Previous
Next
Fritjof Nansens vei 2, eier av Fridtjof Nansens vei 2 Holding AS som er et selskap NCC Property Development AS eier 50/50 med Arctic Development Partners FNV2 AS. Ill: A-lab
Sist oppdatert: 09-04-2022

Løfter ambisjonsnivået

NCC jobber for tiden med å utvikle eiendommen Fridtjof Nansens vei 2 på Majorstua i Oslo. 

I slutten av mars ble det besluttet at prosjektet vil sertifiseres i BREEAM-NOR etter den nye versjon 6.0.

Rammesøknaden for NCCs prosjekt Fridtjof Nansens vei ble sendt inn til Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune 31. mars og det gjenstår derfor en del før alle planene er klare og prosjektet kan iverksettes og byggearbeidene kan begynne.

Likevel ser NCC Property Development det som viktig at prosjektet får en tydelig bærekraftsprofil.

-Vi løfter ambisjonsnivået i vårt planlagte kontorprosjekt Fridtjof Nansens vei 2 på Majorstua i Oslo når vi nå har konvertert til ny BREEAM-NOR-standard versjon 6.0.

-Vi legger listen høyt og sikter mot et moderne og bærekraftig bygg sertifisert til BREEAM-NOR Excellent i versjon 6.0, sier utviklingssjef Petter Tiltnes i NCC Property Development, i en melding.

Teknologi for et bekymringsløst liv

Rammesøknaden NCC har sendt inn gjelder oppføring av nytt kontor-/administrasjonsbygg i 8 etasjer, på eiendom rett ved Colosseum Torg på Majorstua.

Planene NCC har for eiendommen svarer på kommuneplanens intensjoner og strategi for miljøvennlig byutvikling og reduksjon av kommunens klimagassutslipp.

I følge Grønn Byggallianse er NCC-prosjektet på Majorstua er det første prosjektet som konverterer BREEAM-NOR-sertifiseringen fra 2016 manual til den nye versjonen som kom i 28. februar i år.

De foreløpige mulighetene for Fritjof Nansens vei 2 legger opp til et ambisiøst miljø- og bærekraftfokus, med konkrete tiltak for å oppnå et bærekraftig og fremtidsrettet bygg, herunder bevaring og gjenbruk av eksisterende kjeller og fundamenter, nye konstruksjoner i massivtre og blågrønt tak i henhold til kommunens strategi «Strategi for grønne tak og fasader – 2030 grønne tak og fasader i 2030».

-I forbindelse med planarbeidet ble det klart at dette kan bli et godt prosjekt tilpasset den nye BREEAM-NOR-manualen, sier Petter Tiltnes.

Fritjof Nansens vei 2, eier av Fridtjof Nansens vei 2 Holding AS som er et selskap NCC Property Development AS eier 50/50 med Arctic Development Partners FNV2 AS.