Entra kjøper Fyrstikkalléen 1 på Helsfyr
Fyrstikkalléen 1 var ferdigstilt i 2020 og har et totalareal på 39.640 kvadratmeter. Eiendommen består av tre bygningskropper sammenføyd i en atriumsløsning i første etasje. Byggets arkitektur gir fleksibilitet og profileringsmulighet for leietakere av ulike størrelser og er 100 prosent utleid. Foto: Entra 
Sist oppdatert: 14-06-2021

Entra styrker seg på Helsfyr

Entra melder at de har kjøpt Fyrstikkalléen 1 på Helsfyr for 2,4 milliarder. Med kjøpet befester Entra sinn posisjonen som en ledende eier og utvikler av kontoreiendommer i området.

-Eiendommen har en av de mest attraktive beliggenhetene på Helsfyr som er en av våre definerte strategiske eiendomsklynger, sier Sonja Horn - administrerende direktør i Entra ASA.

Fyrstikkalléen 1 var ferdigstilt i 2020 og har et totalareal på 39.640 kvadratmeter. Eiendommen består av tre bygningskropper sammenføyd i en atriumsløsning i første etasje. Byggets arkitektur gir fleksibilitet og profileringsmulighet for leietakere av ulike størrelser og er 100 prosent utleid.

Fyrstikkalléen 1 ligger i umiddelbar nærhet til Entras eksisterende bygningsmasse ved kontorklyngen på Helsfyr, noe som gir stordriftsfordeler innen forvaltning, drift og utleie, og gir leietagerne god service fra et dedikert team som allerede har god kjennskap til området og eiendommene.

— Med over 100.000 kvadratmeter i nye bolig- og næringsprosjekter under planlegging er Helsfyr et område i sterk vekst.

-Denne utviklingen vil forsterke Helsfyr som kontordestinasjon, og også bidra til å gjøre Helsfyr til et mer attraktivt boområde med urbane kvaliteter og attraktivt bygulv.

-Dette tror vi vil bli spesielt viktig i området omkring Fyrstikktorget, uttaler Horn.

Port Innlandet - Volmax Hamar

Entra vurderer at Fyrstikkalléen 1 vil bli enda mer attraktiv i årene som kommer, da eiendommen ligger i nærheten av Fyrstikktorget, som sannsynligvis forblir og forsterkes som, det kommersielle og kommunikasjonsmessige tyngdepunktet på Helsfyr.

Videre vil denne type kontorlokaler representere et godt langsiktig utleieprodukt for offentlige leietakere med fokus på konkurransedyktige leienivåer sammenlignet med alternativer i Oslo sentrum.

Satser stort på Helsfyr
Ikke langt fra eiendommen i Fyrstikkalléen 1 planlegger Entra å oppføre et nytt kontorbygg langs Strømsveien mellom Helsfyr Panorama og Fredrik Selmers vei 4. Det nye bygget blir på totalt 20.000 kvadratmeter fordelt på 12 etasjer og en takterrasse.

En viktig del av prosjektet for det nye kontorbygget vil bli tilrettelegging av en park mot nordvest. Dette blir et kjærkomment grønt tilskudd til Helsfyrs nærområde og vil opparbeides med flotte kvaliteter som vannspeil, gangveier og benker som skaper et flott møtepunkt og rekreasjonsområde.

— Fra før har Entra tre eiendommer på Helsfyr, og med kjøpet av Fyrstikkalléen 1 og prosjektet langs Strømsveien ligger forholdene godt til rette for en videreutvikling av tilbudet vårt på Helsfyr, sier Horn.

Krøderen Elektro|Krøderen leverer alt innen elektro til din bolig, hytte eller prosjekt.