasjon av hvordan treveggene i regjeringskvartalet blir til. Ill: Statsbygg
Sist: 09-04-2021

Statsbygg jakter smarte vegger til regjeringskvartalet

Statsbygg jakter smarte vegger som har integrert teknikk, kan flyttes på og brukes om igjen andre steder når behov endres i det nye regjeringskvartalet.

Se video lengre ned i saken

– Vi ønsker derfor å inngå et innovasjonspartnerskap med byggenæringen for utvikling av industrialiserte innervegger i tre for bygg med bæresystemer i betong eller stål. Det har vi valgt å kalle smarte vegger, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg i en melding. 

Målet er å bygge rimeligere, raskere og mer bærekraftig ved bruk av industrialiserte byggesystemer, lokalt trevirke og med søkelys på gjenbruk i produksjon, montasje og drift.

Fikk du med deg: HENT skal bygge D-blokken

Konkurransen er nå lyst ut på Doffin
– Statsbygg har troen på at gode ideer utvikles i fellesskap, og vi søker derfor partnere til prosjektet om smarte vegger. Det vil være en type lettvegg som for eksempel kan erstatte gipsvegger, sier Knut Jørgensen:

– Materialvalg og byggemetoder i den innvendige byggingen er et område hvor vi ser store muligheter. Økt bruk av prefabrikkerte byggesystemer kan effektivere hvordan vi bygger og gi bedre materialutnyttelse, forklarer Jørgensen.

Med industrialiserte byggesystemer kan man bygge rimeligere, raskere og mer bærekraftig.

Vedtatt i Stortinget
Det er ønskelig at Prosjekt nytt regjeringskvartal skal være en pådriver for innovasjon og utvikling for norske leverandører, blant annet gjennom bevisst bruk av materialer.

Stortinget vedtok i 2018 at tre skal være et viktig element i det nye regjeringskvartalet, og at byggingen av regjeringskvartalet skal legge til rette for å bidra til innovasjon og utvikling hos norske leverandører. Et innovasjonspartnerskap kan bidra til dette.

Fikk du med deg: GK med tidenes største byggautomasjonskontrakt

Innovasjonspartnerskapet kan ende opp i en opsjon for kjøp av smarte lettvegger til det nye regjeringskvartalet.

Konkurransen om smarte vegger er støttet av Innovasjon Norge.

Tidsrammen for konkurransen

  • 12. april: Informasjonsmøte
  • 14. april: Frist for utfylling av matchmaking påmeldingsskjema
  • 3. mai (kl.13.00): Frist for å levere forespørsel om å bli kvalifisert
  • 21. mai: Meddelelse om resultat av kvalifiseringen
  • 6. august (kl.13.00): Tilbudsfrist
NOBI AS| LEDENDE BETONG- OG INDUSTRIKONSERN