– ALO er et utmerket eksempel på at Veidekke bidrar til å løfte ambisjonene utover det man trodde var mulig idet prosjektet startet, sier Catharina Bjerke, bærekraftdirektør i Veidekke og juryens leder. Ill: HUS
Sist oppdatert: 27-10-2022

Miljøpris til kontorbygget ALO i Trondheim

Vinner av årets skandinaviske miljøpris i Veidekke er kontorbygget ALO i Trondheim.

Her har lavkarbonbetong i ekstremklassen bidratt til å redusere klimagassutslippene fra bygget med 40 %. Bygget dobbelsertifiseres etter BREEAM og WELL.

Med mål om å kutte klimagassutslippene mest mulig, har Veidekke samarbeidet nært med betongleverandør for å få en optimal konstruksjon.

Det er benyttet CEMIIIB lavkarbonekstrembetong i omtrent halvparten av betongstøpene, og for å lære mer om denne betongens egenskaper, har man bl.a. valgt å støpe gjennom alle årstider.

Resultatene er oppsiktsvekkende for et betongbygg og ser foreløpig ut til å ha resultert i ca. 40 % lavere klimagassutslipp fra materialer.

TS Byggtjenester| Spesialist montering av systemvegger, systemhimlinger og tømring

– ALO er et utmerket eksempel på at Veidekke bidrar til å løfte ambisjonene utover det man trodde var mulig idet prosjektet startet.

-Gjennom konstruktivt samarbeid med betongleverandør og kunde kunne vi heve de allerede høye klimaambisjonene i prosjektet og nå kan hele bransjen nyte godt av det vi har lært, sier Catharina Bjerke, bærekraftdirektør i Veidekke og juryens leder, i en melding. 

– Dette er en lagseier både for prosjektet og for Veidekke Trøndelag.

-Fra tilbudsprosess til utføring, fra leder til fagarbeider – her drar alle i samme retning, og alle har eierskap til ambisjonene.

-Samtidig har vi et godt samarbeid med kunde og leverandør, som gjensidig utfordrer hverandre, sier Marte Reenaas, bærekraftsleder i Veidekke og prosjektets energi- og miljøkoordinator.

Bølgeblikk Arkitekter | Edvardsløkka omsorgssenter

ALO-bygget dobbelsertifiseres etter BREEAM Outstanding og WELL Platinum. Det blir dermed det første bygget i Norge som er dobbeltsertifisert på standardenes øverste nivå.

I arbeidet med prosjektet er det blant annet lagt vekt på biodiversitet, sirkularitet, avfallsminimering, ombrukskartlegging og innemiljø. Det er planlagt for at bruken av bygget skal kunne endres over tid.

ALO-bygget på Sluppen i Trondheim vil omfatte ca. 15 000 m2 kontorareal fordelt på sju etasjer.

Kunde er R. Kjeldsberg, gjennom selskapet Sluppenvegen 23 AS. ALO-bygget ble påbegynt i 2021 og skal tas i bruk våren 2023.