Geir Reigstad er ny eiendomsdirektør i Blå Kors 
 – Jeg gleder meg til å få lov til å bidra i det gode og samfunnsnyttige arbeidet Blå Kors gjør. Blå Kors Eiendom møter daglig krav om tilpasninger. Det er omfattende utfordringer som ligger i å få til gode og smidige prosesser. Foto: Blå Kors
Sist oppdatert: 14-01-2021

Ny eiendomsdirektør i Blå Kors Eiendom

Blå Kors Eiendom har en porteføljeverdi på drøye 1,1 milliarder og en eiendomsmasse på om lag 55.000 kvadratmeter. Nå overtar Geir Reigstad (63) ansvaret for porteføljen når har tiltrer stillingen som eiendomsdirektør. 

Reigstad kom til Blå Kors i 2018 og har hatt ulike oppgaver knyttet til eiendomsavdelingen. 

Blå Kors Eiendom har i oppdrag å forvalte de eiendommer som Blå Kors Norge med foreninger og stiftelser eier. Dette gjøres primært gjennom å benytte eiendommene direkte gjennom eget virke, sekundært ved å utvikle mer kommersielle eiendommer, slik at inntektene som skapes kan komme viktig Blå Kors arbeid til gode.

I dag har Blå Kors eiendom en porteføljeverdi på drøye 1,1 milliarder og en eiendomsmasse på om lag 55.000 kvadratmeter. I tillegg leies det inn nesten 15.000 kvadrater. Det betyr at organisasjonen disponerer like i underkant av 70.000 kvadratmeter.   

Kahrs| Komplette gulv til hjemmet

Reigstad tar over en avdeling som er involvert i mange ulike prosjekter i tilknytning til de ulike virksomhetene i Blå Kors. Både når det gjelder utvikling av eksisterende bygningsmasse og etablering av nybygg.   

 – Jeg gleder meg til å få lov til å bidra i det gode og samfunnsnyttige arbeidet Blå Kors gjør. Blå Kors Eiendom møter daglig krav om tilpasninger. Det er omfattende utfordringer som ligger i å få til gode og smidige prosesser.

-Både med tanke på utforming og plassering av lokaler. Jeg gleder meg til å få bruke min erfaring til å finne gode løsninger til det beste for Blå Kors samfunnsansvar, sier Geir Reigstad, i en melding. 

Geir Reigstad er utdannet revisor med eksamen fra Norges Handelshøyskole. Han har lang erfaring fra bank og finans med internasjonal ledererfaring. Han har tidligere arbeidet for PWC, Sparebanken NOR, Nord Pool ASA og den amerikanske børsen Nasdaq. I sine tidligere roller har han høstet betydelig erfaring innenfor ledelse, strategi og finansielle transaksjoner som vil være verdifull erfaring for å utvikle Blå Kors Eiendom videre.