Moelven leverer et godt tredje kvartal, men varsler at tiden framover blir krevende.
- Dessverre ser vi oss nødt til å dra ned deler av produksjonen på sagbrukene og høvleriene våre. For noen av enhetene kan det bli opp mot 20 prosent reduksjon, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven. Foto: Moelven
Sist oppdatert: 31-10-2022

Går inn i krevende tider  

Moelven leverer et godt tredje kvartal, men varsler at tiden framover blir krevende.

– Markedet har endret seg, strømkostnadene øker og det er usikre tider, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven, i en melding. 

Konsernet omsatte for NOK 3116 millioner i tredje kvartal. Det er en nedgang på NOK 835 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i 2021.

Driftsresultatet i tredje kvartal endte på NOK 229 millioner mot NOK 1143 millioner i tredje kvartal i fjor. 

Fra sterk etterspørsel internasjonalt tidligere i år, hersker det nå en langt mer avventende holdning i det internasjonale markedet for trevarer.

Få kontroll over ditt tekniske anlegg.

Samtidig er forbrukermarkedet i Skandinavia preget av svak etterspørsel for produktene som går via byggevarehandelen.  

For Moelven har strømkostnadene økt dramatisk, og i fjerde kvartal ligger spotprognosen mer enn NOK 135 millioner høyere enn på samme tid i fjor. Dette utgjør over NOK 2,5 millioner mer for hver produksjonsdag.  

- Kontrastene fra fjoråret er store. Nå er det lavere etterspørsel, lagernivåene øker, og med de økte kostnadene så framtvinger dette helt andre tiltak, forklarer Kristiansen.  

Reduksjon i produksjon
For de tømmerforbrukende enhetene i Moelven betyr dette en nedjustering av produksjonen i fjerde kvartal.  

- Dessverre ser vi oss nødt til å dra ned deler av produksjonen på sagbrukene og høvleriene våre. For noen av enhetene kan det bli opp mot 20 prosent reduksjon.

-Dette krever kostnadstilpasninger. Vi vil bruke deler av den ledige kapasiteten til kompetanseutvikling og andre oppgaver, sier Kristiansen. 

Tidligere i høst varslet Moelven Byggmodul AS at 80 personer kunne bli permittert som følge av manglende ordrer innen boligsegmentet. Halvparten av disse har fått midlertidig arbeid i andre Moelven-selskaper. 

Alt du trenger på et sted – elektriker, rørlegger og ventilasjonshjelp

Framtiden bygges i tre
Konsernsjefen legger ikke skjul på at store deler av konsernet opplever en mer krevende markedssituasjon, men han tror ikke at tre som klimasmart byggemateriale vil tape terreng. 

- Framtiden er usikker, men den blir ganske sikkert bygd i tre. Limtreselskapene våre får stadig flere små og store prosjekter. Vårt svenske modulselskap kan også vise til solide ordrereserver framover.

- Moelven har fordel av å være en stor virksomhet der konjunktursvingninger treffer oss på ulike måter, og til ulik tid, avslutter Kristiansen. 

Les kvartalsrapporten for Q3 her