Små og mellomstore bedrifter (SMB) står for omtrent halvparten av all verdiskaping i Norge. Hvis ikke disse lykkes, vil ikke Norge lykkes. Foto: Unsplash
Sist oppdatert: 13-06-2024 pressemelding 

Ny veileder for grønn omstilling. Lykkes de små, lykkes også Norge

Det er utfordrende for mindre bedrifter å komme i gang med bærekraftsarbeidet, viser en fersk bærekraftsundersøkelse* fra SpareBank 1.

Derfor har flere store næringslivsaktører, i regi av Skift, gått sammen for å utarbeide en SMB-veileder for klimaomstilling.

Veilederen gir praktiske tips og anbefalinger til bedrifter som ikke vet hvor de skal starte og fremhever forretningsmuligheter, og fordeler som oppstår for selskaper som prioriterer klimaarbeidet. 

- Det er viktig for oss som bank at våre kunder driver bærekraftig og er med på omstillingen.

- Dette arbeidet er nyttig både for å bidra til at Norge som nasjon skal nå sine klimamål, men også for å fremtidssikre vår utlånsportefølje ved å legge til rette for at kundene våre har forretningsmodeller som står seg over tid, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank.

Bærekraft styrker konkurransekraften

Fokuset på klima bidrar ikke bare til omstillingen, men styrker også bedriftens konkurranseevne og fremtidig vekst.

Bli mester - Slik tar du mesterbrevet

Veilederen er utarbeidet som en del av arbeidet i Finansskiftet, som er et initiativ blant finansaktørene i Skift, for å legge til rette for bedre klimarapportering fra næringslivet.

- Den store bølgen av bærekraftreguleringer kan virke overveldende, særlig for mindre selskaper.

- Det er viktig at denne bølgen ikke bare blir en slitsom rapporteringsøvelse - men også en mulighet for at bærekraft blir en sentral del av strategi og forretningsutvikling.

- I Finansskiftet lager vi veiledere og verktøy som skal hjelpe bedrifter å se denne muligheten tydeligere, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand og leder av Finansskiftet.

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

Lykkes de små, lykkes også Norge

Selv om vi ser en positiv utvikling i de nylig publiserte utslippstallene for 2023, viser Klimakontrollen at Norge ikke er i nærheten av å oppfylle sine klimaforpliktelser.

Innen 2030 skal vi ha redusert utslippene med 55 %. For å oppnå dette, og for å nå netto nullutslipp innen 2050, må alle bidra til overgangen.

Små og mellomstore bedrifter (SMB) står for omtrent halvparten av all verdiskaping i Norge. Hvis ikke disse lykkes, vil ikke Norge lykkes. Veilederen ligger tilgjengelig her.

*Bærekraftsundersøkelsen ble utført av Sentio på vegne av SpareBank 1. I den nasjonale undersøkelsen ble drøye 1700 bedriftsledere intervjuet i tidsperioden 17.januar til 8.mars 2024.