Byrådsleder Raymond Johansen hos Aspelin Ramm. Foto: Aspelin Ramm

Vi må være ærlige om boligbygging i Oslo

- Politikerne må være ærlige nok til å si at vi har bestemt oss for å bygge mer i Oslo, og at det må være høyere og tettere flere steder i byen, konstaterte byrådsleder Raymond Johansen hos Aspelin Ramm i dag.

Hva vil egentlig Raymond med byen vår? Det svarte byrådslederen på i dag.

Tirsdag morgen besøkte Raymond Johansen Aspelin Ramm på Vulkan, der sentrale nøkkelpersoner i eiendomsbransjen var samlet til frokostseminar. «Hva er det Raymond egentlig vil med byen vår?» var tittelen på invitasjonen, og byrådslederen svarte med å løfte fram sine politiske mål for byutviklingen i Oslo.

Noe av det første han slo fast, var at vi vil se stadig flere protester mot fortetting, men at politikerne må være tydelige i denne debatten.

- Jeg er lei politikere som klager på manglende fart i boligbygginga, som gjerne klager på plan- og bygningsetaten – men som samtidig møter aksjonsgrupper og plutselig sier nei til boligbygging, sa Raymond Johansen.

– Vi må være ærlige om at dette er komplekse spørsmål og våge å si til aksjonsgruppene at vi har tatt et valg.

SmartDok forenkler HMS og Sikkerhet

-Vi har valgt å bygge flere boliger, det må være tett og høyt en del steder i byen, og da er det kanskje enkelte parker vi må si nei til – selv om det smerter.

- For saken er at folk ønsker å flytte til Oslo, og de trenger et godt sted å bo, konstaterte Johansen.

Stadig mer krevende å utvikle nye prosjekter

Han la samtidig ikke skjul på at det blir stadig mer krevende å utvikle nye boligområder i Oslo:

- Oslo vokser innenfra og ut. Det blir mer skreddersøm framover, det blir stadig vanskeligere å utvikle – samtidig som nabokommunene bygger ut med enorm hastighet, og bosetter folk som ofte jobber i Oslo.

- Dette øker presset på infrastrukturen vår, og krever enormt store kollektivknutepunkter.

- Her må vi presse staten til å sette i gang tunge infrastrukturprosjekter som en del av byutviklingen, som et tognett rundt Oslo, mente Raymond Johansen – og leverte et spark til forkjemperne for veiutbygging.

- Presset på motorveiutbyggingene ser jeg på som primitivt, der ligger vi langt bak andre land som går i en annen retning og satser på tog. De store, tunge kollektivutviklingsprosjektene er Oslos missing link, sa Johansen.

Ida Aall Gram, administrerende direktør i Aspelin Ramm, utfordret byrådslederen på hvilke resultater han ønsker å se om ti-tjue år av dagens bypolitikk, og hva som skal til for å få det til å skje. Foto: Aspelin Ramm

Vil bygge mer i bunnen av Groruddalen

Administrerende direktør i Aspelin Ramm, Ida Aall Gram, utfordret byrådslederen på hvilke resultater han ønsker å se om ti-tjue år av dagens bypolitikk, og hva som skal til for å få det til å skje. 

Her pekte Raymond Johansen på sin visjon om å få utviklet enda mer av områdene nederst i Groruddalen, i tillegg til det som allerede utvikles i Hovinbyen, og ikke minst behovet for å få sikret t-bane-forbindelse til disse nye boligområdene.

Et annet prosjekt byrådslederen ønsker å se ferdig om noen år, er lokket over E18 ved Hjortnes på Filipstad:

- Dette er den siste, store indrefileten i Oslos eiendomsmarked, og for å få til gode og lett tilgjengelige boligområder her, er vi avhengige av å få finansiert lokket i forlengelsen av E18.

- Her må en rekke aktører på banen for å realisere dette prosjektet – som sammen med Grønlikaia er viktig for å skape en god by med gode møteplasser, sa byrådslederen.

Kultur spiser struktur til frokost

Jan Erik Fåne i Finans Norge utfordret byrådslederen på tempoet i byggesaksbehandlingen og behovet for å få flere inn i boligmarkedet i Oslo.

Johansen pekte på at han satte ned et utvalg for å redusere saksbehandlingstiden i PBE allerede i 2015, men innrømmet at denne utfordringen ikke er mindre i dag.

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

- Noe av det handler om at kultur spiser struktur til frokost, og mye av problemet er at dialogen mellom PBE og forslagsstillerne ikke er god nok i forkant, med stadig uenighet om premisser og rammer som resultat. Og dette kommer ikke til å bli enklere.

- Kompleksiteten øker, det er store penger involvert, kravene til klimatilpassing er dyre og konfliktnivået er stort. Vi tilfører noen flere saksbehandlere, men det er ikke nok.

- Det finnes ingen kvikkfiks her, og dette løser seg ikke uten at dialogen og samarbeidet mellom partene blir bedre, fastslo Raymond Johansen.

Maren Bjerkeng, direktør for utvikling i Aspelin Ramm, rundet av med en refleksjon og en oppfordring til hele bransjen:

– Det som er vår største utfordring i eiendomsbransjen nå, er hvordan vi i samhandling med politikken kan få til de gode byutviklingsgrepene framover – med den økonomiske situasjonen vi har og kommer til å stå i framover. Dette er noe vi må strekke oss etter å få til i fellesskap.