Previous
Next
Prosjektet er gjennomført i et gammelt fjellanlegg, der de eldste delene stammer fra tiden rett etter andre verdenskrig. Foto: JWC PAO
Sist oppdatert: 25-01-2023

Vi gjør NATO bedre

-Prosjektet omfatter modernisering og utvikling av øvings- og treningsfasilitetene ved NATOs Joint Warfare Center (JWC) på Jåttå i Stavanger.

Bestillingen fra NATO var store, fleksible rom som skal benyttes til øvelser, forteller Kjetil Rødahl, Prosjektleder i Forsvarsbygg til Norsk Byggebransje. 
 
-Hvert punkt har medført sine egne utfordring ettersom anlegget ble påbegynt av tyskerne under andre verdenskrig og er videreført i flere faser siden den gang. 

-Etter fullførelse vil dette sikre våre allierte i NATO nye, funksjonelle og moderne lokaler og øke senterets kapasitet. 

-Prosjektet er gjennomført som en generalentreprise, i samarbeid med Backe Rogaland AS. Alle selskapene som leverte anbud måtte presentere sin LEAN og gjennomføringsmodell, i tillegg til pris. Backe svarte best på kriteriene og ble valgt. 

Devo Entreprenør

-Vi la selvfølgelig vekt på pris, men den største fordelen med en LEAN basert fremdriftsplan er at vi hadde full kontroll på byggetiden.

-Det var spesielt viktig i dette prosjektet fordi anlegget skulle være delvis operativt under byggeperioden. 

-Prosjektet ble gjennomført under covid, nedstengingen av Norge var et faktum kort etter oppstart. Vi opplevde litt trøbbel med leveranser, men ingenting som stoppet fremdriften. 

-Med tanke på sikkerhetsaspektet har vi hatt samme gjengen med oss fra start til mål, Backe og alle underentreprenører har bidratt til at vi har hatt god flyt og godt samarbeid hele veien. 

-Med deloverleveringer underveis har anlegget vært i bruk på de øvelser som har vært planlagt underveis.

Samhandling og samarbeid er det viktigste

-Som Prosjektleder var jeg opptatt av at vi skulle sitte sammen i felles brakkerigg hele veien. Byggherre, konsulenter, entreprenør og UE, spesielt med tanke på at prosjektet har hatt mange logistikkutfordringer. 

-Ved første samling gjorde jeg det klart at man må gjerne diskuteres, for uenigheter skaper både muligheter og nye løsninger. Det viktigste er at vi skal ha det kjekt på jobb og være fornøyd med dagen når vi går hjem.

-Både vi og Backe har stor respekt for hverandres syn og tolkninger, vi har lyttet for å forstå og sammen funnet gode løsninger. Når jeg i min rolle sitter med et sluttoppgjør som ikke er vanskelig å få til, er det fordi vi har løst ting underveis.

-Alle har bidratt til et veldig godt, sosialt miljø på tvers av bedrifter, tilknytning og mennesker. Det var et klart mål for meg å skape et godt arbeidsmiljø, det sånn jeg liker å jobbe. 

Rønning El AS
Stålteknikk AS

-Det har hatt et veldig godt samarbeid mellom Forsvarsbygg, JWC og KNMHH. JWC og Forsvaret har vært veldig løsningsorientert, det har i grunn ikke vært noen utfordringer underveis.

-Alle har fokusert på å ha god flyt i prosjektet fra første til siste dag. 

-Når så mye detaljer som skal på plass i henhold til LEAN plan krever det god dialog, fokus på målet og et godt samarbeid. Det har vi definitivt lykkes med i dette prosjektet, avslutter Rødahl. 

«NATO's investment in this facility highlights the confidence in the Joint Warfare Centre's important collective training mission to ensure sustained readiness of our forces in the face of all challenges.

This project is also a true testament to the strong bonds of cooperation and partnership between the Kingdom of Norway and the NATO Alliance. I see this modernized In-Rock Facility as an added value to our delivery of quality training, demonstrating our determination to make NATO better» Generalmajor Piotr Malinowski

Et unikt prosjekt og et av de mest spennende jeg har vært med på

-Dette er et prestisjeprosjekt litt utenom det vanlige som er veldig gøy for oss å få, sier Henrik Thurmann-Nielsen, Prosjektleder i Backe Rogaland AS til Norsk Byggebransje. 

-I anbudskonkurransen måtte alle entreprenører blant annet legge frem en plan for logistikk og fremdrift. En medvirkende årsak til at Backe fikk oppdraget var nettopp vår besvarelse angående planlegging. Den var god, og vi fikk vist at vi forstod oppdraget godt. 

-Siden all jobb ble utført inne i et fjell, måtte alt som skulle inn og ut til byggeplass bokstavelig talt gjennom samme døråpning. Det var nesten det mest utfordrende, allerede fra forprosjektet startet.

-Under gjennomføring har planen vist seg å holde mål, vi har i stor grad fått ting både inn- og ut uten at noe har hopet seg opp verken inne eller ute. 

Prosjektil AS

LEAN-basert fremdriftsplan

-Nøkkelen er veldig god LEAN planlegging. Det er kort sagt en involverende bakover-planlegging, der vi setter hele byggeprosessen i system med takt i fremdriften. 

-Vi deler opp bygget systematisk i soner, hvor hver aktivitet har en fastsatt varighet som er så gjentagende som mulig.

-Det er helt klart enklere å få til en fast takt i et leilighetskompleks med like leiligheter i flere plan, kontra her hvor alt er unikt hele veien.

-Et byggeprosjekt går sjelden helt etter planen. Det dukker opp utfordringer når et gammelt anlegg skal oppgraderes, det gjorde det også her. Det er umulig for prosjekterende å vite alle detaljer før oppstart.

-Takket være veldig godt samspill med byggherre, byggherrerådgiver og tidlig involvering av underentreprenørene har vi hatt kontroll hele veien, og mulighet til å justere kurs når uforutsette ting har dukket opp. 

-Oppstart for prosjektet var januar 2020 og det har vært delvis drift i anlegget hele veien. Derfor har vi hatt deloverlevering underveis, den første allerede etter et år, slik at lokalene kunne tas i bruk. 

Interørhuset T. Lund
Vikeså Golv har stort utvalg av alle gulvtyper til både bolig og næring

Mennesker nøkkelen til suksess

-Pandemi, uroligheter og krig har ikke påvirket prosjektet. Backe har brukt lokale underentreprenører hele veien og alle arbeiderne måtte sikkerhetsklareres på forhånd. Noe færre folk enn normalt, med ca 50 personer på byggeplass underveis, har bidratt til å sikre fremdriften. 

-Samarbeidet med byggherre og prosjekterende har fungert veldig godt, spesielt takket være Prosjektleder Kjetil Rødahl i Forsvarsbygg som har vært veldig inkluderende.

-Underentreprenører har også trivdes godt og har all grunn til å være stolt av jobben som er gjort.  

-Arbeidet i fjellanlegget er klart før jul i år, parallelt har Backe en kontrakt til der vi er i gang med å bygge to nybygg utenfor anlegget. De skal stå klare i 2024, avslutter Thurmann-Nielsen.

Joint Warfare Center
JWC er en multinasjonal og multiservice NATO-organisasjon med nesten 270 militært og sivilt personell fra 17 nasjoner. Det ble opprettet i 2003 på Jåttå i Stavanger og ble fullt operativt i 2006. 

JWC er underlagt NATOs Supreme Allied Commander Transformation (HQ SACT), i Norfolk, Virginia og som en del av NATOs kommandostruktur støtter senteret også oppdragene fra Supreme Allied Commander Transformation (SACT) og Supreme Allied Commander Europe (SACEUR).

Frem til 2009 rommet anlegget på Jåttå også Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK) som samme år ble erstattet av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan utenfor Bodø. 
Kilde: NATO / Forsvaret