Trainee Kristine Naasen Hellesnes, daglig leder André Svendsen og salgssjef Sture Wilman fra Iris Produksjon AS har samlet opp haugevis med materiale til ny stadion. Foto: Pressefoto Ill: Bodø/Glimt 
Sist oppdatert: 21-09-2022

«Gammel skit» skal bli flunkende ny stadion

Bodø/Glimt planlegger ny storstue i Bodø og bekrefter at den nye stadionen vil bli et Action Now-prosjekt. Resultatet kan bli Norges største ombruksprosjekt. 

Saken ble først publisert av Avisa Nordland. 

– Vi må bli flinkere til å bruke materialer flere ganger, sier leder for utviklingsavdelingen i FK Bodø/Glimt, Benedicte Halvorsen.

Klubben har tidligere gjort det klart at  ambisjonen er å lage verdens mest bærekraftige arena

– Det handler ikke bare om å bruke materialene på nytt, men også om å tenke kreativt rundt materialene. Det er ikke sikkert at en dør skal fortsette å være en dør. Kanskje passer den bedre som et bord eller bekle en vegg, fortsetter hun.

Alt du trenger på et sted – elektriker, rørlegger og ventilasjonshjelp

75 prosent gjenbruk
Sammen med Iris Produksjon, Advansia, AFRY, Norconsult og Arkitektværelset har FK Bodø/Glimt en ambisjon om at 75 prosent av materialene brukt i Bodø Storstue skal være ombruksmateriale.

Daglig leder i Iris Produksjon AS André Svendsen legger til at dette er en del av den nasjonale politikken for avfallshåndtering.

– Skal vi ta bedre vare på de ressursene vi har tilgjengelig, kommer vi ikke unna at ting må brukes på nytt og på nytt, før det leveres som avfall og gjenvinnes til en råvare.

Action Now-prosjekt
Glimt er ambassadører for Action Now. Programmet vil bidra å nå FNs bærekraftmål. Glimt bekrefter at den nye stadionen vil bli et Action Now-prosjekt.

– Det vil gjelde for byggematerialer til overflater og interiør. Konseptet gjelder ikke bærende konstruksjoner, for selv om det skal være mest mulig ombruk, er det viktig at Bodøs storstue skal stå stødig, støtt og lenge.

«Ansvarlig forbruk og produksjon» er det 12. bærekraftmålet til FN. Det er et viktig mål når Bodø Storstue skal bygges.

– Her er ambisjonen at det meste av byggemateriale til overflater og interiør skal være materialer som er brukt før. Alt fra donorbygg til brukte møbler.

-Ombruk i Bodø Storstue kan alene spare miljøet for over 3 000 tonn CO2-ekvivalenter.

Nå går prosjektet inn i en såkalt pilotfase. Klubben har fått støtte til konseptutvikling, og i oktober sender de pilotsøknaden til Enova.

Enova SF er et statsforetak, etablert i 2001, som gir støtte til å gjennomføre gode energi- og klimatiltak.

André Svendsen, Kristine N. Hellesnes og Sture Wilmann viser frem andre gamle greier som kan egne seg i «nye Aspmyra». Foto: Pressefoto

André Svendsen, Kristine N. Hellesnes og Sture Wilmann viser frem andre gamle greier som kan egne seg i «nye Aspmyra». Foto: Pressefoto

Norges største ombruksprosjekt?
Action Now-programmet til Bodø/Glimt handler om å inspirere og oppfordre til forandring, sier de selv. Det håper gjengen bak Bodø Storstue å få til med ombruksprosjektet også.

– Dette vil jo fort kunne bli Norges største ombruksprosjekt.

-Med en hel stadion som skal bygges med mange titall tusen kvadrat og en målsetning om 75% ombrukt materiell, så er det klart at dette kan bli enormt, sier salgssjef bygg og anlegg hos Iris Produksjon AS, Sture Wilmann.

Glimt og samarbeidspartnerne i prosjektet inviterer også til diaologmøte den 22. september fra klokken 13:00-15:00 i Aspmyra Sportsbar.

– Dette fordi vi ønsker innspill fra eiendomsutviklere, bygge- og rivebransjen og andre interessenter som kan hjelpe oss å se bildet og ulike utfordringer knyttet til ombruk, avslutter André Svendsen.