Droner kan ha stor nytte og kanskje spesielt i kombinasjon med annen teknologi. Foto: Statsbygg
Sist oppdatert: 18-11-2022

Vil du hjelpe Statsbygg med å oppdage skader automatisk?

Kan data fra nye teknologier sammenstilles på nye måter slik at vi kan avdekke skader på tak og fasader raskere og bedre?

Statsbygg har nå ute en anskaffelse hvor vi inviterer bransjen til innovasjonssamarbeid!

Kan vi bruke droner til å oppdage skader på tak og fasader, og dermed unngå mange farlige operasjoner i høyden og kan disse dronene knyttes sammen med annen teknologi til et system for automatisk skadedeteksjon som vil gi oss gevinster i byggenes ulike livsfaser?

Statsbygg har nå ute en anskaffelse hvor vi inviterer bransjen til innovasjonssamarbeid innenfor ett mulig området som kobler sammen flere av de definerte «emerging technologies».

Oppdraget omhandler en «Proof of Concept (PoC)» for mulig automatisk skadedeteksjon for utvendige fasader og tak i bygninger.

Oppdraget baserer seg på SSA-O, som gjelder levering av tjenester knyttet til utrednings- og utviklingsoppgaver fra oppdragstakeren hvor denne skal levere og være ansvarlig for et selvstendig sluttresultat.

Vi utfordrer bransjen til å verifisere eller avkrefte vår hypotese om at evnen til å sammenstille data i nye kontekster ved hjelp av nye teknologier, vil kunne bidra til å effektivisere prosessen med å avdekke skader og avvik på tak og fasader, og gi en kvalitetsforbedring av analysene.

Vanlige kontrollpunkter på tak og fasader er bærende og ikke-bærende yttervegger, glassfasader, porter, dører, vinduer, utvendig kledning, gesimser, takrenner, nedløp, piper, utvendige trapper og kontroll av fasade- og takvask.

Alle Statsbyggs utlysninger av oppdrag finner du i Marcell portalen.