Fredrik Selmers vei 5 er pilot i prosjektet SirkBygg. Illustrasjon: Grape Architects
Sist oppdatert: 07-12-2021

Slik blir byggenæringen sirkulær

For å nå klimamålene må vi bygge mindre nytt og gjenbruke mer. Men gjenbruk er fortsatt mye dyrere enn å bygge med nye materialer. Det skal SINTEF og byggenæringen gjøre noe med.

Det må bli enklere å gjenbruke materialer og bygningsdeler, og nye bygg må utformes med tanke på framtidig demontering.

Bygg og anlegg står for omtrent en fjerdedel av alt avfall i Norge, og bare en tredjedel av byggavfallet gjenvinnes.

Ombruk av bygningsdeler og materialer har til nå vist seg å være en tung prosess og i tillegg svært kostbart.

- Det skyldes blant annet manglende insentiver og tilrettelegging, manglende markedsplass for brukte bygningsdeler og et utydelig regelverk, sier forskningsleder Ann Kristin Kvellheim i SINTEF, i en melding. 

Indian Bygg AS - Gjerdrumsvei 10 Studentboliger

Sirkulærøkonomi i byggenæringen
Kvellheim leder deler av FoU-arbeidet i prosjektet SirkBygg. Sirkbygg har som mål at det skal bli enklere og billigere å bygge for fremtidig demontering og ombruk.

- For å få dette til trenger vi nye prosesser, metoder, produkter og forretningsmodeller, sier forskeren.

Gjennom pilotprosjekter skal SirkBygg utvikle løsninger som gjør nybygg til gode donorbygg. Det betyr at det skal være enkelt, trygt og lønnsomt å demontere og ombruke bygningsdelene i stedet for å rive.

I tillegg skal klimagassutslipp, ressursbruk og avfall reduseres med nitti prosent sammenlignet med riving og bruk av nye materialer i nybygg.

Forskningen vil konsentrere seg om store byggesystemer i stål, betong og tre, og målet er å finne demonterbare løsninger som innebærer minimal ressursbruk.

Forskerne vil undersøke alternativer til sveising, plasstøping og liming, og dermed utfordre noen av de etablerte måtene å bygge på.

- Nye måter å bygge på skaper også nye muligheter for næringen. Å utvikle og ta i bruk nye forretningsmodeller blir derfor en viktig del av prosjektet, sier Kvellheim.

Å bygge med tanke på demontering og ombruk gir blant annet et større behov for testing og lagring av brukte bygningsdeler.

Fakta om prosjektet
SirkBygg: Sirkulære nybygg – Design og bygging for demontering og ombruk

Totalbudsjett: 20,1 MNOK
Varighet: 4 år fra november 2021
Prosjektet ledes av Skanska. I tillegg deltar SINTEF, Contiga og Spenncon