Multiconsult inviterer til samtale 5. mars, om hvordan man danner slike gode fysiske rammer.
Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen har en viktig rolle som premissgivere for planlegging og tilrettelegging av byrom. Multiconsult inviterer derfor aktører som representerer ulike perspektiver til å holde innlegg. Grorudparken. Foto: Tomasz Majewski
Sist oppdatert: 01-03-2021

Hvordan styrker vi sosiale fellesskap i urbane områder?

Gode byrom fremmer inkludering i samfunnet, og kan redusere utenforskap og ensomhet. Multiconsult inviterer til samtale 5. mars, om hvordan man danner slike gode fysiske rammer.

Med på laget har de LINK Arkitektur, Oslo kommune, Viken fylkeskommune, Rådgivende Ingeniørers Forening og Røde kors.

Webinaret ”Fra utenforskap til inkludering gjennom god planlegging” avholdes fredag 5. mars, fra 08:00 til 10:15 på Teams Live og er gratis. Link til påmelding finner du lengre ned i saken. 

Kommer sammen for å forebygge utenforskap
Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen har en viktig rolle som premissgivere for planlegging og tilrettelegging av byrom. Multiconsult inviterer derfor aktører som representerer ulike perspektiver til å holde innlegg.

Varaordfører i Oslo Kommune Kamzy Gunaratnam, forteller om hvordan kommunen jobber med inkludering. Seksjonsleder i Viken Fylkeskommune Hanne Botten, skal fortelle om satsning på et fremtidsrettet og inkluderende transportsystem. Fra den frivillige organisasjonen Røde Kors forteller Karin Afeef om deres perspektiv.

Nuno arkitektur - Jessheimbadet

Inkluderende landskap og medvirkningsprosesser er tematikk for innleggene til landskapsarkitektene ved LINK Arkitektur, Erle Stenberg og Ulrika Larsson, med eksempel fra Stovnertårnet i Oslo og Torslanda barneskole i Sverige.

Kristina Jordt Adsersen, leder for boligsegmentet i Danmark, vil dele erfaringer fra arbeid med utenforskap og ensomhet gjennom god bolig- og områdeutvikling, med eksempler fra bofellesskabet Degnejorden i Roskilde samt boligprosjektet Fyrstikkbakken 14 i Oslo.

Foredragsholderne har felles paneldebatt om utenforskap og inkludering sammen med Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Seminaret ledes av Kristin Olsson Augestad, Konsernleder for Multiconsult Region Oslo.

Inkluderende skoleanlegg
Torslanda barneskole er definert av Gøteborg Kommune som pilotprosjekt for «jämlikhet» i skolegårdsutforming, og prinsipper som fremmer inkludering ligger i hjertet av prosjektet. Fysiske forhold påvirker sosial dynamikk blant barn og unge.

Vi vet at positive opplevelser i skolegården er et viktig grunnlag for et godt læringsmiljø i klasserommet. Tanken er at skoleanleggets utforming ikke begrenses av stereotypiske kjønnsmønstre, men at utformingen heller skal tilby likeverdige muligheter.

Et viktig prinsipp er derfor å legge til rette for nok naturlikt areal. Naturen er ikke ‘kjønnet’: den er kjønnsnøytral, den appellerer til alle og fremmer fantasi, samarbeid og utforskning. Vegetasjon og regnvann benyttes derfor kreativt som et pedagogisk verktøy ved Torslandaskolen.

Øst-Tek Østlandske Byggeteknikk AS er et uavhengig, rådgivende ingeniørfirma lokalisert på Gjøvik.

Sosiale bofelleskap i byen
Fleksible boliger og sosiale aspekter ved sambruk av fellesarealer er tema for innlegget om Fyrstikkbakken 14. Leilighetene kan transformeres eller kombineres ved behov. Det er også flere delearealer som deles med naboene, som verksted, badstu, gjesteleilighet og takterrasse. Samtenkning kjennetegner også boligene Degnejorden, der det tilrettelegges for at felleskap mellom ulike befolkningsgrupper kan oppstå omkring hverdagsaktiviteter.

Utsiktstårnet for alle
I arbeidet med Stovnertårnet var balansen mellom konsept, konstruksjon, god stedstilpasning og universell utforming krevende, men resultatet har blitt en attraksjon for hele Norge og for turister verden om.

Tårnet er Norges lengste, med en forsiktig stigning som gjør turen mellom tretoppene mulig for rullestol, gåstol og barnevogn – eller til fots, enten man løper eller går. Prosjektet ble nylig tildelt Innovasjonsprisen for Universell Utforming for kategori Landskapsarkitektur, utdelt i regi av DOGA for Kulturdepartmentet.

Webinaret ”Fra utenforskap til inkludering gjennom god planlegging” avholdes fredag 5. mars, fra 08:00 til 10:15 på Teams Live og er gratis.

Om du ønsker å delta kan du melde deg på gratis her.