- Jeg er fornøyd med det solide resultatet Sweco leverer i tredje kvartal, og er imponert over innsatsen fra hele organisasjonen, sier adm. direktør Rasmus Nord. Foto: Sweco
Sist oppdatert: 27-10-2022

Godt resultat i tredje kvartal

Sweco Norge fortsetter å levere gode resultater i tredje kvartal.

Driftsresultatet (EBITA) for tredje kvartal i 2022 ble 31,1 millioner kroner, mot 25 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Resultatmarginen i tredje kvartal ble 4,6 prosent, uendret fra samme periode i 2021.

Driftsinntektene i tredje kvartal var 674,7 millioner kroner, sammenlignet med 541,7 millioner for tredje kvartal i fjor.

Den betydelige omsetningsveksten i kvartalet skyldes oppkjøpene av Arcasa Arkitekter, Stema Rådgivning og Byggeråd, i tillegg til organisk vekst og forbedring av nøkkeltall.

- Jeg er fornøyd med det solide resultatet Sweco leverer i tredje kvartal, og er imponert over innsatsen fra hele organisasjonen.

-Vi har en sterk ordrebok, og gjennomfører prosjekter med høy kvalitet i kvartalet, fra moderne VA-løsninger til helsebygg og prosjektledelse.

Metacon AS - Norges grønneste logistikkbygg

-Det er ekstra spennende med tildeling av prosjekter innenfor batteriproduksjon, CO2-fangstanlegg og hydrogenproduksjon, sier adm. direktør Rasmus Nord, i en melding. 

Hittil i år leverer Sweco Norge et driftsresultat på 177,1 millioner kroner, mens resultatet for de første ni månedene i 2021 var 143,9 millioner kroner. Driftsmarginen er 8,1 prosent for denne perioden, mot 7,5 prosent i samme periode i 2021.

Driftsinntektene hittil i år er 2.199,5 millioner kroner, mens inntektene for samme periode i 2021 var 1.918,9 millioner kroner.

- Selv om vi kan glede oss over gode resultater så langt i år, ser vi klare utfordringer fremover.

-.Aktivitetsnivået i bygg- og anleggsmarkedet kjøler ned og vi merker allerede nedgangen i deler av tjenesteporteføljen, for eksempel innenfor det private byggmarkedet.

Vi anerkjenner behovet for å kjøle ned økonomien på kort sikt. Samtidig står vi overfor en nødvendig omstilling til et lavutslippssamfunn, som vil kreve betydelige investeringer og kompetanse, sier Nord.

Sweco Group, som har virksomhet i 14 land i Europa, leverte et driftsresultat (EBIT) for tredje kvartal på 382 millioner svenske kroner, mot 415 millioner svenske kroner i samme periode i fjor.

Resultatet tilsvarer en driftsmargin på 7,1 prosent.

Driftsinntektene steg til 5.372 millioner svenske kroner, fra 4.691 millioner svenske kroner i tredje kvartal 2021.

For årets første ni måneder endte driftsresultatet (EBIT) på 1.516 millioner svenske kroner, som er
en økning fra resultatet på 1.484 millioner for samme periode i 2021.

Driftsinntektene økte til 17.565 millioner svenske kroner i perioden, fra 15.872 millioner svenske millioner kroner i 2021.