- Høyres forslag for kommunenes ulovlighetsoppfølging vil ikke rydde opp i ulovlighetsmangelene i eiendomsmassen, sier fagsjef i Eiendom Norge Hanne Nordskog-Inger.
-Dagens lovverk er tilstrekkelig. Det er kommunene manglende og varierende gjennomføring av lovverket som er problemet, sier Nordskog-Inger. Foto: Solfrid Sande.
Sist oppdatert: 20-09-2022

Uenig med Høyre - Dagens lovverk er nok, men må følges

- Høyres forslag for kommunenes ulovlighetsoppfølging vil ikke rydde opp i ulovlighetsmangelene i eiendomsmassen, sier fagsjef i Eiendom Norge Hanne Nordskog-Inger.

I forrige uke leverte Eiendom Norge sitt innspill til Høyres representantforslag i Stortinget om å øke det lokale selvstyret når det gjelder kommunenes plikt til å følge opp ulovlige tiltak. 

I forslaget foreslås det blant annet å utrede et lovforslag om "Å endre kommunens plikt til å følge opp tiltak som er gjennomført i strid med plan- og bygningsloven, og sende dette forslaget ut på høring."

- Eiendom Norge støtter ikke dette forslaget, da det vil føre til økt utrygghet for forbruker.

-Dagens lovverk er tilstrekkelig. Det er kommunene manglende og varierende gjennomføring av lovverket som er problemet, sier Nordskog-Inger. 

Dårligere informasjon
Eiendomsmeglere i dag fører kontroll av ulovligheter i boligmassen for å så ha dette med i boligens salgsoppgave. Det ikke alltid dette er enkel oppgave å utføre.

- På grunn av den store variasjon i kommunenes plan- og byggesakstjenester med svært varierende arkiv med kommunal informasjon, er det ikke uvanlig at det er umulig å oppfylle disse pliktene for eiendomsmegleren, sier Nordskog-Inger.

- Mange eiendommer selges derfor uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, fordi eiendomsmegleren ikke har fått bekreftet fra kommunen at det foreligger.

-I sjeldne tilfeller vil det også være en usikkert om boligen som selges faktisk er lovlig å bo i, fortsetter hun.

Bedre praktisering
- Etter vår vurdering er det ikke lovverket alene som er problemet i tilgangen på kommunal informasjon, men også kommunes praktisering av dagens lovverk, sier Nordskog-Inger.

Hvor stort omfanget av ulovligheter i eiendomsmassen er uvisst. Årlig omsettes godt over 100 000 boliger og fritidsboliger i fritt salg via eiendomsmegler, hvor kommunale opplysning kontrolleres.

Lovendringer kan også gjøre arbeidet vanskeligere
- En god løsning kan være å "godkjenne papirløse" eiendommer med ferdigattest dersom man kan dokumentere standarden og at hensyn til liv og helse er i varetatt med en tilstandsrapport.

-Dette har blant annet blitt praktisert i Stavanger kommune tidligere, avslutter Nordskog-Inger.