-Mestergruppen kjenner bransjen godt og vil være en eier som kan videreutvikle våre forretningsområder; Farveringen, Fargerike, Kulør, Mal Proff, og Mur Tak Proff til det beste for kunder, ansatte, samarbeidspartnere og bransjen». sier Nils Sund, konsernsjef i Malorama. Foto: Mestergruppen 
Sist oppdatert: 28-05-2021

Mestergruppen kjøper 100 % av aksjene i Malorama AS

 Det raskt voksende hus-, hytte og byggevarekonsernet Mestergruppen gjør sitt hittil største oppkjøp med overtakelsen av Malorama – Norges største innen maling og produkter til overflatebehandling.

Etter kjøpet oppnår konsernet en omsetning på nær 17 milliarder kroner i 2021. I fjor oppnådde Mestergruppen en omsetning på 14,7 milliarder kroner. Med kjedene Mal Proff, Fargerike, Kulør, Mur Tak Proff, samt grossistleddet Farveringen med i gruppen fortsetter konsernet sin ti år lange vekstreise.

-Malorama har hatt en suksessfull utvikling siden etableringen i 2010. En utvikling som har blitt forsterket etter Icon Capital og Loe Equitys inntreden som eiere i 2018. Det var styret og aksjonærenes vurdering at tiden nå var inne for å få inn en ledende industriell aktør som kan bidra til å styrke selskapet i den neste utviklingsfasen, og valget falt på Mestergruppen.\

-Mestergruppen kjenner bransjen godt og vil være en eier som kan videreutvikle våre forretningsområder; Farveringen, Fargerike, Kulør, Mal Proff, og Mur Tak Proff til det beste for kunder, ansatte, samarbeidspartnere og bransjen». sier Nils Sund, konsernsjef i Malorama

Norges hyggeligste håndverker 2021

Selgerne av Malorama er Icon Capital og Loe Equity som hovedeiere med opp mot 50 %, samt et stort antall tidligere andelshavere i MAL og kjedemedlemmer.

- Det viktigste målet for Mestergruppen med dette oppkjøpet er å styrke vår evne til å forenkle og forbedre hverdagen for våre kunder.

-De kan se frem mot flere distribusjonspunkter, tilgang til et bredere sortiment og en bedre logistikk med de nye kjedene i familien. Virksomhetene utfyller hverandre, og vi forventer å bli mer effektive i sum enn vi er hver for oss, sier Mikkel Sandvik, konsernsjef i Mestergruppen.

-Det er først og fremst gjennom økte volumer at vi vil kunne hente ut gevinster, så noen nedbemanning er ikke planlagt. Tvert imot tror vi at de økte volumene som vil komme gjennom denne sammenslutningen vil gi grunnlag for flere ansatte i Malorama, som vil bestå som et selvstendig virksomhetsområde innenfor Mestergruppens eierskap, avslutter Sandvik.

Mestergruppen har en ambisjon om å vokse mer enn markedet. Gruppen skal fortsette å bidra til konsolidering av det svært fragmenterte markedet for nybygging, restaurering, oppussing og tilbygg til boliger og fritidsboliger.

I tillegg skal Mestergruppen kutte kraftig i tiden og kostnadene forbundet med boligbygging, tilbygg og oppussing gjennom økt produktivitet. Felles digitale standarder gjennom hele prosjektfasen, og ikke minst bedre logistikkstyring, er blant suksessfaktorene konsernet jobber med å utvikle.

NOBI AS| LEDENDE BETONG- OG INDUSTRIKONSERN