HRP skal bistå Statsbygg med å redusere energiforbruket i 570 eiendommer med 30% de neste fire årene.
HRPs Statsbyggs-team har som mål å redusere energibruk med 30 % i 570 eiendommer. Fra venstre, Karen Brusgaard, Mathias Stensland Lillevold, Thea Mørk, Henrik Olsen og Faraz Zaffar. Foto: HRP
Sist oppdatert: 25-05-2021

HRP skal jakte energibesparelser for Statsbygg

Statsbygg har satt seg som mål å kutte C02 utslipp i sine bygg med 30 % de fire neste årene. HRP skriver i en pressemelding at de skal bistå ved å finne de mest lønnsomme energieffektiviseringstiltakene i 570 av Statsbyggs eiendommer.

Den statlige eiendomsgiganten og HRP inngikk nylig en rammeavtale for energikartlegging og energimerking av Statsbyggs eiendommer i hele Norge unntatt for områdene Finnmark og Troms. I en analyse som nylig ble gjennomført av NVE anslås et lønnsomt energibesparelsespotensial i norske bygg på 13 TWh i året.

Nuno arkitektur - Jessheimbadet

Dette tilsvarer hele 10 % av det totale norske kraftforbruket på et år, eller hele den norske vindkraftproduksjonen i 2020. Statsbygg har som mål å kutte CO2-utslipp med 30 % innen 2025 og halvere dem innen 2030.
 
- Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven med energimerking og å hjelpe Statsbygg med å finne kostnadseffektive og lønnsomme energieffektiviseringstiltak og vi er stolte av å bli valgt som leverandør, sier energileder i HRP Mathias Stensland Lillevold.
 
Henrik Olsen, avdelingsleder på Digital og Teknisk, legger til at avtalen passer godt inn porteføljen til
HRP fordi vi har tekniske ressurser med lokal tilhørighet ved våre landsdekkende avdelingskontorer. 

Omfanget for avtalen utgjør omtrent 1.5 millioner kvadratmeter fordelt på 570 eiendommer. Merkingen og kartleggingen skal utføres i løpet av de neste 2 årene, med mulighet for forlengelse ut over denne perioden. :