Previous
Next
Avbildet: Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll Norge.​​​​​ og daglig leder i Ingeniører Uten Grenser, Marianne Nilsen Sturmair Foto: Ingeniører Uten Grenser og Melisa Fajkovic. 
Sist oppdatert: 26-01-2023

Forsterker samarbeidet med Ingeniører Uten Grenser

Rambøll og Henning Larsen inngår partnerskap med Ingeniører Uten Grenser og vil involvere seg enda sterkere i bærekraftig humanitært arbeid verden over.

–Etter at våre ansatte for fjerde år på rad donerte årets julegave til Ingeniører Uten Grenser (IUG), er vi nå glade for å sikre kontinuitet i de prosjektene de jobber med ved å være en partner for dette arbeidet videre, sier administrerende direktør i Rambøll Norge, Ole-Petter Thunes, i en melding. 

Ingeniører Uten Grenser formidler ingeniørkompetanse og teknologi til prosjekter i lavinntektsland. Prosjektene er forankret i lokale behov, fremmer bærekraftig teknologi, og løsninger eies og driftes av det lokale samfunnet. Det bidrar til at mennesker kan få en bedre hverdag.

- Vi er en liten organisasjon som skal utrette store ting og da er det fantastisk å ha engasjerte selskaper som Rambøll med som Partner i arbeidet. 

JobbPartner Arbeidsklær

-Det generøse bidraget fra Rambøll og Henning Larsen sikrer mer humanitær ingeniørinnsats.

-I tillegg har de ansatte som engasjerer seg hos oss frivillig, og begge deler er vi veldig takknemlige for, sier daglig leder i IUG, Marianne Nilsen Sturmair.

-For Rambøll betyr partnerskapet at de kan være tettere på sentrale prosjekter. Samtidig som de er med å løfte viktigheten av ingeniørfaglig humanitært arbeid og betydningen dette har for menneskers liv.

–Initiativet kom fra egne ansatte, og det viser at engasjementet for bærekraft er med oss hele tiden, også utenfor arbeidsplassen.

-For Rambøll er det også et viktig bidrag for å lykkes med vår strategi om å være en partner for bærekraftig endring, og ved at vi samtidig gir våre ansatte en mulighet til å engasjere seg i sosial bærekraft, sier Ole-Petter Thunes.

Allerede godt i gang med samarbeid

Tidligere har midler som er donert fra Rambøll og Henning Larsens ansatte blant annet bidratt til det humanitære innovasjonsprosjektet Waste for Warmth.

Her utforsker IUG og samarbeidsorganisasjoner prosesser og forretningsmuligheter for gjenvinning av plastavfall lokalt, for å lage isolasjonsprodukter for mennesker i sårbare områder.

- Det er millioner av flyktninger som lever i midlertidige leirer i Midtøsten, og bare i Tyrkia er det nå om lag 3,6 millioner syriske flyktninger.

Ved hjelp av polyfloss-maskinen og andre plastgjenvinningsmaskiner er det utviklet flere isolasjonsløsninger, inkludert utvendige og innvendig isolasjonspaneler, gulvfliser og soveposer. Foto: IUG.

-Mangel på beskyttelse mot kalde vintre er blant de mange utfordringene mennesker på flukt opplever, forteller Marianne Nilsen Sturmair.

-Gjennom 2022 har prosjektet installert isolasjonspaneler i midlertidige boliger i Syria, samt testet og utviklet flere termiske produkter.

-Neste steg i Waste for Warmth-prosjektet er å resirkulere 15 tonn plast til gulvfliser som skal installeres i husly for flyktninger i Nordvest-Syria.

Høsten 2022 har Ingvild Wang, miljørådgiver og bærekraftsansvarlig i Rambøll deltatt i et prosjekt sammen med IUG og Røde Kors.

Her har det blitt utarbeidet et verktøy for beregning av karbonutslipp ved oppsett og drift av feltsykehus i katastrofeområder.

Dette verktøyet har allerede gitt viktige resultater for å komme videre i det større prosjektet «Greening Humanitarian Response» som IUG gjør sammen med Røde Kors.

Torsdag 26. januar mellom 15.15 og 16.15 kan du høre mer om dette prosjektet i et digitalt arrangement hos IUG.