Politikerne i Bodø har vedtatt en 70 prosents reduksjon i klimagassutslipp innen 2030 sammenlignet med 2009-nivå. De siste årene har utslippene økt år for år. Beregninger viser at bygging av ny lufthavn i Bodø vil gi et utslipp over fem år som tilsvarer alle direkte utslipp innen Bodø kommunes grenser i hele 2018. Ill: Norconsult 
Sist oppdatert: 22-04-2021

Store klimamål for Ny by - Ny flyplass 

Prosjektet Ny by - Ny flyplass i Bodø skal gjennomføres med klare klimamål. I følge Avisa Nordland, vil Bodø kommune, Avinor og Statens vegvesen invitere anleggsbransjen til dialog om hvordan man skal oppnå klimamålene og samtidig få en grønnere bransje. 

Sjøfart er på utslippstoppen i Bodø, deretter kommer anleggsvirksomhet. Med de nært forestående store prosjektene ny by, adkomstvei til flyplassen, og senere ny bydel, vil utslippene øke voldsomt hvis anleggsvirksomheten fortsetter som i dag.

Politikerne i Bodø har vedtatt en 70 prosents reduksjon i klimagassutslipp innen 2030 sammenlignet med 2009-nivå. De siste årene har utslippene økt år for år. Beregninger viser at bygging av ny lufthavn i Bodø vil gi et utslipp over fem år som tilsvarer alle direkte utslipp innen Bodø kommunes grenser i hele 2018.

– Derfor har vi, sammen med Avinor, Statens vegvesen og Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) startet et samarbeid der målet er en konkurransedyktig grønn anleggsbransje gjennom anbud/prosjekt i regionen, sier miljørådgiver Ingrid Bay-Larsen i Bodø kommune, til Avisa Nordland. 

Norges hyggeligste håndverker

Møter bransjen
Anbudene for ny flyplass og de store veiprosjektene framover er ennå ikke utlyst. Men kommunen, Avinor og Statens vegvesen går nå ut og inviterer anleggsbransjen til dialog om hvordan de kan bygge mer klimavennlig. Flyplassen skal stå ferdig i 2027.

Statens vegvesen skal kutte klimagasser med 50 prosent innen 2030, og Bodø kommune altså med 70 prosent.

– Vi ønsker å få innspill fra markedsaktørene om hvordan de tenker at vi kan redusere og fjerne utslipp i anleggsfasen, og vi ønsker å gi dem våre innspill om hvordan vi som innkjøper tenker, sier Ingrid Bay-Larsen. Sammen med Avinor, Statens vegvesen og LUP inviterer kommunen til dialogkonferanse med markedsaktørene 5. mai.

Miljørådgiver Ingrid Bay-Larsen i Bodø kommune sier at det er viktig at store innkjøpere viser at de ønsker miljøvennlige løsninger.

– Er det i det hele tatt mulig å få tak i utslippsfrie anleggsmaskiner?

– Det er ikke tvil om at vi står overfor store teknologiske utfordringer. Men vi som store innkjøpere må si fra om at vi ønsker oss disse løsningene. Det vil være et kraftig push både for dem som produserer maskinene og for dem som bruker dem.

SmartDok. Alt i en app

-På verdensbasis er Norge langt framme, i mange land vektlegges ikke grønn anleggsvirksomhet, og det er veldig få maskinleverandører som satser på utslippsfrie maskiner. I dag må dieselmaskiner bygges om til å drives av strøm. Men det er viktig for oss å bruke vår innkjøpsmakt til å påvirke, sier Ingrid Bay-Larsen.

Roser anleggsbransjen for å være frampå og ambisiøse

– Men selv om de ønsker å være klimavennlige, forteller de at det eneste byggherrene bryr seg om er pris.

– Og det er vel den som teller mest til slutt?

– Ikke hvis vi stiller de rette miljøkravene og vekter dem i anbudsfasen, sier Bay-Larsen. Hun legger til at det ikke bare dreier seg om utslippsfrie maskiner, men også om gjenbruk og kortreiste masser og materialer.

Kortreist
Det hjelper ikke med el-maskiner hvis steinen kommer fra Tanzania. Det er derfor det er så viktig at vi får ta ut stein fra Kvalvika til flyplassprosjektet. Det er heller ikke slik at klimavennlig er lik dyrt. Bare det å slutte å la anleggsmaskinene gå på tomgang, gir 20–40 prosent reduserte utslipp – og sparer penger, sier miljørådgiveren.

Statens vegvesen er Norges største utbygger. På dialogkonferansen vil deltakerne få høre om deres klimakrav.

– Vårt prosjekt i forbindelse med flyplassen i Bodø er nokså lite, men det er en utstrakt målsetting å få ned utslippene og at man nå er villig til å betale for det, sier prosjektleder Arild Hegreberg i veivesenet. Han tror det kan være mulig at anleggsmaskinene i Bodø blir utslippsfrie ettersom det er rikelig tilgang på strøm. Han tror også at veivesenet kan oppnå en miljøgevinst ved gjenbruk.

– Men noe utslipp vil anleggsvirksomheten føre med seg.

– Hvilke forhåpninger har du til konferansen med markedsaktørene?

– Målgruppa er entreprenører og utstyrsleverandører, og håpet er at de tilpasser seg en verden som blir mer og mer utslippsfri.

Alt du trenger på et sted – elektriker, rørlegger og ventilasjonshjelp

20 prosent ned
Miljørådgiver Tor Ivar Hansen i Avinor sier at de har et mål om 20 prosent lavere klimautslipp fra byggingen av den nye lufthavna i Bodø enn det som tidligere er beregnet.

– Og får vi til å kutte mer, er det bra. Vi tenker at markedet vil være enda bedre til å finne de gode løsningene enn det vi er, sier Hansen med tanke på den forestående dialogkonferansen.

– Vi må tenke kost/nytte og regne på kostnad pr. tonn reduksjon av klimagassutslipp for å få en så effektiv reduksjon som mulig.

Storbyerklæring
Ingrid Bay-Larsen jobber for at de store prosjektene skal utløse støtte til innovasjon og teknologiutvikling, disse midlene har hittil i hovedsak gått til Østlandet, sier hun.

Bodø kommune har altså vedtatt ambisiøse klimakutt. 21. april vedtok plan- og miljøutvalget, på rådmannens anbefaling, å slutte seg til en storbyerklæring om felles utslippsfri kommunal bygge- og anleggsvirksomhet.

– Det er mange kommende store utbyggings- og utviklingsprosjekt i Bodø kommune som tilsier at utslippene vil fortsette å øke om vi ikke gjør grep, skriver rådmannen. Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø, Drammen, Kristiansand og Trondheim har allerede signert og forpliktet seg til målene i storbyerklæringen.

Hvis bystyret er enig når de skal behandle saken 6. mai, vil Bodø slutte seg til deres felles erklæring om utvikling mot utslippsfrie kommunale bygg- og anleggsplasser i 2025 og at hele byenes bygg- og anleggsvirksomhet skal være utslippsfri i 2030.