- Hverken NHO eller noen av landsforeningene har sendt en egen klage, men vi har bidratt til å opplyse saken med faktum. Vi har forståelse for at ESA åpner sak, sier direktør for arbeidsliv, Nina Melsom. Avbildet Nina Solli, administrerende direktør i BNL. Foto: BNL
Sist oppdatert: 20-07-2023 Pressemelding

ESA åpner sak mot Norge

Overvåkningsorganet ESA mener regjeringens innleieregler bryter med EØS-avtalen.

NHO mener det ikke er overraskende at ESA følger opp denne saken og åpner sak mot Norge. Når det gjelder innleiereglene rammer dette våre medlemmer hardt. Både dem som leier inn og dem som leier ut, sier direktør for arbeidsliv, Nina Melsom.

1. april innførte regjeringen nye regler for innleie av arbeidskraft. Deriblant et forbudt mot å leie arbeidskraft fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

- Hverken NHO eller noen av landsforeningene har sendt en egen klage, men vi har bidratt til å opplyse saken med faktum. Vi har forståelse for at ESA åpner sak. 

- Det er opp til regjeringen å håndtere Norges forpliktelser i EØS-avtalen, sier Nina Melsom.

  • BNL har hele tiden påpekt at regelverket har vært mangelfullt utredet og vi har påpekt viktigheten av at så alvorlige og dramatiske innstramminger er basert på fakta. Vi var ikke tilfredse med måten Regjeringen fremstilte byggenæringen på i deres svarbrev om innleiesaken til ESA 5. mai i år Svarbrevet ga en ubalansert virkelighetsbeskrivelse som vi ikke deler og med henvisninger til metodesvake undersøkelser og skjev fremstilling av f eks Arbeidstilsynets rapport. NHO og flere landsforeninger deler vårt syn, vi er derfor opptatt av å bidra til bedre saksopplysninger og et mer kunnskap om situasjonen i byggenæringen sammen med NHO. Det er viktig for oss at grunnlaget for forbud mot innleie fra bemanningsselskaper blir vurdert i forhold til fakta, sier Nina Solli, administrerende direktør i BNL.
  • Denne saken er svært krevende for mange bedrifter i byggenæringen. Hele næringen er i en alvorlig situasjon med voldsom kostnadsvekst, økende renter og markedssvikt. Bedriftene har hele tiden fremført at forbudet vil gjøre det enda mer krevende for bedriftene.  

Innleieforbudet i Oslofjordregionen blir derfor en ekstra stein til børen for mange av våre medlemsbedrifter, avslutter Solli.